Eğitim İle İlgili Atasözleri, Deyimler Ve Anlamları (Tümü)

Eğitim, hayatımızın her alanında önemli bir yer tutar ve geçmişten günümüze kadar değerini korumuştur. Eğitim ile ilgili atasözleri, bu sürecin ne denli kıymetli olduğunu gösterir. Eğitimin gerekliliği ve önemi, özdeyişler ve deyimler aracılığıyla da ifade edilir. Bu yazımızda, eğitim ile ilgili atasözleri ve anlamları ele alınmıştır.

Eğitim, hayatımızı geliştiren ve değiştiren önemli bir süreçtir. Bu kıymetli süreci anlatan farklı eğitim ile ilgili atasözleri bulunmaktadır. Eğitimin amaçlarından biri, kişinin farklı alanlarda yeterlilik kazanmasıdır. Atalarımızın geçmişten günümüze vurguladığı özdeyişler, atasözleri ve deyimler ise büyük bir öneme sahiptir. Bu tür öğretici sözler, kültürümüzde de yer edinmiştir. Eğitim ile ilgili bazı atasözleri çok kez duyulmuş olsa da bazıları hala bilinmemektedir.

Bu yazımızda, eğitim ile ilgili atasözleri ve deyimlerine yer verilmiştir. Bu sözler, eğitimin ne denli önemli olduğunu göstermektedir. İşte eğitimle ilgili atasözleri hakkında detaylı bilgiler:

Eğitim ile İlgili Atasözleri

Bir toplumun gelişimi için eğitim hayati bir rol oynar. Geçmişten günümüze kadar önemini koruyan eğitim, özdeyişler ve deyimler aracılığıyla da vurgulanmıştır. Eğitimle ilgili atasözleri, bu alanda çeşitlilik gösterir.

İşte örneklerinden bazıları:

 • Öğrenmenin yaşı yoktur.
 • Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp.
 • Yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar.
 • Kalem kılıçtan üstündür.
 • Ağaç yaşken eğilir.
 • Üzüm, üzüme baka baka kararır.
 • Yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar.

Eğitimle İlgili Deyimler

Gündelik hayatımızda da sıklıkla kullandığımız deyimler arasında eğitimle ilgili olanlar da yer alır. Bu deyimler, eğitimin önemini de açıkça ortaya koymaktadır. Toplumun gelişiminde eğitimin kilit rolü, pek çok deyimde de yansıtılmıştır. İşte eğitimle ilgili bazı deyimler:

 • Eli kalem tutmak
 • Bilgiçlik taslamak
 • Dirsek çürütmek
 • Yol göstermek
 • Akıl hocalığı yapmak

Eğitim ile İlgili Atasözleri ve Deyimler

Eğitimle ilgili olarak öne çıkan sözler, yalnızca atasözleri ve deyimlerle sınırlı değildir. Birçok özdeyiş de, toplumun gelişiminde eğitimin önemine dikkat çekmek için kullanılmaktadır. Ünlü düşünürlerin ve bilim insanlarının eğitimle ilgili sözleri de oldukça etkileyicidir.

İşte bazı örnekler:

 • Eğitimin kökleri acı meyveleri tatlıdır.
 • Eğitimin asıl büyük amacı bilgilenmek değil eyleme geçmektir.
 • Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir
 • İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar.
 • Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer.
 • Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur, hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlâkları iyiye çevirebilir, kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar, insanları melekler seviyesine çıkarabilir
 • Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Eğitim İle İlgili Atasözleri, Deyimler Ve Anlamları Nelerdir?

Belli bir alanda bilgi sahibi olmak için sistemli çalışmaların tümüne eğitim denir. Eğitim, kültürümüzde ve dinimizde “ilim” olarak adlandırılır. Örneğin, “İlm-i Beden” (Tıp). “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” sözü, eğitimin dinimizdeki önemini vurgular. Eğitimle ilgili deyimler ve atasözleri hakkında ayrıntılı bilgi derledik.

Cehalet, eğitimle zıt anlamlıdır. Basit cehalet, kişinin bilmediğini bilmemesi anlamına gelir. Karmaşık cehalet ise kişinin hem ne bilmediğini bilmediğini hem de yanlış bilgilere sahip olduğunu ifade eder.

