Excel Duplicate Bulma 2024-2025 Güncel Bilgiler

A3B13081191Fd015Efcb26Cd729A485B6B748661 1

Excel’de Tekrarlanan Değerleri Bulma

Excel’de, bir çalışma sayfasında tekrarlanan değerleri bulmak için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler, çalışma sayfasının boyutuna ve tekrarlanan değerlerin konumuna bağlı olarak değişebilir.

Temel Yöntemler

Excel’de tekrarlanan değerleri bulmanın en temel yöntemi, Formül çubuğunu kullanmaktır. Bunun için, Formül çubuğuna =EĞER(DEĞER=ÖNCEKİ;””;””) formülünü girin. DEĞER, tekrarlanan değerlerin bulunduğu sütunun adı veya referansı olmalıdır. ÖNCEKİ, tekrarlanan değerlerin bulunduğu sütunun bir önceki hücresinin referansı olmalıdır.

Örneğin, aşağıdaki tabloda, “Ad” sütununda tekrarlanan değerler bulunmaktadır.

Ad Soyad
Ali Yılmaz
Veli Yılmaz
Ahmet Yılmaz

Bu tabloda tekrarlanan değerleri bulmak için aşağıdaki formülü kullanabiliriz:

=EĞER(Ad=Önceki;"";"")

Bu formül, “Ad” sütununda, bir önceki hücreyle aynı değere sahip olan hücreleri döndürür.

Formülün sonuçlarını görmek için, Formül çubuğunda bulunan Enter tuşuna basın.

Arama İşlevi

Excel’de tekrarlanan değerleri bulmanın başka bir yolu da Arama işlevini kullanmaktır. Bunun için, Formül çubuğuna =ARAMA(DEĞER;DİZİ;BAŞLANGIÇ;[ARAŞTIRMA TİPİ]) formülünü girin.

DEĞER, tekrarlanan değerlerin bulunduğu sütunun adı veya referansı olmalıdır. DİZİ, tekrarlanan değerlerin bulunduğu sütunun referansı olmalıdır. BAŞLANGIÇ, aramanın başlatılacağı hücrenin referansı olmalıdır. ARAŞTIRMA TİPİ, aramanın nasıl gerçekleştirileceğini belirtir.

ARAŞTIRMA TİPİ‘nin değerleri şunlardır:

 • 1: Tam eşleşme
 • 2: Büyükten küçüğe göre yaklaşık eşleşme
 • 3: Küçükten büyüğe göre yaklaşık eşleşme

Örneğin, yukarıdaki tabloda tekrarlanan değerleri bulmak için aşağıdaki formülünü kullanabiliriz:

=ARAMA(Ad;Ad;1)

Bu formül, “Ad” sütununda, “Ad” sütununun ilk hücresinden başlayarak, DEĞER ile tam olarak eşleşen bir hücreyi döndürür.

Formülün sonuçlarını görmek için, Formül çubuğunda bulunan Enter tuşuna basın.

Kod Kullanarak Tekrarlanan Değerleri Bulma

Excel’de tekrarlanan değerleri bulmak için VBA kodu da kullanılabilir. Bunun için, aşağıdaki kodu kopyalayıp çalışma sayfasına yapıştırın:

VBA
Sub FindDuplicates()

' Değişkenlerin tanımlanması
Dim rng As Range
Dim i As Integer

' Çalışma sayfasında tekrarlanan değerleri bulma
Set rng = ActiveSheet.Range("A1:A100")
For i = 1 To rng.Rows.Count
  Dim rngFound As Range
  Set rngFound = rng.Find(rng.Cells(i, 1), After:=rng.Cells(i, 1), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=False)
  If Not rngFound Is Nothing Then
    rng.Cells(i, 1).Select
    MsgBox "Bu hücrede tekrarlanan bir değer bulunmaktadır."
  End If
Next i

End Sub

Bu kod, çalışma sayfasında A1:A100 aralığındaki tekrarlanan değerleri bulur.

Kod, aşağıdaki adımları gerçekleştirir:

 1. rng değişkeni, çalışma sayfasında tekrarlanan değerlerin bulunacağı aralık olarak tanımlanır.
 2. i değişkeni, döngü için bir sayaç olarak kullanılır.
 3. For i…Next döngüsü, rng aralığındaki her hücreyi işler.
 4. rngFound değişkeni, rng aralığındaki bir hücre ile tam olarak eşleşen bir hücreyi bulmak için kullanılır.
 5. rngFound değişkeni boş değilse, rng aralığındaki hücrenin tekrarlanan bir değer içerdiği anlamına

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir