8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 89’daki sorular yukarıdaki resimde ve bu soruların doğru cevapları aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

Sıra Sizde 4

Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin terimlerini, terim sayılarını, değişkenlerini ve sabit terimini örnekten yararlanarak yanlarına yazınız.

3x – 7 → “3x”, “-7” iki terimlidir. → x, -7
5abcde →
-6y2 →
4a2b – 3ab2 →
8x2 – 7x + 1 →
a2 – 3b2 + 4a →
xy2 – x2y – 5 →
2y2 – 4y – 9 →

Sıra Sizde 5

Aşağıda verilen cebirse ifadelerdeki katsayıları, katsayılar toplamını ve sabit terimlerini verilen örnekten yararlanarak bulunuz.

5a – 7b → a’nın katsayısı +5 b’nin katsayısı -7 sabit terimi 0 → +5 – 7 = -2 ya da değişkenlerin yerine 1 yazarsak 5a – 7b = 5 – 7 = -2
6x2 – 4x – 10 →
8a2b – 5ab2
4x2 – 2y2 + 5x + 12 →
3(2x – 4) + 20 →
2(3x – 5) + 4(2x – 2) →
13xyz →

Sıra Sizde 6

Eni 2a br ve boyu 5a br olan bir dikdörtgenin çevresini veren cebirsel ifadenin en sade hâlini bulunuz.

Pascal üçgeni ile Ömer Hayyam üçgeni arasındaki ilişkiyi ve bu üçgenlerin cebirsel ifadelerdeki kullanım alanlarını araştıralım ve düşünelim.

  • Cevap:

Yayımlandı

kategorisi