Eğitim ile İlgili Atasözleri

1- Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp

Kişinin her şey hakkında bilgi sahibi olması mümkün değildir. Ancak imkanları el verdiği takdirde belli başlı konularda bilgi edinmesi ve edindiği bilgilerle hareket etmesi daha uygundur. Öğrenmek, bilmenin ön koşuludur. Bu nedenle kişi fırsat buldukça yeni şeyler öğrenmeli ve öğrendiklerini başkalarıyla da paylaşmalıdır.

2- Öğrenmenin yaşı yoktur:

Anlamı: Yeni şeyler öğrenmek için hiçbir zaman geç değildir. Okulla sınırlı olmayan eğitim, insanın hayatı boyunca devam eden bir süreçtir.

Eğitim ile İlgili Deyimler

1- Akıl hocalığı yapmak:

Vakıf olmadığı konularda bilgiliymiş gibi görünen kişiler ”akıl hocası” olarak nitelendirilir.

2- Bilgiçlik taslamak:

Türk – İslam kültüründe bilge ile bilgiç kişiler farklı şekilde tanımlanmıştır. Gerçek bilgeler, sahip oldukları bilgileri alçakgönüllü bir şekilde, mümkün olduğunca fazla kişiyle paylaşmak ister. Bilgiçler ise, edindikleri bilgileri başkalarına üstünlük taslamak için kullanır.

3- Mürekkep yalamak:

Mürekkep yalamak eğitim – öğretim görmek ve belli başlı alanlarda uzmanlaşmak anlamına gelir.

4- Dirsek çürütmek:

Dirsek çürütmek ile mürekkep yalamak deyimleri eş anlamlıdır.

5- Yol göstermek:

Yol göstermek deyimi, bir kişiyi ya da topluluğu eğitmek, ona doğru ile yanlışı öğretmek demektir.


EĞİTİM İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ VE ANLAMLAR 

Yarım Hekim Candan, Yarım Hoca Dinden Eder:
Bir alanda meslek sahibi olan kişiler o alan ile ilgili tüm bilgileri öğrenmek ve o konuda iyi bir eğitim almak zorundadır. Yoksa bu kişiler insanlara yarar sağlamaktan çok zarar verir.

Okumayanı Sevmeyene Dokuz Hoca Az:
Bir çocuğun içinde okuma hevesi yoksa ne kadar çok öğretmeni olursa olsun o çocuk bilgi sahibi olamayacaktır.

Kalem Kılıçtan Üstündür:
İnsanlar kalem ile kılıçların yapacağından çok daha önemli işler yaparlar. Kılıç şiddeti ve kavgayı kalem ise eğitimli olmayı sağlar. Bu nedenle kalem kılıçtan daha değerlidir.

Ağaç Yaşken Eğilir:
Bir insana herhangi bir şey öğretmek için küçük yaşlarda bu işe başlamak gerekir.

Bilgisiz İnsan Davula Benzer, Sesi Çok Çıkar Ama İçi Boştur:
Cahil insanlar çok konuşur ama bu kişilerin söyledikleri her zaman boştur. Onlar anlamsız sözlerle insanların başını ağrıttığından içi boş bir davula benzerler.

Sora sora Bağdat bulunur. Türk atasözü

Sanatını ustadan öğrenmeyen (görmeyen) öğrenemez. Türk atasözü

Kalem kılıçtan üstündür. Türk atasözü

Çalışan Demir pas tutmaz. Türk atasözü

Her şeyi bilen bir şey bilmez. Türk atasözü

Demir ne kadar sert olsa da ateş onu yumuşatır. Türk atasözü

Bilmemek ayıp değil sormamak ayıp. Türk atasözü

Hocanın vurduğu yerde gül biter. Türk atasözü

Eğitim, her zaman sahibini peşinden takip eden bir servettir. Türk atasözü

Sanat altın bileziktir. Türk atasözü

Eğitim ile ilgili 5 tane atasözü

 • Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum.
 • Kalem Kılıçtan Üstündür
 • Okumayanı Sevmeyene Dokuz Hoca Az
 • Yarım Hekim Candan, Yarım Hoca Dinden Eder
 • Görgülü kuşlar gördüğünü işler, görmedik kuşlar ne görsün ki ne işler?

Eğitim ile ilgili 5 tane deyim

 • Çantadan yetişmek
 • İhtisas yapmak
 • Okumayı sökmek
 • Örnek vermek
 • Sözü geçmek

Atasözü ve deyimlerin önemi hakkında:

Atasözleri ve deyimler, bir dilin kültürel mirasıdır ve dilden dile, nesilden nesile aktarılırlar. Bu ifadeler, insanların hayatındaki deneyimleri, gözlemleri, öğütleri ve bilgileri içerirler. Bu yüzden atasözleri ve deyimler, bir toplumun kültürünü, değerlerini, inançlarını ve düşüncelerini yansıtan birer kültürel hazinedirler.

Atasözleri ve deyimler, dilin anlaşılmasını kolaylaştıran ve iletişimde daha etkili bir şekilde kullanılan ifadelerdir. İnsanlar arasında iletişim kurarken, bu ifadeleri kullanarak birbirlerini daha iyi anlayabilirler. Bu ifadeler, günlük hayatta sıkça kullanılırlar ve insanların düşüncelerini, duygularını ve fikirlerini daha net bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olurlar.

Atasözleri ve deyimler ayrıca, insanların hayatındaki deneyimleri özetleyerek, bazı durumlarda nasıl davranmaları gerektiği hakkında öğütler verirler. Örneğin, “akıllı dost başa gelmedikçe belli olmaz” atasözü, insanların dostluklarını seçerken daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda bir öğüt verir. Bu ifade, insanların hayatlarında karşılaşabilecekleri zorluklar ve sıkıntılar karşısında doğru kararlar almalarına yardımcı olur.

Atasözleri ve deyimler ayrıca, insanların düşünce ve davranışlarını şekillendirmede de önemli bir rol oynarlar. Bu ifadeler, bir toplumun kültürüne ve değerlerine uygun davranışlar sergilemeleri konusunda insanları teşvik ederler. Örneğin, “doğru sözü söyleyenin işi kolay, yalan söyleyenin yüzü ak değil” atasözü, insanların dürüst olmalarının ve doğruyu söylemelerinin önemini vurgular. Bu ifade, insanların dürüstlük, adalet ve saygı gibi değerlere uygun hareket etmelerine yardımcı olur.

Sonuç olarak, atasözleri ve deyimler, bir toplumun kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu ifadeler, insanların iletişimini kolaylaştırırken, düşüncelerini ve davranışlarını şekillendirmede de yardımcı olurlar. Bu yüzden, herkesin atasözleri ve deyimleri öğrenerek, kendi kültürel birikimini arttırması ve iletişiminde daha etetkili olması mümkündür. Bununla birlikte, atasözleri ve deyimler, dil öğrenirken de oldukça faydalıdır. Bir dilin sadece gramer ve kelime bilgisini öğrenmek yeterli değildir. Dilin kültürel yönüne hakim olmak, o dilin kullanımını daha etkili ve doğru bir şekilde yapmaya yardımcı olur.

Atasözleri ve deyimler ayrıca, farklı kültürler arasında da köprüler kurarlar. Örneğin, bir Türk atasözünü anlayan bir kişi, Türk kültürüne daha fazla hakim olur ve Türk insanlarının davranışları hakkında daha fazla bilgi sahibi olur. Bu, farklı kültürler arasında anlayışı ve saygıyı artırır.

Ancak, atasözleri ve deyimlerin kullanımı konusunda dikkatli olmak gerekir. Bazı atasözleri ve deyimler, cinsiyetçi veya ayrımcı olabilir. Bu nedenle, bu ifadelerin kullanımında dikkatli olunmalı ve insanların haklarına saygı duyulmalıdır. Ayrıca, bazı deyimlerin anlamları farklı kültürler arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle, kültürel farklılıkların farkında olmak ve anlaşılmayan ifadelerin açıklanmasını istemek doğru bir davranıştır.

Sonuç olarak, atasözleri ve deyimler dil öğreniminde, iletişimde, kültürün korunmasında ve farklı kültürler arasında anlayışın artırılmasında büyük bir öneme sahiptir. Bu ifadelerin kullanımında dikkatli olunması gereken noktalar olsa da, doğru kullanıldıklarında insanların hayatına anlam katarlar ve düşünceleri şekillendirmede büyük bir etkiye sahiptirler.


Hangi atasözü eğitim ile ilgilidir?
En bilinen atasözleri nelerdir?
Atasözleri ve anlamları nelerdir?
Atasözleri bizim için neden önemlidir?
Eğitim ile ilgili atasözleri 10 tane
Eğitim ile ilgili atasözleri ve deyimler
Eğitimle ilgili Deyimler
Eğitimle ilgili Atasözleri ve Anlamları
yardımlaşma ile ilgili atasözleri ve anlamları
Eğitim ile ilgili atasözleri eodev
sağlık ile ilgili atasözleri
temizlik ile ilgili atasözleri


Yayımlandı

kategorisi