Aritmetik Ortalama Bulma 2024-2025 Güncel Bilgiler

7E1588844C37D51802Ca4Db8Bc3C60C5Daf15A85 1

Aritmetik Ortalama

Aritmetik ortalama, bir sayı grubunun merkezini temsil eden bir ölçümdür. Bir sayı grubundaki tüm sayıların toplamının, bu sayıların sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Aritmetik ortalamanın formülü şu şekildedir:

Ortalama = (Toplam / Sayı Sayısı)

Örnek:

Bir sınıftaki öğrencilerin notları şunlardır: 70, 80, 90, 50, 60

Bu notların ortalamasını bulmak için öncelikle tüm notların toplamını hesaplamamız gerekir.

Toplam = 70 + 80 + 90 + 50 + 60 = 350

Ardından, toplamı sayıların sayısına bölmemiz gerekir.

Ortalama = 350 / 5 = 70

Bu nedenle, sınıftaki öğrencilerin notlarının ortalaması 70’tir.

Aritmetik Ortalamanın Özellikleri

Aritmetik ortalamanın aşağıdaki özellikleri vardır:

 • Sabit bir sayı grubu için her zaman sabittir. Örneğin, 1, 2, 3, 4, 5 sayılarının ortalaması 3’tür. Bu sayıların sırasını değiştirsek bile ortalama değişmez.
 • Negatif ve pozitif sayıların ortalaması sıfırdan büyük veya küçük olabilir. Örneğin, -1, -2, -3, -4, -5 sayılarının ortalaması -3’tür. Bu sayıların ortalaması sıfırdan küçüktür.
 • Bir sayı grubunda bir veya daha fazla sayı sıfır veya daha büyükse, ortalama sıfırdan büyük veya eşit olur. Örneğin, 0, 1, 2, 3, 4 sayılarının ortalaması 2’dir. Bu sayıların ortalaması sıfırdan büyüktür.

Aritmetik Ortalamanın Kullanım Alanları

Aritmetik ortalamanın birçok alanda kullanımı vardır. Örneğin, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

 • Bir sınıftaki öğrencilerin notlarının ortalamasını bulmak için
 • Bir şirketin satışlarının ortalamasını bulmak için
 • Bir şehrin nüfusunun ortalamasını bulmak için
 • Bir ürün yelpazesinin fiyat ortalamasını bulmak için

Aritmetik Ortalama ile İlgili Diğer Kavramlar

Aritmetik ortalama ile ilgili aşağıdaki kavramlar da önemlidir:

 • Medyan: Bir sayı grubundaki sayıların ortanca değeridir. Sayılar küçükten büyüğe sıralanarak bulunur ve ortadaki sayı mediandır.
 • Mod: Bir sayı grubunda en sık tekrarlanan sayıdır.

Bu kavramlar, bir sayı grubunun dağılımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanılabilir.

Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması İçin Pratik Yöntemler

Aritmetik ortalamayı hesaplamak için formül kullanmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda, aşağıdaki pratik yöntemlerden yararlanılabilir:

 • Sayılar küçükse, tüm sayıları toplamak ve toplamı sayıların sayısına bölmek kolaydır.
 • Sayılar büyükse, toplamı bulmak için bir hesap makinesi kullanılabilir.
 • Sayılar çok büyükse, bir bilgisayar programı kullanılabilir.

Aritmetik Ortalamanın Avantajları ve Dezavantajları

Aritmetik ortalamanın aşağıdaki avantajları vardır:

 • Hesaplaması kolaydır.
 • Anlaması kolaydır.
 • Genellikle diğer merkezi eğilim ölçümleriyle tutarlıdır.

Aritmetik ortalamanın aşağıdaki dezavantajları vardır:

 • Sayı grubundaki uç değerlerin etkisini azaltabilir.
 • Sayı grubundaki verileri doğru bir şekilde temsil etmeyebilir.

Sonuç olarak, aritmetik ortalama bir sayı grubunun merkezini temsil eden önemli bir ölçümdür. Hesaplaması kolaydır ve anlaması kolaydır. Ancak, sayı grubundaki uç değerlerin etkisini azaltabileceğinden ve sayı grubundaki verileri doğru bir şekilde temsil etmeyebileceğinden dikkatli kullanılması gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir