Cari Dönem Tanımı Bulunamadı Hatası 2024-2025 Güncel Bilgiler

D4491635325Eb19Bf4Fe0A387Aa544F65E29Ed29 1

Cari Dönem Tanımı Bulunamadı Hatası

Cari dönem tanımı bulunamadı hatası, işverenlerce e-SGK portalı üzerinden SGK bildirgelerinin gönderilmesi sırasında karşılaşılan yaygın bir hatadır. Bu hata, işverenin bildirmek istediği dönemin sistemde tanımlanmamış olması durumunda oluşur.

Cari dönem tanımı bulunamadı hatasının oluşmasının başlıca nedenleri şunlardır:

 • İşverenin bildirmek istediği dönem, henüz başlamamış veya sona ermiş olabilir.
 • İşverenin bildirmek istediği dönem için henüz bildirim gönderme süresi başlamamış veya dolmuş olabilir.
 • İşverenin bildirmek istediği dönem için henüz belge türü tanımlanmamış olabilir.
 • İşverenin bildirmek istediği dönem için henüz işyeri faaliyete geçmiş olmayabilir.

Cari Dönem Tanımı Bulunamadı Hatasının Çözümü

Cari dönem tanımı bulunamadı hatasını çözmek için öncelikle hatanın nedenini belirlemek gerekir. Hatanın nedenine göre aşağıdaki çözüm yolları uygulanabilir:

 • İşverenin bildirmek istediği dönem henüz başlamamış veya sona ermişse, bildirgenin ilgili döneme göre yeniden gönderilmesi gerekir. Örneğin, işverenin 2023/08 dönemi için bildirge göndermek istediğini ve bu dönemin henüz başlamadığını varsayalım. Bu durumda, işverenin bildirgeyi 2023/08 dönemine göre değil, daha sonraki bir döneme göre göndermesi gerekir.
 • İşverenin bildirmek istediği dönem için henüz bildirim gönderme süresi başlamamış veya dolmuşsa, bildirgenin ilgili bildirim süresi içinde gönderilmesi gerekir. Örneğin, işverenin 2023/08 dönemi için bildirge göndermek istediğini ve bu dönemin bildirim süresinin henüz başlamadığını varsayalım. Bu durumda, işverenin bildirgeyi 2023/08 döneminin bildirim süresi içinde göndermesi gerekir.
 • İşverenin bildirmek istediği dönem için henüz belge türü tanımlanmamışsa, belge türü tanımlandıktan sonra bildirim gönderilmesi gerekir. Örneğin, işverenin 2023/08 dönemi için 02 belge türünden bildirim göndermek istediğini ve bu belge türünün henüz tanımlanmadığını varsayalım. Bu durumda, işverenin öncelikle 02 belge türünü tanımlaması gerekir.
 • İşverenin bildirmek istediği dönem için henüz işyeri faaliyete geçmiş değilse, işyeri faaliyete geçtikten sonra bildirim gönderilmesi gerekir. Örneğin, işverenin 2023/08 dönemi için bildirim göndermek istediğini ve bu dönemde işyerinin henüz faaliyete geçmediğini varsayalım. Bu durumda, işverenin öncelikle işyerini faaliyete geçirmesi gerekir.

Cari Dönem Tanımı Bulunamadı Hatasının Önlenmesi

Cari dönem tanımı bulunamadı hatasının oluşmasını önlemek için aşağıdaki önlemler alınabilir:

 • İşverenler, bildirecekleri dönemi ve belge türünü dikkatlice kontrol etmelidir.
 • İşverenler, bildirimlerin ilgili bildirim süresi içinde gönderildiğinden emin olmalıdır.
 • İşverenler, bildirim göndermeden önce ilgili belge türünün tanımlanmış olduğundan emin olmalıdır.
 • İşverenler, işyerinin faaliyete geçtiğinden emin olmalıdır.

Cari Dönem Tanımı Bulunamadı Hatasının Etkileri

Cari dönem tanımı bulunamadı hatasının oluşması durumunda, işverenin bildirgesi sistem tarafından kabul edilmez. Bu durumda, işverenin bildirimini yeniden göndermesi gerekir. Bildirgelerin zamanında gönderilmemesi, işverene idari para cezası verilmesine neden olabilir.

**Sonuç olarak, cari dönem tanımı bulunamadı hatası, işverenlerce e-SGK portalı üzerinden SGK bildirgelerinin gönderilmesi sırasında karşılaşılan yaygın bir hatadır. Bu hatanın oluşmasının başlıca nedenleri şunlardır:

 • İşverenin bildirmek istediği dönem, henüz başlamamış veya sona ermiş olabilir.
 • İşverenin bildirmek istediği dönem için henüz bildirim gönderme süresi başlamamış veya dolmuş olabilir.
 • İşverenin bildirmek istediği dönem için henüz belge türü tanımlanmamış olabilir.
 • İşverenin bildirmek istediği dönem için henüz işyeri faaliyete geçmiş olmayabilir.

Cari dönem tanımı bulunamadı hatasını çözmek için öncelikle hatanın nedenini belirlemek gerekir. Hatanın nedenine göre yukarıda belirtilen çözüm yolları uygulanabilir. Cari dönem tanımı bulunamadı hatasının oluşmasını önlemek için ise işverenlerin gerekli önlemleri alması gerekir.**

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir