Ağaç İle İlgili Atasözleri (Hepsi Tamamı Liste Halinde)

Ağaç İle İlgili Atasözleri

 • Ağaç yaşken eğilir.
 • Ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz.
 • Yeşil görmeyen gözler, renk zevkinden yoksundur.
 • Ağaç kökünden yıkılır.
 • ‘’Ağaca çıksa Pabucu yerde kalmaz.’’

Ağaçların Önemi ile İlgili Atasözleri

 • Ağaç ucuna yel eder, güzel kişiye söz değer.
 • Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar.
 • Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.

‘’Ağaç kökünden yıkılır.’’

‘’Aç, meyvesi olunca başını aşağı salar.’’

‘’Ağaç ne kadar uzasa göğe eremez.’’

Ağaçlarla İlgili Özdeyişler

 • Bir kimse bir ağaç dikerse Allah, o ağacın meyvesi kadar o kimseye sevap yazar. (Hz. Muhammed)
 • Ormanımdan bir dalı kesenin başını keserim. (Fatih Sultan Mehmet)
 • Ormansız bir yurt, vatan değildir. (Atatürk)
 • Çiçekler ağacın gözü kuşlar dilidir. (Cenap Şehabettin)

Ağaç ağaç içinde büyür.

Her ağaç, kendine özgü bir yapıya sahiptir ve kendi türüne özgü büyüme özellikleri gösterir. Benzer şekilde, her insan da kendine özgü bir kişilik ve karaktere sahiptir ve kendi doğal büyüme hızı vardır. Bu nedenle, bir kişinin kendini tanıması ve doğal olarak gelişmesine izin vermesi önemlidir.

Ağaç yaprağıyla gürler.

Ağaçlar, yazın sıcak havasında serin bir gölge sağlarlar. İnsanlar da, doğanın sunduğu fırsatları doğru şekilde kullanarak hayatlarını daha rahat ve keyifli hale getirebilirler.

Ağaç yaşken eğilir.

Bir ağacın kesimi sırasında, yatay kesimler yapmak, ağacın gelecekte daha güçlü ve dayanıklı olmasını sağlar. Benzer şekilde, insanlar da hayatları boyunca doğru ve dengeli bir şekilde kesintiye uğramadan gelişmeli ve gelecekte güçlü ve dayanıklı bir karaktere sahip olmalıdır.

Ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz.

Herhangi bir engel, takıntı ya da korku onun davranışlarına müdahale etmez. Bu nedenle, cesur ve kararlı bir kişi olarak, zorlu durumlarda bile başarılı olabilir.

Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz.

Yeteneksiz kişiler, önemli işlerin üstesinden gelemeyeceklerinden bu tür işlere atanmamalıdırlar. İnsanlar, kendi yeteneklerinin ötesindeki işlerle uğraşmaya zorlanmamalıdırlar. Bu nedenle, herkes kendi yetenekleri doğrultusunda hareket etmeli ve başarılı olabileceği alanlarda çalışmalıdır.

Ağaç ne kadar meyve verirse, dalı o kadar yere eğilir.

Erdemli ve bilgili insan, faydalı eserler vererek kibirli olmaktan kaçınmalıdır. Herkese eşit davranarak alçak gönüllü olmalı ve saygınlığını korumalıdır.

Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez.

Her insanın ulaşabileceği bir sınır vardır ve bu sınır doğa yasalarına uymalıdır. Aynı şekilde, herhangi bir ağacın boyu da belirli bir yüksekliği aşamaz.

Ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer. 

Dürüst, anlayışlı ve iyi niyetli insanlar, hassasiyetleri ve duyarlılıklarıyla etrafındakiler üzerinde büyük bir etki yaratırlar. Bu nedenle, onların söylediği her söz, özenle dinlenmeli ve dikkate alınmalıdır.

Ağaç düşse de yakınına yaslanır.

Zor durumda olan insanlar, aileleri ve sevdikleri tarafından desteklenirler. Yakınlarının desteği ve güveni sayesinde ayakta kalırlar ve hayatlarını sürdürürler.

Ağacın iyisi özünden, Yiğidin iyisi sözünden olur. (Karacoğlan)

Bir insanın güvenilirliği ve sadakati, onun sözlerine sadık kalma yeteneğiyle ölçülür. Ağacın kalitesi de özüyle ilgili olduğundan, bir ağacın kaliteli olup olmadığı incelenerek anlaşılabilir.

Ağaca balta vurmuşlar “sapı bedenimden” demiş.

Yapılan iyiliklerin değerini bilmeyen yakınlarından ve yetiştirdiği insanlardan kaynaklanan nankörlük, bir kişiye yapılan en büyük kötülüktür.

Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.

Büyüklerin küçükler üzerindeki etki, çocukların örnek aldıkları davranışları gösterir. Bu nedenle, büyüklerin küçüklere karşı gösterdikleri iyi davranışlar, onların karakter gelişimlerinde büyük bir rol oynar.

Ağacı kurt, insanı dert yer.

Ağaçların içindeki kurtlar, ağaçların sağlıklı büyümesine engel olurken, insanların içindeki dertler de insanların hayatını zorlaştırır. Bu nedenle, insanlar hem bedensel hem de ruhsal sağlıklarına özen göstermeli ve kendilerini kötü etkileyen faktörleri bertaraf etmelidirler.

