7. Sınıf İngilizce Bilim ve Kültür Yayınları Cevapları Sayfa 59 Resimli Güncel

2022-2023 Güncel “[xyz-ips snippet=”KitapCevaplariBaslik”]” eğitimci kadromuz tarafından sizler için özenle hazırlandı. Soruların doğru cevap anahtarı ve ayrıntılı çözüm işlemleri verilmiştir.

Amacımız sizleri kolaycılığa alıştırmak değil, ödevinizi yaptıktan sonra karşılaştırma yaparak doğrularınızı görme ve yanlışlarınızı gösterip doğru cevabı öğreterek eksiklerinizi gidermektir.

En Doğru Cevaplar: [xyz-ips snippet=”KitapCevaplariBaslik”] (Yeni Müfredat)

Listen and name the animals according to the order you hear.

Listen again and fiil in the blanks.

I want to talk about the animals that I like. I like the tigers and the pandas more than the others. Tigers have_____(1) eyes and majestic furs whereas pandas look cute and pretty. They are both big animals, but they can move fast. Look at those reptiles, snakes and crocodiles. I am amazed by the snakes as it is incredible to_____(2) fast without legs, and their colours and_____(3) are beautiful, too. Crocodiles! It is funny to drop_____(4) after eating their preys, isn’t it?, but it is most likely for biological rather than_____(5) reasons. Well… The owls, those interesting_____(6). They have the ability to turn their head 270 degrees in each direction, and their eyes are completely_____(7) and cannot be moved. That is awesome. And the_____(8)! Eagles fly at high altitudes. They feed only on fresh prey and never eat_____(9) things. When there is a storm, eagles get excited and use the wind of the storm to lift themselves higher far above the_____(10). Meanwhile, all
the other birds hide themselves in the leaves of the trees. That’s why I admire them.


Listen to Doctor David Russel and circle the correct answers.

1. Doctor Russel works on_____.
a. reptiles
b. wild animals
c. mammals

2. People hunted animals for their_____, skin and tusks.
a. feet
b. eyes
c. meat

3. _____ are one of the endangered animals.
a. Giant pandas
b. Elephants
c. Zebras

[xyz-ips snippet=”KitapCevaplariBaslik”]” uzman ekibimiz tarafından cevaplanmış olsa bile, bazen gözden kaçırdığımız hatalar ve eksikler olabilir. Lütfen yorum yazarak bize bunları bildirin ki en kısa sürede gerekli düzeltmeyi yapalım. İş birliğiniz ve bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder sınavlarınızda başarılar dileriz…


Yayımlandı