Search
Generic filters

Hizmet tespit davası nasıl açılır?

E1Dba384504Fa5B14C22De91A39E3Ab02F2A297D 1

Hizmet tespit davası, bir işçinin çalıştığı işvereninin, çalışma koşullarını yasalara uygun bir şekilde sağlamayarak, işçinin haklarını ihlal etmesi durumunda açılan bir dava türüdür. İşçinin, çalıştığı süre boyunca elde ettiği ücret, prim, yıllık izin, hafta tatili, fazla mesai ücretleri ve diğer haklar, hizmet tespit davası ile talep edilebilir.

Bu dava, Türk Hukuk Sistemi’nde sıkça görülen bir dava türüdür. Peki, hizmet tespit davası nasıl açılır? İşte madde başlıkları halinde detaylı bir açıklama:

1. İlgili Yasal Hükümlerin İncelenmesi: Hizmet tespit davası, Türk Borçlar Kanunu’nun 440. maddesi gereğince açılır. İlk olarak, ilgili yasal hükümlerin incelenmesi gerekmektedir.

2. Yetkili Mahkeme ve Dava Şartlarının Oluşturulması: Hizmet tespit davası, işçinin son altı ay içindeki en son çalıştığı iş yerinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmalıdır. Dava açmak için, işçinin, işverene yazılı olarak başvurarak, haklarını talep etmesi ve bu talebin karşılanmaması durumunda dava açabileceği bildirilmelidir. Ayrıca, hak arama süresi içinde dava açılması gerekmektedir.

3. Dilekçenin Hazırlanması: Hizmet tespit davası açmak için, öncelikle dava dilekçesinin hazırlanması gerekmektedir. Dilekçede, davacının kimlik bilgileri, işverenin kimlik bilgileri, çalışma koşulları, çalışılan süre, çalışma saatleri, ücret, fazla mesai ücretleri, yıllık izinler ve diğer haklar gibi konular yer almalıdır. Ayrıca, işverenin haklı bir sebebi olmaksızın iş sözleşmesini feshettiği durumlarda, işçinin işe iade talebinde bulunması mümkündür.

4. Delillerin Sunulması: Hizmet tespit davasında deliller, son derece önemlidir. İşçinin çalışma koşulları, ücret ve diğer haklarına ilişkin delillerin sunulması, davanın kazanılması açısından belirleyici bir rol oynar. Deliller arasında, tanıkların ifadeleri, iş sözleşmeleri, ücret bordroları, çalışma saatleri kayıtları, yıllık izin kayıtları, fazla mesai ücretleri gibi unsurlar yer alabilir.

5. Davanın Sonucu: Hizmet tespit davasında mahkeme, davayı kabul eder ve işverenin işçinin haklarını ödemesine karar verir. Kararda belirtilen tazminat miktarı, işçinin çalıştığı süre, ücret, fazla mesai ücretleri, yıllık izinler ve diğer haklara göre belirlenir. Ayrıca, işverenin haklı bir sebebi olmaksızın iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, işçinin işe iade talebi kabul edilebilir. İşe iade kararı verildiği takdirde, işçiye işe başlama tarihi belirtilir ve işçi, işine geri dönebilir.

Sonuç olarak, hizmet tespit davası, bir işçinin çalıştığı işverenin, çalışma koşullarını yasalara uygun bir şekilde sağlamayarak, işçinin haklarını ihlal etmesi durumunda açılan bir dava türüdür. Dava, işçinin son altı ay içindeki en son çalıştığı iş yerinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Dava dilekçesi, işçinin haklarını talep ettiği, hak arama süresi içinde işverenin bu talebi karşılamaması durumunda açılabileceği bildirilen bir yazı ile işverene iletilmelidir. Deliller, davanın kazanılması açısından son derece önemlidir. Karar, işçinin çalıştığı süre, ücret, fazla mesai ücretleri, yıllık izinler ve diğer haklara göre belirlenir. İşverenin haklı bir sebebi olmaksızın iş sözleşmesini feshettiği durumlarda, işçinin işe iade talebinde bulunması mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir