8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları Meb Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 59’daki sorular yukarıdaki resimde ve bu soruların doğru cevapları aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

Sıra Sizde 2

Aşağıdaki tablonun doğru olabilmesi için sütunlardaki hangi sayıların yer değiştirmesi gerektiğini bulup yanlarına yazınız.

2,2
3/2
√1,44
√ 13
√6/9
0,385437

Sıra Sizde 3

Aşağıda verilen gerçek sayıların yanına rasyonel ya da irrasyonel olduklarını yazarak sebebini açıklayınız.

√140
24,863895102
0,8
0,135234135234
√20
27,9
5/13

Sıra Sizde 4

x, 0’dan 10’a kadar olan bir doğal sayı olmak üzere x’in hangi değerleri için √3x+24 bir irrasyonel sayı olamaz? Bulunuz.

Altın oranın ne olduğunu ve altın oran sayısının irrasyonel bir sayı olup olmadığını araştıralım, düşünelim.


Yayımlandı

kategorisi