İktisat mezunu ne iş yapar? 2023-2024 Nerede çalışır? Nerelere atanır?

İktisat mezunları, iktisadi ve mali konulara hakim olan insanlardır ve bu nedenle birçok farklı sektörde çalışabilirler. Örneğin, bir iktisat mezunu:

Aslında iktisatçılar direk olarak muhasebeci ya da bankacı olarak görülür ama bir iktisatçı aynı zamanda işletmenin bütün departmanlarında çalışabilir kamu alanında da çalışabilir bu kişinin kendinin hangi alanda uzmanlaşmak istemesine bağlı. İstediği her alanda çalışabilir.
  1. Finans sektöründe çalışarak bankacılık, sigortacılık, fon yönetimi gibi alanlarda çalışabilir.
  2. Müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama gibi alanlarda çalışarak bir şirketin ürünlerini ve hizmetlerini satışa sunabilir.
  3. İşletme yönetimi ve yöneticilik gibi alanlarda çalışarak bir şirketin işleyişini yönetebilir ve stratejik kararlar alabilir.
  4. Özel sektör ve kamu kurumlarında çalışarak bir ülkenin ekonomik politikalarının belirlenmesine katkıda bulunabilir.
  5. Özel sektörde çalışarak bir şirketin mali durumunu inceleyerek stratejik kararlar alınmasına yardımcı olabilir.
  6. Akademik alanda çalışarak öğretim üyeliği yapabilir ve öğrencilere iktisat dersleri verir.
  7. İnsan kaynakları yönetimi gibi alanlarda çalışarak bir şirketin çalışanlarını yönetebilir ve insan kaynakları politikalarını belirleyebilir.
  8. Bankacılık ve finans sektöründe çalışarak bankacı, sigortacı, fon yöneticisi gibi mesleklerde çalışabilir.
  9. Özel sektörde çalışarak müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama gibi mesleklerde çalışabilir.

Bu sadece birkaç örnek. İktisat mezunlarının yapabilecekleri işler oldukça çeşitlidir ve genellikle iktisat mezunlarının hakim olduğu alanlar, mali konular, işletme yönetimi ve ekonomik analizdir.

İktisat mezunu hangi mesleklerde çalışır örnek veriniz.

İktisat mezunu hangi pozisyonlarda işe girebilir ?

Yayımlandı

kategorisi