MASONLARIN AMACI NEDİR?

Burak Avcıoğlu - Teknoloji, Ekonomi, Kripto Para ve Blockchain, Yazılım  Test Otomasyon, DevOps: Masonluk Nedir? Türkiye'de Masonluk Nasıl İşliyor  ve Mason Türkler

Masonların iddia ettiğine göre onların asıl amacı her bakımdan gelişmiş ve ideal bir insan olmak ve insanlığın refahı için çalışmak.

Masonlar, kendilerini geliştirmek, toplumsal hizmetleri desteklemek ve insana faydalı olmak amacıyla kurulmuş gizli bir topluluktur. Masonların amacı, insanlığın refahı için çalışmak, ahlaki değerleri yüceltmek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmektir.

Masonluğun Tarihi

Masonluk, Orta Çağ’da İngiltere’de ortaya çıkmış bir tarikattır. İlk masonlar, taş ustaları, duvar ustaları ve diğer meslek gruplarından oluşan bir loncaydı. Bu loncalar, çıraklar ve ustaların arasındaki hiyerarşiyi belirleyen bir sınav sistemi kullanıyordu. Bu sistem, masonlar arasında öğrenim seviyesinin yükselmesini sağlıyordu.

Zamanla masonlar, üyelerinin dini ve etnik farklılıklarına bakmaksızın herkesi kabul eden bir topluluk haline geldi. Masonlar, insana faydalı olmak, ahlaki değerleri yüceltmek ve toplumsal hizmetleri desteklemek için çalışan bir örgüt haline geldi.

Masonlar ve Gizlilik

Masonların bazı gizli ritüelleri ve sembolleri vardır ve topluluk, üyeleri arasındaki güveni ve dayanışmayı korumak amacıyla bazı gizlilik kurallarına uyuyor. Ancak, masonların amacı herhangi bir şeyi saklamak ya da insanları kandırmak değildir. Masonlar, kamuoyunda şeffaf bir şekilde faaliyet gösterirler ve toplumsal hizmetleri desteklemek için çeşitli etkinlikler düzenlerler.

Masonların Amacı

Masonların temel amacı, insanlığın refahı için çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda masonlar, birçok toplumsal hizmet projesine katkı sağlarlar. Bu projeler arasında okulların inşası, hayırsever kuruluşların desteklenmesi, hastanelerin kurulması, kitaplıkların açılması, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, doğal afetlerde yardım faaliyetleri ve diğer toplumsal faaliyetler yer alır.

Masonlar, aynı zamanda ahlaki değerleri yüceltmek için de çalışırlar. Masonlar, dürüstlük, adalet, sadakat, saygı, hoşgörü ve diğer ahlaki değerleri benimserler ve bu değerleri topluma yaymak için çaba gösterirler.

Masonlar ayrıca, kendilerini geliştirmek ve bilgi birikimlerini artırmak için çalışırlar. Bu amaç doğrultusunda, masonlar düzenli olarak seminerler, konferanslar ve diğer etkinlikler düzenlerler. Masonlar, bu etkinlikler aracılığıyla yeni fikirler öğrenir, bilgi birikimlerini artırır ve dünya görüşlerini genişletirler.

Masonların bir diğer amacı da insanların hayatlarında pozitif bir etki yaratmaktır. Masonlar, diğer insanlara yardım etmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara moral desteği vermek için çalışırlar. Masonların bu amaç doğrultusunda yürüttükleri projeler arasında, yetimhanelerin, yaşlı bakım evlerinin ve diğer sosyal yardım kuruluşlarının ziyareti, çevre temizliği faaliyetleri, kan bağışı kampanyaları ve diğer toplumsal projeler yer alır.

Masonlar, aynı zamanda özgürlük, eşitlik ve insan hakları için de mücadele ederler. Masonlar, insanların birbirine saygı göstermesi ve birbirine yardım etmesi gerektiğini savunurlar. Masonlar, ırk, cinsiyet, din ve diğer farklılıklara bakmaksızın herkesin eşit olduğunu ve herkesin insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini savunurlar.

Masonlar, üyeleri arasında dayanışma ve kardeşlik bağları oluşturarak, insanlara faydalı olmak ve dünya üzerinde pozitif bir etki yaratmak amacıyla çalışırlar. Masonların amacı, insana faydalı olmak, ahlaki değerleri yüceltmek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmektir. Bu amaç doğrultusunda, masonlar, toplumsal hizmetleri destekler, insanların hayatlarına pozitif bir etki yapar, özgürlük, eşitlik ve insan hakları için mücadele ederler ve kendilerini geliştirmek için çaba gösterirler.

Masonların, gizemli bir topluluk olarak algılanması, bazı kişiler tarafından eleştirilmesine neden olmuştur. Ancak, masonların faaliyetleri açık bir şekilde yürütülmekte ve toplumsal hizmetlere katkıları birçok insan tarafından takdir edilmektedir. Masonlar, insanlığın refahı için çalışmak amacıyla var olan bir topluluk olup, etik değerlere uygun faaliyetler yürütmektedirler.


Yayımlandı

kategorisi