Birim Çemberde Koordinat Bulma 2024-2025 Güncel Bilgiler

C051124B3337Ccff9Fea5C12105Ba9659Bf7C8C9 1

Birimler Çemberinde Koordinat Bulma

Birimler çemberi, merkezi (0, 0) olan ve yarıçapı 1 olan bir çemberdir. Bu çemberde bulunan her noktanın koordinatları, x ekseni ve y ekseni üzerindeki uzaklıklarını gösterir.

Birimler çemberinde koordinat bulmak için, öncelikle noktanın x ve y ekseni üzerindeki uzaklıklarını bulmamız gerekir. X ekseni üzerindeki uzaklık, noktanın (0, 0) noktasına olan x ekseni yönündeki uzaklığıdır. Y ekseni üzerindeki uzaklık ise, noktanın (0, 0) noktasına olan y ekseni yönündeki uzaklığıdır.

Bir noktanın x ekseni üzerindeki uzaklığını bulmak için, noktanın x koordinatını mutlak değer olarak alırız. Örneğin, (2, 5) noktasının x ekseni üzerindeki uzaklığı, |2| = 2’dir.

Bir noktanın y ekseni üzerindeki uzaklığını bulmak için, noktanın y koordinatını mutlak değer olarak alırız. Örneğin, (2, 5) noktasının y ekseni üzerindeki uzaklığı, |5| = 5’tir.

X ve y ekseni üzerindeki uzaklıkları bulduktan sonra, bu uzaklıkları koordinat noktaları olarak kullanabiliriz. Örneğin, (2, 5) noktasının koordinatları (2, 5)’tir.

Birimler çemberinde koordinat bulmanın bir başka yolu da, trigonometri kullanmaktır. Trigonometri kullanarak koordinat bulmak için, aşağıdaki formüller kullanılır:

x = r * cos(θ)
y = r * sin(θ)

Bu formüllerde,

 • x: Noktanın x koordinatı
 • y: Noktanın y koordinatı
 • r: Birimler çemberinin yarıçapı
 • θ: Noktanın açısını temsil eden bir açı

Bir noktanın açısını bulmak için, aşağıdaki formül kullanılır:

θ = arctan(y / x)

Bu formülde,

 • θ: Noktanın açısını temsil eden bir açı
 • y: Noktanın y koordinatı
 • x: Noktanın x koordinatı

Örneğin, (2, 5) noktasının koordinatlarını trigonometri kullanarak bulmak için aşağıdaki işlemleri yaparız:

 1. Birimler çemberinin yarıçapını 1 olarak alırız.
 2. Noktanın x koordinatını 2 olarak alırız.
 3. Noktanın y koordinatını 5 olarak alırız.
 4. x ve y koordinatlarını formüllere yerleştiririz.
x = r * cos(θ)
2 = 1 * cos(θ)
2 = cos(θ)
 1. cos(θ)’nin değerini bulmak için trigonometrik tabloyu kullanırız. cos(30°) = √3/2 olduğu için, θ = 30°’dir.
 2. Açı değerini formülde yerine koyarız.
y = r * sin(θ)
5 = 1 * sin(30°)
5 = 1/2 * sin(30°)
5 = 1/2 * 1/2
5 = 1/4
 1. sin(30°)’nin değerini bulmak için trigonometrik tabloyu kullanırız. sin(30°) = 1/2 olduğu için, y = 5/4’tür.

 2. x ve y koordinatlarını bulduğumuz için, noktanın koordinatları (2, 5/4)’tür.

Birimler çemberinde koordinat bulmanın pratik uygulamaları, grafik ve mühendislik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Örneğin, grafik tasarımcılar, birimlerin çemberini kullanarak grafiklerde simetrik şekiller oluşturabilirler. Mühendisler ise, birimlerin çemberini kullanarak makine parçalarının tasarımlarını yapabilirler.

Birimler Çemberinde Bazı Özel Noktalar

Birimler çemberinde, bazı özel noktalar vardır. Bu noktaların koordinatları, aşağıda listelenmiştir:

 • (0, 0): Birimlerin çemberinin merkezidir.
 • (1, 0): Birimlerin çemberinin x eksenini kestiği noktadır.
 • (0, 1): Birimlerin çemberinin y eksenini kestiği noktadır.
 • (-1, 0): Birimlerin çemberinin x eksenini -1 birim kaydırarak kestiği noktadır.
 • (0, -1): Birimlerin çemberinin y eksenini -1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir