Koruyucu Aile Nasıl Olunur? 2024-2025 Güncel Bilgiler

Koruyucu Aile Nasıl Olunur?

Koruyucu aile, biyolojik ailesiyle birlikte yaşayamayan, devlet koruması altındaki çocuklara, kendi evinde geçici olarak bakma ve onlarla ilgilenme sorumluluğunu üstlenen kişi veya ailedir. Koruyucu ailelik, çocukların kendi ailelerinden kopmadan, topluma kazandırılmalarını sağlayan önemli bir sosyal hizmettir.

Koruyucu Aile Olma Şartları

Koruyucu aile olmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 25-65 yaş arasında olmak
 • En az lise mezunu olmak
 • Evli veya bekar olmak
 • Çocuk sahibi olmak veya olmamak
 • Sağlık yönünden çocuğun bakımını yapmaya engel bir durumu olmamak
 • **Adli sicil kaydının temiz olması
 • **Sosyal ve ekonomik açıdan yeterli olmak

Koruyucu Aile Olma Yolları

Koruyucu aile olmak için iki yol vardır:

 • İl Müdürlüğüne Başvuru
 • **Çocuk Evleri Sitesi Üzerinden Başvuru

İl Müdürlüğüne Başvuru

Koruyucu aile olmak isteyenler, yaşadıkları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvurabilirler. İl Müdürlüğü’ne başvuran adaylar, gerekli şartları sağladıkları takdirde, koruyucu ailelik eğitimi almaya hak kazanırlar. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, uygun bir çocukla eşleştirilirler.

Çocuk Evleri Sitesi Üzerinden Başvuru

Çocuk Evleri Sitesi üzerinden koruyucu aile olmak isteyenler, www.cocukevindestek.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. Başvuru yapan adaylar, gerekli şartları sağladıkları takdirde, koruyucu ailelik eğitimi almaya hak kazanırlar. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, uygun bir çocukla eşleştirilirler.

Koruyucu Aile Olma Süreci

Koruyucu aile olma süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Başvuru
 2. Eğitim
 3. Eşleştirme
 4. İmzalama

Koruyucu Ailelik Eğitimi

Koruyucu ailelik eğitimi, koruyucu aile olmak isteyenlere, koruyucu ailelik hakkında bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla verilir. Eğitim, genellikle 100 saatlik bir programdır. Eğitimde, koruyucu ailelik kavramı, koruyucu ailelik süreci, koruyucu ailenin sorumlulukları, çocuğun gelişimi ve ihtiyaçları gibi konular ele alınır.

Koruyucu Ailelik Süreci

Koruyucu ailelik süreci, koruyucu ailenin çocukla tanışması ve onunla bağ kurması ile başlar. Koruyucu aile, çocuğun gelişimine ve ihtiyaçlarına göre bir bakım planı hazırlar. Koruyucu aile, çocuğun okul, sağlık ve sosyal yaşamla ilgili ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur. Koruyucu ailelik süreci, çocuğun biyolojik ailesine geri dönmesi veya evlat edinilmesi ile sona erer.

Koruyucu Aile Olmanın Avantajları

Koruyucu ailelik, aşağıdaki avantajlara sahiptir:

 • **Bir çocuğa ihtiyaç duyduğu sevgi ve desteği vermek
 • **Bir çocuğa yeni bir aile ortamı sunmak
 • **Bir çocuğun gelişimine ve iyiliğine katkıda bulunmak
 • **Kendi öznel gelişimine ve tatminine katkıda bulunmak

Koruyucu Aile Olmanın Dezavantajları

Koruyucu ailelik, aşağıdaki dezavantajlara sahiptir:

 • **Maddi ve manevi sorumluluk gerektirir
 • **Çocuğun biyolojik ailesine geri dönmesi veya evlat edinilmesi gibi belirsizlikler içerebilir
 • **Koruyucu ailenin, çocuğun yaşadığı travmaların üstesinden gelmesine yardımcı olması gerekebilir

Koruyucu Aile Olmak İçin Tavsiyeler

 • Koruyucu ailelik hakkında bilgi edinin.
 • Koruyucu ailelik sürecine hazır olun.
 • Çocuğun ihtiyaçlarını anlamaya çalışın.
 • Çocuğun biyolojik ailesiyle işbirliği yapın.

Sonuç olarak, koruyucu ailelik, çocukların kendi ailelerinden kopmadan, topluma kazandırılmalarını sağlayan önemli bir sosyal hizmettir. Koruyucu aile olmak isteyenlerin, bu mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip olmaları ve bu mesleği yapmaya istekli olmaları gerekir.


Yayımlandı

kategorisi