At Sözleri 2023 (Yeni 69 Söz)

Sosyal medyada paylaşılan tüm At sözlerini sizler için didik didik ettik. Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok ve YouTube’da At ile ilgili duygusal, mutlu, hüzünlü, kısa, özlü, huzurlu, romantik ve anlamlı en güzel sözleri toplayıp bu sayfada maddeler halinde listeliyoruz…

En Etkileyici ve En Anlamlı At Sözleri:

 1. At sahibine göre kişner, üstünde oturana göre de gider.
 2. At üstünde gitmesini bilmeyenler, bir orduya kumandan olamazlar.
 3. Şu üç şey başka birisine emanet edilmez: birincisi kadın, ikincisi silah, üçüncüsü at.
 4. “Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli (korkusuz, pervasız, kahraman, gözü pek) derler.”
 5. Atın dış yüzünde insanın iç yüzü için güzel bir şey vardır.
 6. Küçük bir ihmal büyük bir yanlışlığa yol açar. Çünkü bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at da bir binici kurtarır.
 7. Yağmurlu havada at koşturulmaz.
 8. “Cennetin rüzgârı atın iki kulağının arasından eser.”
 9. “Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir.”
 10. “5 dakika içinde bir General ortaya çıkarabilirim, fakat iyi bir atın yerine yenisini koymak zordur.”
 11. Ata üzerindeyken düşman gibi, inince bir arkadaş gibi davran.
 12. “Alimlerin bindiği atın ayağından üstümüze sıçrayan çamur, şerefimizdir.”
 13. Atın başı geçtikten sonra kuyruğundan yakalamağa kalkma. Huyunu suyunu bilmediğin bir ata binmek, freni patlamış bir kamyonun önüne geçmek gibidir.
 14. “Türkler sanki at üzerinde doğmuşlardır, yerde yürümesini bilmezler.”
 15. “İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz.”
 16. “Bir çivi bir nalı, bir nal bir tırnağı, bir tırnak bir ayağı, bir ayak bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan bir vatanı mahvedebilir.”
 17. At ölür meydan kalır; yiğit ölür şan kalır.
 18. Şu üç şey başka birisine emanet edilmez: birincisi kadın, ikincisi silah, üçüncüsü at.
 19. Atına bir dost gibi iyi bak ama sırtına bindiğin zaman bir düşmana saldırır gibi bin.
 20. Atları sevmesini bilin, bencil değildir onlar, kırmazlar sizi.
 21. Küçük bir ihmal büyük bir yanlışlığa yol açar. Çünkü bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at da bir binici kurtarır.
 22. Aşk, dörtnala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler.
 23. Atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz.
 24. Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir.
 25. “Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.”
 26. Bayram günü kadın alma, yağmurlu gün at koşturma.
 27. Kimi insanlar için at, bir arabadan bile daha kıymetlidir.
 28. Alimlerin bindiği atın ayağından üstümüze sıçrayan çamur, şerefimizdir.
 29. Ata binersen yol alırsın, karanlıkta kalırsan kör olursun.
 30. Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli (korkusuz, pervasız, kahraman, gözü pek) derler.
 31. Akıllı insan atını, ahmak insan kedini över.
 32. Bir çivi bir nalı, bir nal bir tırnağı, bir tırnak bir ayağı, bir ayak bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan bir vatanı mahvedebilir.
 33. Atına binen yol alır, karanlıkta kalan kör olur.
 34. Atın başı geçtikten sonra kuyruğundan yakalamağa kalkma.
 35. Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.
 36. Tarihi çevir; nal sesi, kısrak sesi bunlar, Delmiş Roma’nın kalbini mızrak gibi Hunlar! Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar, Peçenekler… Türk’ün yüce tarihine bin bir zafer ekler.
 37. Gökte ay nasıl bir süsse, Türk için de at öyle bir süstür.
 38. “Bir at, eğer arkasında onu takip eden ve yakalayacak başka atlar yoksa hiçbir zaman çok hızlı koşmaz.”
 39. “Atlara zarar verdiğinizde onlar daha iyi olmazlar, aksine gitgide daha da kötüleşirler.”
 40. “Türk’ler, at üstündeyken attığı oku yüzük deliğinden geçirecek kadar nişancıyken, diğer milletler çapulculuk ve yağmacılıkla yetiniyordu.”
 41. “At Türk’ün kanadıdır.”
 42. “Bir at, insanların kendileriyle ilgili hayallerinin bir yansımasıdır ve at bize sıradan varlığımızdan kaçış fırsatını verebilecek güce sahiptir.”
 43. Atları sevin. Egoları yoktur, duygularınızı incitmezler.
 44. “Benim atımın geçtiği yerde ot bitmez.”
 45. Ümit yok olunca at koşmaz.
 46. “At olur meydan olmaz, meydan olur at olmaz.”
 47. Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.
 48. Atlara zarar verdiğinizde onlar daha iyi olmazlar, aksine gitgide daha da kötüleşirler.
 49. Bazen bir at bir arabadan daha değerlidir kıymetini bilene.
 50. İnsan, ata binmekle bey olmaz.
 51. “Bir at, insanların kendileriyle ilgili hayallerinin bir yansımasıdır.”
 52. Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
 53. “Aşk, dörtnala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler.”
 54. Türk’ler, at üstündeyken attığı oku yüzük deliğinden geçirecek kadar nişancıyken, diğer milletler çapulculuk ve yağmacılıkla yetiniyordu.
 55. Bir at, insanların kendileriyle ilgili hayallerinin bir yansımasıdır ve at bize sıradan varlığımızdan kaçış fırsatını verebilecek güce sahiptir.
 56. “Bir at zenginlikten daha kıymetlidir.”
 57. At üzerinde komik göründüğünüzü düşünüyorsanız bir süvari alayına liderlik yapamazsınız.
 58. Huyunu suyunu bilmediğin bir ata binmek, freni patlamış bir kamyonun önüne geçmek gibidir.
 59. Bir at, eğer arkasında onu takip eden ve yakalayacak başka atlar yoksa hiçbir zaman çok hızlı koşmaz.
 60. “Atın dış yüzünde insanın iç yüzü için güzel bir şey vardır.”
 61. Tarihi çevir; nal sesi, kısrak sesi bunlar, Delmiş Roma’nın kalbini mızrak gibi Hunlar! Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar, Peçenekler… Türk’ün yüce tarihine bin bir zafer ekler.
 62. At çalındıktan sora ahırın kapısını kapatılmaz.
 63. İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz.
 64. At ölür, itlere bayram olur.
 65. “At üzerinde komik göründüğünüzü düşünüyorsanız bir süvari alayına liderlik yapamazsınız.”
 66. 5 dakika içinde bir General ortaya çıkarabilirim, fakat iyi bir atın yerine yenisini koymak zordur. Abraham Lincoln
 67. Atına bir dost gibi iyi bak ama sırtına bindiğin zaman bir düşmana saldırır gibi bin.
 68. Abdal ata binmiş bey oldum sanmış.
 69. Atı kaybeden her duyduğu sesi at sesi sanar.

Yayımlandı

kategorisi