Search
Generic filters

Amerikayı kim buldu? Tarihte ilk ne zaman ve kim keşfetti?

Who Discovered America First? Inside The Real History

Genellikle ABD ile sıkça karıştırılan Amerika bir kıta olarak karşınıza çıkıyor. Columbus 1492’de karaya çıktığında, Amerika kıtası zaten binlerce yıldır insanlara ev sahipliği yapıyordu. Kıtayı keşfeden ilk kişi o değildi. İnsanlar, Amerika’ya ilk olarak 42 bin ilâ 17 bin yıl önce Beringia’dan geçerek Asya’dan gelmiştir.  Daha sonra Vikinglerin de Amerika’ya ziyareti bilinmektedir.

Ama sınavda karşınızda bu soru çıkarsa cevabı “Cristof Colombus (1492) olmalı. Çünkü müfredatta bu kabul görmektedir.

“Amerika’yı kim buldu?” sorusu, tarihte önemli bir yere sahiptir ve cevabı hakkında birçok tartışma ve araştırma yapılmıştır. Ancak, bu sorunun cevabı, tek bir kişiye atfedilebilecek basit bir yanıt değildir. Amerika’nın keşfi, tarihte birçok insanın katkısı ve çabası ile gerçekleşen karmaşık bir süreçtir. Bu makalede, Amerika’nın keşfinin öncesi, keşif tarihi, keşfin sonuçları ve sonuç olarak bugünkü Amerika hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Amerika Öncesi

Amerika’nın keşfinden önce, bu topraklarda birçok yerli kabile yaşıyordu. Bu kabileler, Amerika’nın çeşitli bölgelerinde farklı diller ve kültürlerle yaşıyorlardı. Avrupalılar Amerika’yı keşfetmeden önce, bu kabileler arasında ticaret, savaş ve diğer etkileşimler gerçekleşiyordu.

Who Discovered The Americas And When? - Worldatlas

Keşif Tarihi

Amerika’yı keşfeden kişi, İspanyol denizci Kristof Kolomb’dur. Kolomb, 12 Ekim 1492 tarihinde, İspanya’dan üç gemiyle yola çıktı. 10 hafta boyunca denizde kalan Kolomb, sonunda 12 Ekim 1492’de Bahamalar’da karaya çıktı. Daha sonra, Kolomb, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarını keşfetti. Ancak, Kolomb’un keşfi tartışmalıdır, çünkü Amerika’yı keşfeden ilk Avrupalı olmadığı bilinmektedir.

Daha önce, İskandinavyalı Vikinglerin Amerika’yı keşfettiği bilinmektedir. Vikingler, 11. yüzyılda Grönland’dan yola çıktılar ve Kuzey Amerika kıyılarını keşfettiler. Vikingler, bu bölgede birçok kez bulundular ve hatta buraya yerleştiler. Ancak, Vikinglerin keşfi, Kolomb’un keşfinden önceki dönemde gerçekleştiği için, çoğu insan tarafından unutuldu.

Kolomb’un keşfinden sonra, diğer Avrupalı ülkeler de Amerika’yı keşfetmek için harekete geçtiler. İspanyol ve Portekizli kaşifler, Amerika kıtasının keşfinde öncü oldular. İspanyol Kaşif Hernan Cortes, 1519’da Meksika’yı işgal etti. 1532’de İspanyol Francisco Pizarro, Peru’ya saldırdı ve İnka İmparatorluğu’nu yıktı. Portekizli kaşif Pedro Alvares Cabral, 1500 yılında Brezyilya’yı keşfetti ve burayı Portekiz sömürgesi haline getirdi.

Amerika’nın keşfi, Avrupalı ülkeler arasında rekabeti artırdı. İspanya ve Portekiz, Amerika’da büyük bir sömürge imparatorluğu kurdu. Bu imparatorluklar, Avrupa’da bulunmayan birçok değerli maden ve ürünün kaynağı haline geldi. İspanyollar, özellikle Güney Amerika’daki zengin altın ve gümüş yataklarına ilgi gösterdiler ve bu kaynaklardan büyük ölçüde yararlandılar.

Amerika’nın keşfi, Avrupalılar ve yerli halk arasında birçok çatışmaya neden oldu. Avrupalılar, yerli halka karşı savaşlar yürüttü ve sömürgeciliğin yayılmasıyla birçok yerli kabile ve kültür yok oldu. Avrupalıların Amerika’da kurduğu sömürge imparatorlukları, uzun yıllar boyunca bölgede siyasi ve ekonomik etki sahibi oldular. Bu etki, Amerika’nın bugünkü yapısını belirleyen faktörlerden biri oldu.

Sonuçları

Amerika’nın keşfi, dünya tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. Bu keşif, Avrupalıların dünya çapında bir sömürgecilik hareketine yol açtı. Amerika’da kurulan sömürge imparatorlukları, yerli kültürlerin ve kabilelerin yok olmasına neden oldu. Ancak, Amerika’nın keşfi, tarihin yanı sıra, coğrafya, ekonomi ve siyaset gibi birçok alanda da önemli etkilere sahipti.

Coğrafya açısından, Amerika’nın keşfi, dünya haritasını değiştirdi. Amerika, dünya haritasının Batı yarısında yer alırken, bu keşifle birlikte, dünya haritası Batı ve Doğu olarak ikiye ayrıldı. Ayrıca, Amerika’nın keşfi, dünya ticaretinin değişmesine neden oldu. Amerika’dan Avrupa’ya getirilen değerli maden ve ürünler, Avrupa ekonomisine büyük katkı sağladı.

Siyasi açıdan, Amerika’nın keşfi, dünya siyasetinde önemli bir rol oynadı. Amerika, Avrupa’dan bağımsız bir bölge olarak ortaya çıktı ve bu, dünya siyasetinde değişikliklere yol açtı. Amerika, dünya siyasetinde güçlü bir oyuncu haline geldi ve bugün de önde gelen ülkelerden biridir.

Sonuç olarak, Amerika’nın keşfi, dünya tarihinin en önemli olaylarından biridir. Bu keşif, dünya coğrafyası, ekonomisi, siyaseti ve kültürü üzerinde kalıcı etkiler bıraktı. Amerika’nın keşfi, Avrupalıların dünya çapında bir sömürgecilik hareketine yol açtı ve bu hareket, dünya tarihinde yerli halkların ve kültürlerin yok olmasına neden oldu. Ancak, Amerika’nın keşfi, aynı zamanda dünya tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve bugünkü dünya haritasını, ekonomisini ve siyasetini şekillendiren önemli faktörlerden biridir.


Aşağıdakine benzer soruların cevaplarını yukarıdaki makalede bulabilirsiniz:

Amerikayı hangi ülke buldu?
Amerikayı kim buldu vikipedi?
Amerikayı kim buldu Türk?
Amerika’da ilk neresi keşfedildi?
amerika’yı kim keşfetti vikipedi
amerika’yı kim kurdu
amerika’yı keşfeden türk
kuzey amerika’yı kim keşfetti
amerika’yı kim keşfetti eodev
güney amerika’yı kim keşfetti
amerika’nın kuruluşu
Amerika ne zaman kuruldu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir