7. Sınıf İngilizce Bilim ve Kültür Yayınları Cevapları Sayfa 68 Resimli Güncel

2022-2023 Güncel “[xyz-ips snippet=”KitapCevaplariBaslik”]” eğitimci kadromuz tarafından sizler için özenle hazırlandı. Soruların doğru cevap anahtarı ve ayrıntılı çözüm işlemleri verilmiştir.

Amacımız sizleri kolaycılığa alıştırmak değil, ödevinizi yaptıktan sonra karşılaştırma yaparak doğrularınızı görme ve yanlışlarınızı gösterip doğru cevabı öğreterek eksiklerinizi gidermektir.

En Doğru Cevaplar: [xyz-ips snippet=”KitapCevaplariBaslik”] (Yeni Müfredat)

Fiil in the blanks with the given words. One word is extra.

➜ enormous
➜ cages
➜ deserts
➜ hunt
➜ extinct
➜ attack
➜ habitat
➜ poisonous
➜ jungle

1. Forests are the____of the animals.
2. A lot of snakes are____.
3. Animals____when they are in danger.
4. Camels can survive in the____for a long time.
5. Wild animals live in the____.
6. The whales are the most____mammals.
7. Tigers usually____during the day.
8. We shouldn’t keep the animals in the____.

Listen and fiil in the blanks

Some animals ____(1) extinct because people ____(2) them for their furs or skins. They ____(3) their habitats and____(4) the jungles. People always____(5) wild animals because they ____(6) afraid of them. In fact, the animals aren’t dangerous creatures. They just want to ____(7) themselves. We should ____(8) them. We ____(9) a lot of harm to the animals, now it is time to ____(10) it.

[xyz-ips snippet=”KitapCevaplariBaslik”]” uzman ekibimiz tarafından cevaplanmış olsa bile, bazen gözden kaçırdığımız hatalar ve eksikler olabilir. Lütfen yorum yazarak bize bunları bildirin ki en kısa sürede gerekli düzeltmeyi yapalım. İş birliğiniz ve bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder sınavlarınızda başarılar dileriz…


Yayımlandı