Search
Generic filters

Edep Sözleri 2023 (Yeni 83 Söz)

Edep Sozleri 1

Sosyal medyada paylaşılan tüm Edep sözlerini sizler için didik didik ettik. Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok ve YouTube’da Edep ile ilgili duygusal, mutlu, hüzünlü, kısa, özlü, huzurlu, romantik ve anlamlı en güzel sözleri toplayıp bu sayfada maddeler halinde listeliyoruz…

En Etkileyici ve En Anlamlı Edep Sözleri:

 1. “Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak, kıyamet gününde insana utanç verir.”
 2. Edep öyle birkaç günde belli olmaz, insan öldüğü ana kadar edep göstermelidir.
 3. Ahlakın en mükemmeli, edebin en üstünü, Din’de edeptir. Dinde yücelmek, Allah’ın emirlerine itaat edip, peygamberimizin edeplerini bilmek ve uymak ile mümkündür.
 4. Edep, edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül etmektir.
 5. “Edepsiz olan kimsenin ayıpları çok olur.”
 6. “Edep, ilimden önce gelir.”
 7. Edep dili tutmak, korumak, nefsi küçültmek, kalbi temizlemektir.
 8. Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak, kıyamet gününde insana utanç verir.
 9. Sohbet bir cesettir. Edep ve ahlak ise o cesedin aklı ve ruhudur.
 10. “Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz.”
 11. İnsana, fâidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır.
 12. “Edep, sadece insana özel özelliktir. Bu özelliği olmadığı takdirde hayvanlardan ne farkı kalır.”
 13. Edebim el vermez edepsizlik yapana, susmak en güzel cevaptır edebi elden gidene.
 14. İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir.
 15. “Edep, dinin gerçeklerini bilmedeki ince anlayış, dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerine aldanmadan Allah’ ı hatırlatan bilgiler edinmek için yapılan eğitimdir.”
 16. Abdullah ibn Mübarek k.s. şöyle dedi: “Edebi küçümseyen, sünnetlerden mahrum kalmakla cezalandırılır. Sünnetleri küçümseyen tevhidden mahrum kalmakla cezalandırılır.”
 17. Ne demiş üstat. Bir dirhem ilim, bin okka edebe muhtaçtır.
 18. İlim meclisine girdim, kıldım talep, ilim tâ gerilerde kaldı, illâ edep illâ edep.
 19. ” En güzel edep, güzel ahlaktır.”
 20. Edep perdesinin, hayâ perdesinin, mahremiyetin perdelerinin yırtıldığı bir çağda yaşıyoruz.
 21. Edep, bir insanda iyi ve güzel huyların tamamının meydana geldiğinin görülmesidir.
 22. “Güzeli güzel eden edeptir, edep güzeli sevmeye sebeptir.”
 23. “Utanmak insan ruhunda asıldır. İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur.”
 24. Allah’tan edebe muvaffak olmayı dileyelim, edebi olmayan kimse Allah’ın lütfundan mahrumdur.
 25. En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir.
 26. Sünneti tatbik etmek için de, edebi ve ahlakı korumak lazımdır.
 27. Ar duygusu, Cenab-ı Hakk’ın bizlere bahsettiği bir alarm sistemi, bir erken uyarı nimetidir. Çıplaklıkta, edep yerlerinin teşhirinde ısrar ve bundan dolayı utanmamak, ar perdesinin bir daha tamir edilmeyecek biçimde yırtıldığına işarettir.
 28. Edep güzelliği, kişiyi nesep güzelliğine muhtaç etmez.
 29. Edep ve ahlak dışı davranışlar, feyzi keser, sahibini de sultanın gönlünden uzaklaştırır.
 30. “Utancı giden kimsenin kalbi ölür.”
 31. Edep, dinin gerçeklerini bilmedeki ince anlayış, dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerine aldanmadan Allah’ ı hatırlatan bilgiler edinmek için yapılan eğitimdir.
 32. Edep, nefsi gerektiği şekilde terbiye etmek ve güzel ahlâk ile süslemektir.
 33. Edep konuştuğun zaman dilini korumaktır; yalnız kaldığın zaman da kalbini korumaktır.
 34. “Edeb, had tanımaktır.”
 35. “Edep bir damladır, damladı mı yok olur.”
 36. “Allah’tan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Allah’ın lütfundan mahrumdur.”
 37. Şeytan, ALLAH’IN huzurundan, edeb ve ahlakı terk ettiği için kovulmuştur.
 38. “Kendinden utanmayı bilseydi kişioğlu, gizli kalmış değil fakat herkesin içinde açıkça işlenmiş nice suç işlenmemiş olurdu.”
 39. Bir insanın nasıl güldüğünden edebine neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın. Hz. Mevlana
