Balık Baştan Kokar Atasözünün Anlamı Hikayesi Kompozisyon

6 Signs a Company Is Badly Managed

Kısaca anlamı şu şekilde:
Bu atasözü, kötü bir işin sorumluluğunun, o işin yönetiminde bulunan kişilerden başladığını belirtir. Özellikle, bir işyeri veya bir toplumda, yöneticilerin kötü bir tutum sergilemesi, çalışanların veya vatandaşların da bu kötü davranışları benimsemelerine neden olabilir.

Dolayısıyla, bir işyerinde veya toplumda düzenli ve sağlıklı bir ortamın sağlanabilmesi için, yöneticilerin tutumlarının olumlu olması ve iyi bir örnek olmaları gerektiği vurgulanır.

Balık Baştan Kokar Atasözünün Hikayesi Şu Şekilde:

Bir zamanlar bilgili ve yaşlı bir adam balık almaya gitmiş. Pazar yerinde her tezgah sahibi bağırıyormuş: “Burada denizin incisi, hemen gelin… Balıklar canlı, etleri taze… Hadi buyrun, balığa gelin.” Adam bir tarafına, bir diğer tarafına bakmış ve nihayet beğendiği bir tezgaha yaklaşmış. Satıcı adamın yanına heyecanla gelmiş ve sormuş: “Buyrun beyefendi, kaç kilo alacaksınız? İki kilo mu, bir kilo mu?”

Yaşlı adam pek ilgilenmediğini belli etmiş. Balığı beğenmediği açıkça belliydi. “Bu balıklar ne kadar taze? Çok taze durmuyorlar” demiş. Satıcı adam terslemiş. “Ne diyorsunuz efendim? Balıklar daha yeni sudan çıktı. Tuzu bile üzerlerinde. Hatta su bile kurumadı.” Yaşlı adam bir balığı eline almış. Koklamış, çevirmiş ve burnuna götürüp balığın kafasını koklamış. “Bu balık kokmuş oğlum” demiş.

Balıkçı sinirli bir şekilde gülmüş. “Haha, sen de balıktan anlıyormuşsun gibi yapıyorsun. Balıklar koklanmaz ki, bilmiyorsanız da iftira atmayın balıklarıma.” Yaşlı adam da gülmüş. “Oğlum, balıkların başları kokar. Eğer başı kokarsa, kuyruğunun da kokması kaçınılmazdır zaten.”

İşte böyle, bir toplumda üst düzeydeki kişiler bozulursa, adalet yok olur ve kötülük her yerde yayılır. Ahlaksızlık da ortaya çıkar.

Başka bir hikaye örneği:

Bilgili bir ihtiyar Eminönü’ndeki eski Balık pazarına giderek balık almaya karar vermiş. Ancak balıkçının tezgahındaki balıkları beğenmemiş. Birkaçını eline almış, çevirip koklamış ve yerine geri koymuş. Balıkçı sinirlenerek sormuş: “Baba, sen balık seçmeyi bilmiyor musun? Balığın tazeliği başından anlaşılır. Sen kuyruk kısmını kokluyor, sonra da anlıyormuş gibi suratını ekşitiyorsun.”

Yaşlı adam dayanamamış: “Oğlum, ben de balıkların baştan koktuğunu bilirim. Ama senin balıklarının başını bir yana bırak, kuyrukları kesinlikle kokuyor. Lütfen şunları tezgahından kaldır.”

Balık Baştan Kokar Atasözüyle İlgili Kompozisyon Örneği:

Kötü bir iş ortamı, çalışanların iş performansını etkileyebilir ve genel olarak toplumda olumsuz bir etki yaratabilir. Bu nedenle, işyerindeki yöneticilerin rolü çok önemlidir. Bu yazıda, “kötü bir işin, yönetici, baş durumunda olanlardan başladığını, yöneticilerinin tutumu bozuk olan toplumda her şeyin bozuk olacağını” açıklayacağız.

İşyerindeki kötü koşullar, genellikle kötü bir yönetici veya lider tarafından yönetilen bir işletmede ortaya çıkar. Bir lider, işyerindeki çalışanların tutumunu ve davranışını belirleyebilir. İyi bir lider, çalışanların motivasyonunu, bağlılığını ve üretkenliğini artırabilir. Ancak, kötü bir lider, işyerinde olumsuz bir ortam yaratabilir ve çalışanlarından istenilen performansı alamayabilir. Kötü liderlik, işyerindeki stresi artırabilir, çalışanlar arasında çatışma yaratabilir ve nihayetinde işyerindeki başarısızlıkla sonuçlanabilir.

Kötü bir işyeri ortamı, sadece çalışanların hayatını etkilemez. Çalışanların kötü koşullardan dolayı işlerinden ayrılmaları, işyerindeki performansın azalması ve hatta işyerindeki kârın düşmesi, toplumun geneline zarar verebilir. Kötü yöneticilerin neden olduğu bu olumsuz etkiler, çalışanların performansını etkileyen ve nihayetinde işyerindeki başarısızlığa yol açan stres ve endişe gibi faktörlerden kaynaklanır. Bu nedenle, işyerindeki liderlerin olumlu bir tutum sergilemeleri ve çalışanlarının hayatını iyileştirmeye çalışmaları önemlidir.

