Search
Generic filters

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Meb Yayınları

8. Sinif Matematik Ders Kitabi Sayfa 75 Cevaplari Meb Yayinlari 1

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 75’deki sorular yukarıdaki resimde ve bu soruların doğru cevapları aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

8. Sinif Matematik Ders Kitabi Sayfa 75 Cevaplari Meb Yayinlari Cozumleri 3

19. (√0,64 + √0,36) ÷ √0,04 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

20. Bir karınca √180 metrelik bir yolun √125 metrelik kısmını yürümüştür. Geriye kaç metrelik yol kalmıştır?

A) √55
B) 5√5
C) 2√5
D) √5

21. Kenarlarının uzunlukları 3/6 metre ve 2/3 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin 1 metrekaresi sulanırken bir yılda /2 metreküp su kullanılmaktadır.
Buna göre bu bahçenin tamamını sulamak için bir yılda kaç metreküp su gerekir?

A) 36√2
B) 36
C) 18√6
D) 18

22. Kenarlarından birinin uzunluğu √44 cm olan bir dikdörtgenin alanı santimetrekare cinsinden bir doğal sayıdır.
Buna göre bu dikdörtgenin diğer kenarının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) √11
B) √33
C) √99
D) √176

23. √12 + □  = √75 – √3 Bu eşitliğe göre □ yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır?

A) 2√2
B) 2√3
C) 3√2
D) 3√3

24. √80 metre uzunluğundaki bir telin √20 metresi kullanılıyor. Buna göre geriye telin kaçta kaçı kalmıştır?

A) 3/4’ü
B) 1/2’i
C) 2/5’si
D) 1/4’i

25. √0,81 + √1,44 işleminin sonucu kaçtır?

A) 1,02
B) 1,29
C) 1,5
D) 2,1

26. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

A) √40 = 4√10
B) √48 = 2√6
C) √72 = 6√2
D) √99 = 9√2

27. Aşağıda eşit aralıklara bölünmüş sayı doğrusu üzerinde A, B, C, D noktaları işaretlenmiştir. Bu noktalardan hangisi √35 ile eşleşen noktaya en yakın konumdadır?

A) A
B) B
C) C
D) D

28. Yukarıdaki şekilde görülen LMNP karesinin alanı 32 cm2 ve KLPR dikdörtgeninin alanı 56 cm2 ise KMNR dikdörtgeninin çevresi kaç cm’dir?

29. Aşağıda numaralandırılmış kareköklü ifadeleri, yanlarında harflerle verilen kareköklü ifadelerle çarpımı sonucu bir doğal sayı olanları eşleştiriniz.

➜ 1) 18, 2) 96, 3) 48, 4) 42, d) 7
➜ a) 42, b) 6, c) 2, ç) 3, d) 7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir