Kategori: Soru Cevap Platformu

 • Okulda devamsızlık nasıl silinir?

  Okulda devamsızlık genellikle belirli bir nedenle yapılmışsa, okul yönetimiyle görüşülerek silinebilir. Okul yönetimi, öğrencinin devamsızlık yapmasına neden olan durumu değerlendirir ve uygun görürse devamsızlığı siler. Ancak okulda devamsızlık, öğrencinin istek dışı nedenlerden dolayı gerçekleşmişse, örneğin hastalık, kaza veya ailevi nedenler gibi durumlarda, okul yönetimiyle görüşülerek belgelemek suretiyle silinebilir. Devamsızlıkların silinmesi, öğrencinin devamsızlık yaptığı dönemdeki dersleri…

 • Deneme sınavı neti nasıl hesaplanır?

  Herhangi bir teste verilen cevapların doğru ve yanlış sayılarına bakılarak, adayın ilgili testte almış olduğu ham puan (net sayısı) hesaplanır. Ham puan hesaplama işlemi, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla gerçekleştirilir. Net Hesaplama Nasıl Yapılır? Formülü Nedir? Değerlendirme işleminde, şans faktörünü minimize etmek için net puanlar hesaplanırken bazı sınavlarda 2 yanlışın 1…

 • Bursluluk sınavı nasıl hesaplanır? Örnekler

  2023 İOKBS sınavındaki puan hesaplama işlemi şu şekildedir: Öğrencilerin cevap kağıtları, optik okuyucu ile okutulur. Sınavda sorulan her derse ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları tespit edilir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevapların ham puanları bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham…

 • Yerleştirme puanı nasıl hesaplanır?

  Sınavlara giren her öğrencinin, doğru ve yanlış cevaplarının sayısı hesaplanır ve doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak, öğrencinin ilgili testten elde ettiği ham puan (yani net sayısı) belirlenir. Yerleştirme puanı, öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarında aldıkları puanlar ve diğer faktörlerin birleşiminden oluşan bir puanlama sistemidir. Yerleştirme puanı, her ülkenin ve her üniversitenin farklı…

 • e-Okul ortalama nasıl hesaplanır?

  E-okul, öğrencilere birçok hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler arasında devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav sonuçları, sözlü notları, sınav tarihleri, diploma notu sorgulama, alınan belgelerin görüntülenmesi (takdir, teşekkür, onur belgesi vb.), nakil işlemleri, öğrencinin okuduğu kitaplar, yerleştirme ve sınav bilgileri ve okul duyuruları gibi birçok bilgiye erişim imkanı bulunmaktadır. Karne not ortalaması hesaplama işlemi oldukça basit…

 • Direnç nasıl hesaplanır?

  Yani, volt = amp x ohm. Bu formülde R direnci temsil eder. Direnç bilinmiyorsa formül R = E/I (ohm = volt bölü amp) olarak dönüştürülebilir. Elektrikte direnç, bir iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği dirençtir ve ohm (Ω) birimi ile ölçülür. Direnç, aşağıdaki formülle hesaplanabilir: R = V / I Burada R, direnç (ohm), V, gerilim (volt) ve…

 • Açık lisede kredi nasıl hesaplanır?

  Açık Öğretim Lisesi Kredi Hesaplama Her dersin Açık Öğretim Lisesi’nde belli bir kredisi vardır ve her dönem, belirlenen kredi sayısı tamamlanana kadar ders seçimi yapılmalıdır. Başarılı olduğunuz derslerin kredisi hesabınıza eklenirken, başarısız olduğunuz derslerin kredisi sayılmaz. Bir dönem boyunca en fazla 30 kredi alabilirsiniz ve zorunlu derslerin kredisi tamamlanmadıysa seçmeli derslerle gereken kredi sayısı oluşturulur.…

 • Karne ortalaması nasıl hesaplanır? %100 Doğru Güncel

  KONU 1: TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, sene sonu karne not ortalaması 70,00 – 84,99 puan aralığında olan öğrenciler teşekkür belgesi, 85,00 ve daha üstü bir puana sahip olan öğrenciler ise takdir belgesi ile ödüllendirilir. KONU 2: KARNE NOT ORTALAMASI HESAPLAMA Karne not ortalaması hesaplanırken önce her ders için tek tek ortalama puanlar…

 • Yıl sonu başarı puanı nasıl hesaplanır? Örnekler

  YILSONU BAŞARI PUANI: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan ağırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. Yıl sonu başarı puanı, bir öğrencinin akademik başarısını ölçmek için kullanılan bir ölçüttür. Bu puan, öğrencinin ders notları, sınav performansı, proje ve ödevler gibi faktörlerin birleşimi ile hesaplanır. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin not ortalaması…

 • LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? Örnekler

  Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir. Liseye Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye’deki öğrencilerin ortaokulu tamamlayarak liseye geçiş yapmasını sağlayan bir sınav sistemidir. LGS sınavı, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek için tasarlanmıştır. Bu sınavda öğrenciler,…