İngilizce Sevgi ve Aşk Sözleri 2023 (Yeni 85 Söz)

Sosyal medyada paylaşılan tüm İngilizce Sevgi ve Aşk Sözlerini sizler için didik didik ettik. Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok ve YouTube’da İngilizcede sevgi ve aşk ile ilgili duygusal, mutlu, hüzünlü, kısa, özlü, huzurlu, romantik ve anlamlı en güzel sözleri toplayıp bu sayfada maddeler halinde listeliyoruz…

En Etkileyici ve En Anlamlı İngilizce Sevgi ve Aşk Sözleri:

 1. You can fall in love truly not by finding the perfect person, but by seeing an imperfect person perfectly. Kusursuz insanı bulmakla değil ama kusurlu birini kusursuz görerek gerçekten aşık olabilirsiniz.
 2. You are the most beautiful thing I keep inside my heart. Sen benim kalbimin içinde tuttuğum en güzel şeysin.
 3. Someone asked me what I saw in you to love so much, my only answer was, everything. Birisi bana sende ne görüp de seni bu kadar çok sevdiğimi sordu, ona tek cevabım vardı, her şeyini.
 4. You are the real one in this unreal world: Şu yalan dünyadaki tek gerçek sensin.
 5. Can I borrow a kiss? I promise I’ll give it back. Bir öpücük ödünç alabilir miyim? Geri vereceğime söz veriyorum.
 6. You are my sun that always shine on me: Sen her zaman beni aydınlatan güneşimsin.
 7. There is a madness in loving you, a lack of reason that makes it feel so flawless. Seni sevmenin çılgınca bir yanı var, bunu kusursuz hissettiren bir nedensizlik.
 8. There’s only one happiness in life; to love and to be loved. Hayatta tek bir mutluluk var; sevmek ve sevilmek.
 9. İn a lie world you are my real one. Yalan dünyada benim gerçeğimsin.
 10. There is no longer a place in my life that goes beyond life, missed opportunity, unrequited love. Giden ömrün, kaçırılmış fırsatın, karşılıksız sevdanın, benim hayatımda yeri yoktur artık.
 11. I never loved you any more than I do, right this second. And I’ll never love you any less than I do, right this second. Seni, şu an sevdiğimden daha fazla sevemezdim. Ve seni, asla şu an sevdiğimden daha az sevmeyeceğim.
 12. I’ve come here with no expectations, only to profess, now that I am at liberty to do so, that my heart is, and always will be, yours. Buraya hiçbir beklentim olmadan, sadece itiraf etmeye geldim; bu yapma özgürlüğüm olduğuna göre, kalbim senin ve daima senin olacak.
 13. I love you more and more with each passing day. Her geçen gün seni daha çok seviyorum.
 14. One word frees us of all the weight and pain of life: That word is love. Tek bir kelime bizi hayatın acılarından ve ağırlığından kurtarabilir. O da, aşk.
 15. If I were to live my life again, I’d find you sooner: Hayatımı tekrar yaşayabilseydim seni daha önce bulurdum.
 16. You are the rain that gives life to this ruthless campaign. Sen, bu amansız mücadeleye hayat veren yağmursun.
 17. You may hold my hand for a while, but you hold my heart forever. Elimi bir süreliğine tutabilirsin, ama kalbimi sonsuza dek tutacaksın.
 18. No longer shy about how I love. My eyes open. You are everywhere. Mevlana Artık nasıl sevdiğim konusunda utangaç değilim. Gözlerim açık. Sen her yerdesin.
 19. I started loving my life from the moment I met you. Hayatımı seninle tanıştığım andan itibaren sevmeye başladım.
 20. You’re the smile to my face and the beat to my heart. Sen yüzümdeki gülümseme, kalbimdeki atışsın.
 21. Every time I see you, I fall in love all over again. Seni her gördüğümde tekrara tekrar aşık oluyorum.
 22. I can’t explain how empty I feel when you’re not around. Please stay by my side. Etrafta olmadığın zamanlarda ne kadar boş hissettiğimi anlatamam. Lütfen yanımda kal.
 23. I miss you. Seni özledim.
 24. There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness. Aşkta her zaman bir delilik vardır. Ancak, her deliliğin de bir sebebi vardır.
 25. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you. Seni seviyorum, olduğun kişi için değil, seninleyken olduğum kişi için.
 26. You are without a doubt my other half. Şüphesiz sen, benim diğer yarımsın.
 27. I love you the way a drowning man loves air. And it would destroy me to have you just a little. Boğulan bir adamın havayı sevdiği gibi seviyorum seni. Sana sadece biraz sahip olmak beni mahvederdi.
 28. I love you and I always prefer to love you for nothing. Seni seviyorum ve seni karşılıksız sevmeyi seni hiç sevememeye her zaman tercih ederim.
 29. The first of all stars in the sky, you brighten the night. Tüm gökteki yıldızların ilki, sen aydınlatırsın geceyi!
 30. They say when you meet the love of your life, time stops, and that’s true. Derler ki hayatının aşkıyla tanıştığında zaman durur; gerçekten de doğru bu.
 31. Shall I compare you to a summer’s day? You are more lovely and more moderate. Seni bir yaz gününe benzetmek mi, ne gezer? Çok daha güzelsin sen, çok daha cana yakın.
 32. Not a night goes by and you’re not in my dreams. Bir gece geçmesin ki, rüyalarımda senin olmadığın.
 33. l can’t promise to fix all of your problems, but l can promise you won’t face them all alone. Tüm sorunlarını çözebileceğime söz veremem ama onlarla tek başına savaşmayacağına söz verebilirim.
 34. You are my favorite place to go to when my mind searches for peace. Sen birazcık huzur aradığımda gitmekten en çok hoşlandığım yersin.
 35. And in her smile I see something more beautiful than the stars. Gülüşünde, yıldızlardan daha güzel şeyler görüyorum.
 36. You are the first and last thing on my mind every day. Sen her gün aklıma gelen ilk ve son şeysin.
 37. My heart beats for you!: Kalbim senin için çarpıyor!
 38. There is no word that can tell how you are precious: Ne kadar değerli olduğunu anlatabilecek bir kelime yok.
 39. I broke my rules for you. Senin için kurallarımı bozdum.
 40. Always be my love! Her zaman benim sevgilim ol!
 41. If I did anything right in my life, it was when I gave my heart to you. Eğer hayatta tek bir şey doğru yaptıysam, o da sana kalbimi vermekti.
 42. There is only one happiness in this life, to love and be loved. Love me and let me love to you, like there is no tomorrow. Bu hayattaki tek mutluluk: sevmek ve sevilmek. Sev beni ve seni sevmeme izin ver, yarın yokmuşçasına.
 43. I have to wait, even though waiting is hell, and not blame you for following your pleasure, whatever it may be good or bad. Beklemek cehennemdir, ama ben beklerim seni. İyi kötü demeden suçlamadan keyfini.
 44. And suddenly, all the love songs were about you.
  Ve birden, bütün aşk şarkıları seninle ilgiliydi.
 45. I love you more than I could ever really say.
  Seni gerçekten söyleyebileceğimden daha çok seviyorum.
 46. I wish I could turn back the clock. I’d find you sooner and love you longer.
  Keşke saati geri alabilseydim. Seni daha erken bulur ve daha uzun süre severim.
 47. I didn’t know it was possible to love everything about someone until I met you.
  Seninle tanışana kadar biriyle ilgili her şeyi sevmenin mümkün olduğunu bilmiyordum.
 48. Have I mentioned how lucky I am to love you?
  Seni sevdiğim için ne kadar şanslı olduğumu söylemiş miydim?
 49. Falling in love with you was the easiest thing I’ve done in my life.
  Sana aşık olmak hayatımda yaptığım en kolay şeydi.
 50. When you fall in love with someone’s personality, everything about them becomes beautiful.
  Birinin kişiliğine aşık olduğunuzda, onunla ilgili her şey güzelleşir.
 51. I totally, utterly and completely fancy you.
  Ben tamamen, tamamen ve tamamen senden hoşlanıyorum.
 52. The day I met you, I found the piece of me I didn’t know was missing. I fancy you, this relationship and the better part of me you brought out.
  Seninle tanıştığım gün, bilmediğim parçamın kayıp olduğunu buldum. Senden hoşlanıyorum, bu ilişki ve benim çıkardığın daha iyi tarafım.
 53. You know me so well, inside out. Your deep acceptance of me is what I admire most about you.
  Beni çok iyi tanıyorsun, içten dışa. Beni derinden kabullenmen, senin hakkında en çok hayranlık duyduğum şeydir.
 54. Never lose sight of who you are, for that is the person I fell in love with and will always admire.
  Kim olduğunuzu asla gözden kaçırmayın, çünkü aşık olduğum ve her zaman hayran kalacağım kişi budur.
 55. I should’ve walked away, I should’ve walked away U…(Uzaklara yürümeliydim, uzaklara yürümeliydim…)
 56. Won’t you come see about me?I’ll be alone, dancing you know it baby(Benimle ilgilenmek için gelmeyecek misin?Yalnız olacağım, dans ederken bunu biliyorsun bebek)
 57. A little time with you is all that I getThat’s all we need because it’s all we can take(Sahip olduğum herşey seninle az bir zamanİhtiyacımız olan herşey bu çünkü elde edebildiğimiz herşey bu)
 58. But mama i’m in love with a criminaland this type of love isn’t rational its physical,(Ama anne ben bir suçluya aşığımVe bu tip aşk mantıksal değil fiziksel)
 59. True love doesn’t mean being inseperable; it means being seperated and nothing changes(Gerçek aşk, ayrılamaz olmak demek değildir; ayrı olsanız bile hiçbir şeyin değişmemesidir)
 60. They say you only fall in love one, but that can’t be true.Every time I look at you, I fall in love all over again.(Hayatta sadece bir kere aşık olduğumuz söylenir ama bu doğru olamaz. Sana her baktığımda, yeniden aşık oluyorum.)
 61. Someone asked me what I saw in you to love you so much, my only answer was- everything.(Birisi bana sende ne görüp de seni bu kadar çok sevdiğimi sordu, ona tek cevabım vardı – her şeyini.)
 62. I am lost, I can’t even remember my name(Ben kayboldum, adımı bile hatırlayamıyorum)
 63. You are my best friend, my human diary and my other half. You mean the world to me and I love you.(Sen benim en iyi arkadaşımsın, içimi döktüğümsün ve diğer yarımsın. Benim için dünyalara bedelsin ve seni seviyorum.)
 64. You’re the smile to my face and the beat to my heart.(Sen yüzümdeki gülümseme, kalbimdeki atışsın.)
 65. Dance Me To The End Of Love(Danset Benimle Aşkın Sonuna Dek)
 66. “If I did anything right in my life, it was when I gave my heart to you.”(Eğer hayatta tek bir şey doğru yaptıysam, o da sana kalbimi vermekti.)
 67. Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.(Biri tarafından derinden sevilmek sana güç verir, oysa ki birini derinden sevebilmek sana cesaret verir.)
 68. I know that the spades are the swords of a soldierI know that the clubs are weapons of warI know that diamonds mean money for this artBut that’s not the shape of my heart(Biliyorum ki maçalar bir askerin kılıçlarıBiliyorum ki sinekler savaşın silahlarıBiliyorum ki karolar bu sanat için para anlamına geliyorAma hiçbiri kalbimin şekli değil)
 69. There’s only one happiness in life; to love and to be loved.(Hayatta tek bir mutluluk var; sevmek ve sevilmek.)
 70. Good relationships don’t just happen. They take time, patience and two people who truly want to be together.(İyi ilişkiler bir anda olmazlar. Zaman, sabır ve gerçekten birlikte olmak isteyen iki insan gerektirirler.
 71. You’re my heart, you’re my soul(Kalbimsin , ruhumsun)
 72. You are my favorite place to go to when my mind searches for peace.(Sen birazcık huzur aradığımda gitmekten en çok hoşlandığım yersin.)
 73. I can’t promise to fix all of your problems, but I can promise you won’t face them alone.(Sana tüm problemlerini gidereceğimin sözünü veremem ama onlarla tek başına mücadele etmek zorunda kalmayacağının sözünü verebilirim.)
 74. Can I borrow a kiss? I promise I’ll give it back.(Bir öpücük ödünç alabilir miyim? Geri vereceğime söz veriyorum.)
 75. I love my eyes when you look into them. I love my name when you say it. I love my heart when you touch it. I love my life when you are in it(Gözlerimi sen onlara baktığında seviyorum. İsmimi sen söylediğinde seviyorum. Kalbimi sen ona dokunduğunda seviyorum. Hayatımı sen içinde olduğun için seviyorum.)
 76. Oh I, I just died in your arms tonight Oh, ben, be…(Oh, ben, ben sadece gece kollarında öldüm…)
 77. Save me from me(Beni benden koru)
 78. I’m amazed when I look at you. Not just because your looks but because of the fact that everything I’ve ever wanted is right in front of me.(Sadece sana bakarak bile şaşkına dönüyorum. Bu sadece görünüşünden dolayı değil, hayatım boyunca istediğim her şeyin karşımda durmasından dolayı.)
 79. When love takes over, yeahYou know you can’t deny(Aşk kontrolü aldığında, evetBiliyorsun bunu inkar edemezsin)
 80. You are the first and last thing on my mind every day.(Sen her gün aklıma gelen ilk ve son şeysin.)
 81. Meet mein the eveningfor a kissin taksim square(Buluş benimleakşamüstüöpücük içintaksim meydanında)
 82. Forever is a long time; but I wouldn’t mind spending it by your side(Sonsuza kadar çok uzun bir zaman; ama bu zamanı senin yanında geçirmeyi dert etmem asla.)
 83. I want you. All of you. Your flaws. Your mistakes. Your imperfections. I want you, and only you.(Seni istiyorum. Her şeyinle. Kusurlarını. Hatalarını. Eksikliklerin. Seni istiyorum, sadece seni.)
 84. I hurt myself todayto see if I still feelI focus on the pain(Bugün canımı yaktımhâlâ hissediyor muyum diyeacıya odaklandım)

Yayımlandı

kategorisi