 40. “Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır.”
 41. Edepli Sözler Resimli – Edepli Özlü Sözler
 42. Edep döküntüleri, altın döküntülerinden daha hayırlıdır.
 43. İnsana faidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır.
 44. “Eğer adem oğlunun edebi yoksa adem değildir. İnsan ile hayvan arasındaki fark edeptir. Göz gezdir ve Allah’ın kelamına “Kur’an’a” ayet ayet tamamına bak, Kur’anın anlamı edeptir.” “Eğer şeytanı ayaklarınızın altında görmek istiyorsanız gözünüzü açın ve biliniz ki şeytanın katili edeptir.”
 45. Kişi kendisini ve sevdiklerini ateşten korumak istiyor ise edebi öğrensin, edebi öğretsin.
 46. Edep, insanı her türlü hatadan koruyan bilgi ve prensiplere sahip olmaktır.
 47. İlim ve bilginin yüceliği edep ile anlaşılır. Davranışlar, ilim ve irfan ile kabul görür ve insan, güzel edep ve ahlakı ile dünya ve ukba muradına ulaşır.
 48. “Edep bir taç imiş nuru hüdadan, giy o tacı emin ol her türlü kaza ve beladan.”
 49. Utancı giden kimsenin kalbi ölür.
 50. Evlâdına edep öğretmeyen, düşmanlarını sevindirir.
 51. Edep, aklın suretidir.
 52. Her şeyin bir hizmet edicisi vardır. Dinin hizmet edicisi de edeptir.
 53. “Edep döküntüleri altın döküntülerinden daha hayırlıdır.”
 54. “Edep, aklın tercümanıdır. Bunun manası şudur: Herkes aklı kadar edepli olur. Edebi kıt, ahlâkı bozuk olana hakiki manada akıllı denmez.”
 55. “Edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter.”
 56. Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak, kıyamet gününde insana utanç verir.
 57. Edep, akıl ve şeriata muvafık hal ve harekete denir.
 58. Gezdim Halep ile Şamı, eyledim ilmi talep, meğer ilim bir hiç imiş, illâ edep illâ edep.
 59. Edep insan için güzel elbise menzilesindedir.
 60. İnsanın ilim ve edebi,en büyük varlığıdır. Eskimez, çürümez, kaybolmaz.
 61. Sıkıntı yok efendiler… Dert insana yol gösterir. Mevlana
 62. Edebe ulaşmadan ilim durağında inilmez.
 63. Edep, kendisinden yükseğini çok görmemek, kendisinden aşağısını da hor görmemektir.
 64. Arifin edebi, her edebin üstündedir çünkü manevi bilgisi onun kalbini terbiye eder.
 65. “Şeytanın katili edeptir.”
 66. Görülmemesi, gösterilmemesi, perdenin ardında olması gereken her şeyi ifşa etmek maalesef bu zamanda medenilik sayılıyor.
 67. “İnsana, fâidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır.”
 68. Aklım kalbime “İman nedir” diye sordu…Kalbim ise aklıma iman “Edeptir” dedi.
 69. Çocuğunuzun yedi yıl oyun oynamasına müsade ediniz ve yedi yıl ona yaşam edebini ögretiniz.
 70. Ahlakın en mükemmeli, edebin en üstünü, Din’de edeptir. Dinde yücelmek, Allah’ın emirlerine itaat edip, peygamberimizin edeplerini bilmek ve uymak ile mümkündür.
 71. Her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.
 72. Utanma insanın ruhunda asıldır. İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur.
 73. Edep, bir insanda iyi ve güzel huyların tamamının meydana geldiğinin görülmesidir.
 74. “İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir.”
 75. Edebin en alt derecesi, bir kimsenin, cehaletini sezdiği yerde durup onu gidermesidir.
 76. Çağımızda edep ile edepsizliğin sınırları o kadar uzaklaştı ki, edep ile edepsiz kelimesi arasında birçok kelimeye yer açılmış oldu.
 77. “Bütün yaşam değerleri modasını kaybeder. Modası kaybolmayan tek değer edep, haya, saygı ve namustur.”
 78. “Her şey çok olunca ucuzlar; edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar.”
 79. Edepli edebinden susar. Edepsiz ise ben susturdum zanneder. Siz edebiyle susandan olun.
 80. İnsanlar maşuk aramıyor, bencil duygularına köle arıyor. Köle buluyor ama aşkı bulamıyor.
 81. Edep senden üstün olana hürmet etmek, senden aşağı olana şefkat etmek, dengin olanlarla da güzel geçinmektir.
 82. “Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, haya öğren.”
 83. “Korku nedir, utanma nedir bilen bir adam için daima bir kurtuluş yolu vardır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.