Search
Generic filters

Hz. Nuh ile ilgili iki ayet bularak defterinize yazınız

Sure-i Nuh’ta (Nuh Suresi) Hz. Nuh’un kavmini uyarıp, tebliğ görevini yerine getirdiği anlatılır. İşte Hz. Nuh ile ilgili iki ayet:

  1. “Rabbiniz şöyle dedi: ‘Ey Nuh! Akrabaların seni yalanlıyor, senin davetinle hiçbir şey yapmayacaklarını bildiklerinden dolayı artık onlardan ümidini kes. Benim mağfiretümü ve rahmetimi um, ben, inkarcıların yıkımı için iş göreceğim.” (Nuh Suresi, 71:28)
  2. “Ey kavmim! Ben sizin için hiçbir mükafat istemiyorum; benim mükafatım ancak Allah’a aittir. Ben de mü’minlerden olacağım.” (Nuh Suresi, 11:29)

Bu ayetler Hz. Nuh’un peygamberlik görevi sırasında yaşadığı zorluklara ve mücadelesine işaret etmektedir. Hz. Nuh, kavmini uyarmak ve doğru yola çağırmak için çaba sarf etmiş ancak kavmi tarafından yalanlanmıştır. Bu durumda, Hz. Nuh Allah’a sığınarak mağfiret ve rahmetini ummuş ve görevinden vazgeçmemiştir. Ayrıca, Hz. Nuh kavmine karşı hiçbir mükafat beklemediğini ve Allah’ın takdirine razı olduğunu ifade etmiştir. Bu ayetler, peygamberlik görevinin zorluklarını ve Hz. Nuh’un sabrını, güvenini ve tevekkülünü örneklemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir