8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları Meb Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 87’deki sorular yukarıdaki resimde ve bu soruların doğru cevapları aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

Sıra Sizde 1

Aşağıda verilen durumlara uygun cebirsel ifadeleri karşılarında yer alan boşluklara yazınız.

Bir kenar uzunluğu a br olan eşkenar üçgenin çevresi →
Bir kenar uzunluğu x br olan karenin alanı →
Eni m br, boyu n br olan dikdörtgenin alanı →
3, 5, 7, 9,11,… sayı örüntüsünün kuralı →
Bir sayının 5 fazlası →
Bir sayının 4 katının 12 eksiği →
Bir sayının 3 eksiğinin 8 kat →
Ahmet’in cevizlerinin 5 katının 4 fazlası →
Kerem’in parasının 6 katı →
Ayşe’nin yaşının yarısının 4 eksiği →

Sıra Sizde 2

Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin karşısına uygun sözel bir durum yazınız.

2x + 4 →
(b + 5)3 →
7x – 12 →
2m + 7/2 →
a/2 + 9 →
n/3 – 4 →


Yayımlandı

kategorisi