Ağacın kurdu içinde olur.

Bir topluluğun içindeki olumsuz etkenler, o topluluğun sağlıklı gelişmesine engel olur. Bu nedenle, bir toplulukta olumsuz davranışlar sergileyen kişiler, topluluk için bir tehdit oluşturur.

Ağaca dayanma çürür, insana güvenme ölür.

Bir insanın başarısı, kendi gücüne ve becerilerine dayandığı sürece sağlam olabilir. Başka insanların yardımına ve desteğine bağımlı olmak, kişinin kendi özgüvenini ve başarısını olumsuz yönde etkileyebilir.

Ağaçlı Köyü Su Basamaz.
Ağaçlar, toprağı erozyona karşı korur ve çevrelerindeki ekosistem için hayati bir öneme sahiptir. Benzer şekilde, toplumda sözüne güvenilen, anlayışlı ve sevgi dolu insanlar, toplumun daha güçlü ve sağlıklı olmasına yardımcı olurlar.

Ağaçsız Memleket Duvaksız Geline Benzer.
Ağaçlar, ülkeyi güzelleştirir ve çevreyi korur. Ağaçsız bir ülke, çirkin ve eksik kalır. Aynı şekilde, bir gelinin de duvasız olması, güzellik ve özgüvenini kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle, doğanın önemli bir parçası olan ağaçların korunması ve çevrenin korunması gereklidir.

Ağaç ile ilgili atasözleri, yüzyıllardır toplumda dolaşan ve hala geçerliliğini koruyan bilgeliği yansıtan sözlerdir. Bu atasözleri, ağaçların doğanın önemli bir parçası olduğunu ve insanlar için birçok anlamlı öğüt verdiğini göstermektedir.

Ağaç ile ilgili atasözlerine bakalım.

 •  Ağaç yaprağı ile gürler.
 •  Ağaç yaş iken eğilir.
 •  Ağacı kurt, insanı dert yer.
 •  Meyve veren ağaca balta vurulmaz.

۵Ağaç ile ilgili deyimler bakalım.

 •  Ağaç gibi durmak.
 •  Ağaç olmak.
 •  Ağaç kökünden yıkılır.
 •  Ağaç etmek.

İçinde “ağaç” kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Ağaç olmak: (deyiminin anlamı) Bir yerde ve ayakta çok beklemek: Nerede kaldın yahu? Seni bekleye bekleye ağaç olduk.
 • Ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz: O işini bilir, davranışlarına hiçbir şey engel olamaz.

İçinde “ağaç” sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Ağaç kökünden yıkılır: (atasözünün anlamı) Köklü değişiklikler olmadıkça, bir düzen bozulmaz, düzenin yıkılması, temelin yıkılmasıyla olur.
 • Ağaç, meyvesi olunca başını aşağı salar: Erdemli, bilgili insan alçak gönüllü olur.
 • Ağaç ne kadar uzasa göğe eremez: Her şey bir sınıra kadar büyür, yükselir, bu sınırı aşamaz.
 • Ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer: Herkesin gözü güzel üstündedir. Güzel, kıskançlıkları üstüne çeker.
 • Ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir): İnsanlar ancak, akrabaları, yakınları ve yandaşlarıyla birlikteyken değerli ve güçlüdür.
 • Ağaç yaş (taze) iken eğilir: İnsan, ancak küçük yaşta kolay eğitilir: Büyüdükten sonra ona yön ermek zordur.
 • Ağaca balta vurmuşlar “sapı bedenimden” demiş: Kişiye en büyük kötülük, nankör yakınlarından gelir.
 • Ağaca (taşa) çıkan keçinin dala bakan (ağaca çıkan) oğlağı olur: Küçükler büyüklerden gördüklerini taklit ederler.
 • Ağaca dayanma kurur (çürür), adama (insana) dayanma ölür: Hiçbir destek sürekli olmaz. Kişi önce kendine güvenmelidir.
 • Ağacı kurt, insanı dert yer (kemirir): Kurdun ağacı içten kemirip çökertmesi gibi, dert de insanı yıpratır, çöktürür.
 • Ağacın kurdu içinde olur: Bir toplumu asıl, içinden kemiren sinsi güçler yıkar.
 • Ağaçtan maşa olmaz: Herkes ancak yeteneğine denk işlerin üstesinden gelebilir, yeteneğini aşan işlerde başarılı olamaz.

Ağaç kelimesinin atasözü nedir?
Bana 5 tane atasözü söyler misin?
Ağaçlar bizim için neden önemlidir?
At ve aslan ile ilgili atasözü var mı?
Ağaç ile ilgili atasözleri eodev
Ağaç ile ilgili deyimler ve anlamları
Ağaçların önemi ile ilgili atasözü
Ağaç ile ilgili Atasözleri ve Anlamları
Ağaç ile ilgili Atasözleri ve Özdeyişler
Ağaçların önemi ile ilgili atasözü ve özdeyişler
Ağaçların önemi ile ilgili atasözü ve özdeyişler bulunuz bunların anlamlarını öğreniniz
Ağaç kesmemek ile ilgili Atasözleri


Yayımlandı

kategorisi