Açıortay Uzunluğu Bulma 2024-2025 Güncel Bilgiler

Fc01257A3E84Deb0B9A50Dff5B33442024D75698 1

Açıortay Uzunluğu Bulma

Açıortay, bir üçgenin iki iç açısını birbirine eşitleyen doğru parçasıdır. Açıortay, üçgenin köşegenlerinden biridir ve köşegenlerin en kısasıdır. Açıortay, üçgenin iç açıortay teoremi kullanılarak bulunabilir.

İç Açıortay Teoremi

İç açıortay teoremine göre, bir üçgenin bir açıortay uzunluğu, açıortay tarafından bölünen açının açıortayı çarpı açıortay tarafından bölünmeyen açının açıortayının toplamına eşittir.

Matematiksel olarak ifade edersek,

AO = (α / β) + (β / γ)

Burada,

 • AO açıortay uzunluğunu,
 • α açıortay tarafından bölünen açının açıortayı,
 • β açıortay tarafından bölünmeyen açının açıortayı,
 • γ açıortay tarafından bölünmeyen açıyı temsil eder.

Örnek

Şekil 1’de verilen üçgende, açıortay AO, açı α’yı 2:1 oranında bölüyor. Açıortay uzunluğunu bulalım.

AO = (2 / 1) + (1 / 3)
AO = 2 + 1/3
AO = 2.33

Bu durumda, açıortay uzunluğu yaklaşık 2.33 santimetredir.

Açıortay Uzunluğunu Bulmanın Diğer Yöntemleri

Açıortay uzunluğunu bulmanın diğer bazı yöntemleri şunlardır:

 • Trigonometri

Trigonometri kullanılarak açıortay uzunluğunu bulmak için, açıortay tarafından bölünen açının açıortayı ve açıortay tarafından bölünmeyen açının açıortayı trigonometrik oranlarla ifade edilir. Ardından, bu oranlar kullanılarak açıortay uzunluğu hesaplanır.

 • Üçgenlerin Alanını Bulma

Üçgenlerin alanını bulmak için Heron formülü kullanılabilir. Heron formülü kullanılarak üçgenin alanı hesaplandıktan sonra, açıortay uzunluğu aşağıdaki şekilde hesaplanır:

AO = 2√(S(S - a)(S - b)(S - c)) / (a + b + c)

Burada,

 • AO açıortay uzunluğunu,
 • S üçgenin alanını,
 • a, b ve c üçgenin kenar uzunluklarını temsil eder.

Açıortay Uzunluğunun Özellikleri

Açıortay uzunluğunun bazı özellikleri şunlardır:

 • Açıortay, üçgenin iç açılarını birbirine eşitler.
 • Açıortay, üçgenin iç açıortay teoremi kullanılarak bulunabilir.
 • Açıortay, üçgenin köşegenlerinden biridir ve köşegenlerin en kısasıdır.

Açıortay Uzunluğunun Uygulamaları

Açıortay uzunluğunun bazı uygulamaları şunlardır:

 • Mimarlık ve mühendislikte, üçgen yapıların tasarımında kullanılır.
 • Jeodezi ve haritacılıkta, üçgen ağlarının oluşturulmasında kullanılır.
 • Optikte, prizmalar ve merceklerin tasarımında kullanılır.

Sonuç

Açıortay uzunluğu, üçgenin önemli bir özelliğidir. Açıortay uzunluğunun bulunması, üçgenin bazı özelliklerinin belirlenmesinde ve üçgenlerin tasarımında kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir