Giriş Gelişme Sonuç

Giriş

Giriş, bir metnin en önemli bölümlerinden biridir. Metnin konusunu, amacını ve okuyucuya verilmek istenen mesajı açıklayan giriş bölümü, okuyucunun dikkatini çekerek metnin devamını okumasını sağlar.

Giriş bölümünde şu unsurlar yer almalıdır:

 • Konu: Metnin konusunun açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gerekir.
 • Amaç: Metnin amacının belirtilmesi, okuyucunun metni ne amaçla okuduğunu anlamasını sağlar.
 • Mesaj: Metnin vermek istediği mesajın açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gerekir.

Giriş bölümü, metnin toplam uzunluğunun yaklaşık %10’unu oluşturmalıdır.

Gelişme

Gelişme bölümü, metnin en uzun bölümüdür. Bu bölümde, konu ile ilgili bilgiler ve açıklamalar verilir. Metnin ana fikrini destekleyen örnekler ve kanıtlar bu bölümde yer alır.

Gelişme bölümünde şu unsurlar yer almalıdır:

 • Ana fikir: Metnin ana fikri, bu bölümde açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir.
 • Bilgiler: Konu ile ilgili bilgiler ve açıklamalar, bu bölümde okuyucuya sunulur.
 • Örnekler: Metnin ana fikrini destekleyen örnekler ve kanıtlar, bu bölümde verilir.

Gelişme bölümü, metnin toplam uzunluğunun yaklaşık %80’ini oluşturmalıdır.

Sonuç

Sonuç bölümü, metnin son bölümüdür. Bu bölümde, metnin ana fikri tekrar ifade edilir ve metnin verdiği mesaj özetlenir.

Sonuç bölümünde şu unsurlar yer almalıdır:

 • Ana fikir: Metnin ana fikri, bu bölümde tekrar ifade edilmelidir.
 • Mesaj: Metnin verdiği mesaj, bu bölümde özetlenmelidir.

Sonuç bölümü, metnin toplam uzunluğunun yaklaşık %10’unu oluşturmalıdır.

Giriş, Gelişme ve Sonuç Yazmanın Püf Noktaları

Giriş, gelişme ve sonuç yazımında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar şunlardır:

 • Giriş bölümü, okuyucunun dikkatini çekmelidir. Bu amaçla, ilgi çekici bir cümle veya paragrafla başlanması, okuyucunun metni okumak istemesini sağlayabilir.
 • Gelişme bölümü, açık ve anlaşılır olmalıdır. Bu amaçla, karmaşık cümlelerden ve terimlerden kaçınılması, okuyucunun metni anlamasını kolaylaştırır.
 • Sonuç bölümü, metnin ana fikrini özetlemelidir. Bu amaçla, metnin ana fikrini tekrar ifade eden bir cümle veya paragrafla sonlanması, okuyucunun metinden aldığı mesajı netleştirmesine yardımcı olur.

Giriş, Gelişme ve Sonuç İle İlgili Örnekler

Giriş Örneği

Konu: Giriş, Gelişme ve Sonuç

Amaç: Bu konunun önemini ve nasıl yazılması gerektiğini anlatmak

Mesaj: Giriş, gelişme ve sonuç, bir metnin en önemli bölümleridir. Bu bölümlerin etkili bir şekilde yazılması, metnin amacına ulaşmasını sağlar.

Giriş bölümü, okuyucunun dikkatini çekerek metnin devamını okumasını sağlar. Bu amaçla, ilgi çekici bir cümle veya paragrafla başlanması, okuyucunun metni okumak istemesini sağlayabilir.

Örneğin, “Giriş, gelişme ve sonuç, bir metnin üç temel bölümüdür. Bu bölümler, metnin amacına ulaşmasını sağlayan en önemli unsurlardır.” cümlesi, okuyucunun dikkatini çekerek metnin devamını okumasını sağlayabilir.

Gelişme bölümü, konu ile ilgili bilgiler ve açıklamalar verir. Metnin ana fikrini destekleyen örnekler ve kanıtlar bu bölümde yer alır.

Örneğin, “Giriş bölümünde, metnin konusu, amacı ve verilmek istenen mesaj açık ve net bir şekilde ifade edilir. Gelişme bölümünde, konu ile ilgili bilgiler ve açıklamalar verilir. Metnin ana fikrini destekleyen örnekler ve kanıtlar bu bölümde yer alır. Sonuç bölümünde ise, metnin ana fikri tekrar ifade edilir ve metnin verdiği mesaj özetlenir.” cümleleri, gelişme bölümü ile ilgili önemli bilgileri içerir.

Sonuç bölümü, metnin son bölümüdür. Bu bölümde, metnin ana fikri tekrar ifade edilir ve metnin verdiği mesaj özetlenir.

**Örneğin, “Giriş, gelişme ve sonuç, bir metnin önemli bölümleridir. Bu bölümlerin etkili bir şekilde yazılması, metnin amacı


Yayımlandı