8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları Meb Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 99’daki sorular yukarıdaki resimde ve bu soruların doğru cevapları aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Yukarıdaki cebir karolarını kullanarak yanda verilen modellerin cebirsel ifadelerini yazınız.

b) Bir kenar uzunluğu x br olan karenin içinden bir kenar uzunluğu y br olan kare çıkarılmıştır. x + y = 4 br ve kalan bölgenin alanı 24 br2 olduğuna göre x – y kaç br2‘dir?

c) Tahsin amca, kasaptan kilosu (2x – 4) lira olan etten (2x + 4) kilogram almıştır. Tahsin amcanın kasaba ne kadar para ödeyeceğini bulunuz.

ç) (3x + 5)2 = Kx2 + Lx + 25 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre K – L’nin kaç olduğunu bulunuz.

d) (a – 3)2 = a2 – Da + E ise D + E’nin kaç olduğunu bulunuz.

e) 3x(x – 4) = 3x2 – Ax ifadesi bir özdeşlikse A’nın kaç olduğunu bulunuz.

f) (x – 3)2 = x – 6x + B ve (y – 5)2 = y– Ay + 25 ifadeleri birer özdeşlik olduğuna göre A – B nin kaç olduğunu bulunuz.


Yayımlandı

kategorisi