İyi bir lider, işyerinde çalışanların sorunlarını dinleyip anlar, onlara yardımcı olur ve motive eder. İşyerindeki liderler, çalışanların refahını artırmak için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Örneğin, çalışanlar arasındaki etkileşimi artırarak birlikte çalışmayı teşvik edebilirler. Ayrıca, işyerindeki eğitim ve gelişim fırsatları sunarak çalışanların becerilerini geliştirebilirler. İyi liderler, çalışanların motivasyonunu artırmak için teşvik edici ödüller veya tatil hediyesi gibi avantajlar sağlayabilirler.

Kötü bir işyeri ortamı, sadece çalışanların hayatını etkilemez, aynı zamanda işletmenin müşterilerine de zarar verebilir. İşletme yöneticileri, işletmenin müşterilerine hizmet eden çalışanlarla birlikte çalışırlar. Müşteri hizmetleri kalitesi, işletmenin başarısı için önemlidir. Ancak, kötü bir işyeri ortamı, çalışanların müşterilerle kötü bir şekilde etkileşime girmesine ve müşterilerin kötü bir deneyim yaşamasına neden olabilir. Bu, müşterilerin işletmeye karşı olumsuz bir tutum sergilemesine ve işletmenin itibarını zedelemesine neden olabilir.

İyi bir lider, çalışanların müşterilere karşı tutumlarını ve davranışlarını etkileyebilir. İyi liderler, müşteri hizmetleri konusunda eğitim ve rehberlik sunarak çalışanların becerilerini geliştirebilirler. Ayrıca, çalışanlarına müşterileri memnun etmek için gereken araçları sağlayarak, işletmenin müşterilerine iyi bir hizmet sunmasına yardımcı olabilirler.

Bununla birlikte, kötü bir işyeri ortamı sadece işletmenin müşterilerine zarar vermez, aynı zamanda topluma da zarar verir. İşletmeler, genellikle toplumun bir parçası olarak faaliyet gösterirler ve işletmenin başarısı, toplumun refahına bağlıdır. Kötü bir işyeri ortamı, işletmenin toplumda olumsuz bir etki yaratmasına ve hatta toplumun sağlığını, güvenliğini ve refahını tehlikeye atmasına neden olabilir.

İyi bir lider, toplumun ihtiyaçlarını da dikkate alarak hareket eder. İşletme yöneticileri, işletmelerinin topluma nasıl hizmet edebileceği konusunda düşünürler. Örneğin, işletme yöneticileri, işletmelerinin etrafındaki çevreyi korumak için çeşitli çevre koruma önlemleri alabilirler. Ayrıca, işletmeleri, toplumda istihdam sağlayarak ve yerel ekonomiyi destekleyerek, topluma faydalı olabilirler.

Sonuç olarak, kötü bir işin, yönetici, baş durumunda olanlardan başladığını, yöneticilerinin tutumu bozuk olan toplumda her şeyin bozuk olacağını anlatır. İşyerindeki liderlerin, çalışanlarının hayatını ve refahını iyileştirmek için olumlu bir tutum sergilemeleri ve müşterilere iyi bir hizmet sunmaları önemlidir. İşletmelerin, toplumun bir parçası olarak faaliyet gösterdiklerini ve toplumun refahına bağlı olduklarını unutmamak gerekir. İyi bir lider, işletmenin çalışanlarını, müşterilerini ve toplumu göz önünde bulundurarak hareket eder. İşyerinde olumlu bir ortam yaratarak, çalışanların performansını artırır ve işletmenin başarısını sağlar. Bu, işletmenin müşterilerine iyi bir hizmet sunmasına ve topluma fayda sağlamasına da yardımcı olur.

İşletmelerin başarısı, yöneticilerin liderlik becerilerine ve tutumlarına bağlıdır. İyi liderler, çalışanlarına saygı duyar, onları dinler, onları teşvik eder ve onlarla birlikte çalışır. İyi liderler, çalışanların refahını artırmak için çeşitli yöntemler kullanırlar ve işletmenin müşterilerine iyi bir hizmet sunmak için çalışırlar. İşletmelerin toplumun bir parçası olarak faaliyet gösterdiklerini unutmamak gerekir ve iyi liderler, toplumun ihtiyaçlarını da dikkate alarak hareket ederler.

Kötü bir işyeri ortamı, işletmelerin çalışanlarına, müşterilerine ve topluma zarar verebilir. Bu nedenle, işletmelerin yöneticileri, işyerinde olumlu bir ortam yaratarak, işletmenin başarısını sağlamak için çalışmalıdırlar. İşletme yöneticileri, işletmelerinin çalışanlarına saygı duymalı, onları dinlemeli, onları teşvik etmeli ve işletmenin müşterilerine iyi bir hizmet sunmak için çalışmalıdırlar. İşletmelerin toplumun bir parçası olduğunu unutmamak gerekir ve işletmeler, toplumun ihtiyaçlarını da dikkate alarak hareket etmelidirler.


Aşağıdakine benzer soruların cevaplarını yukarıdaki makalede bulabilirsiniz:

 • Balık balık baştan kokar ne demek?
 • Balık ne kokar atasözü?
 • Yerin kulağı var ne anlama gelir?
 • Balık baştan kokar ne Demek
 • Balık baştan kokar atasözü
 • Balık baştan kokar TDK
 • balık baştan kokar 2. sınıf
 • Balık baştan kokar atasözü mü deyim mı
 • Balık baştan kokar ile cümleler
 • atasözüne göre, balık ne kokar
 • Balık baştan kokar cümle

Yayımlandı

kategorisi