Search
Generic filters

Meşrutiyet nedir? Meşrutiyeni amacı nedir? Kısaca özet bilgiler

I. Meşrutiyet Dönemi Nedir? İlanı, Maddeleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Meşrutiyet, Türkiye’de 1876 yılında Tanzimat Fermanı’nın çıkarılması ile başlatılan reformlar sonucu uygulamaya konulan bir yönetim sistemidir.

Bu yönetim sistemi, modern bir parlamenter sistemi öngörmekte ve halkın temsilcilerinin seçilerek hükümetin oluşturulmasını sağlamaktadır. Meşrutiyet, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk defa uygulanan parlamenter sistem olması nedeniyle, Türkiye’de önemli bir yere sahiptir.

Meşrutiyetin sözlük anlamı:
Hükümdarla yönetilen bir ülkede, hükümdarın ya da bir başbakanın başkanlığı altında bir hükümetin ve yasaları yapan seçilmiş bir parlamentonun bulunduğu yönetim biçimi.

Meşrutiyet amacı nedir?

Meşrutiyet, bir yönetim sistemidir ki bu sistemde Padişah halkın da katılımı ile yönetimin tek otoritesini elinde tutar. Bu sistemde, Meclis-i Ayan üyeleri Padişah tarafından seçilirken, Meclis-i Mebusan üyeleri ise halk tarafından seçilmektedir.
Meşrutiyet, Padişahın tek karar organı olarak işleyen bir yapıda halkın da söz sahibi olması amacındadır.

1. Meşrutiyet ne anlama gelir?

Birinci Meşrutiyet, Osmanlı İmparatorluğu’nda 23 Aralık 1876’da ilan edilen, yasama ve yürütme organlarının belirlendiği anayasal monarşi rejiminin ilk dönemidir. Bu dönemde, padişah II. Abdülhamid yürütme organı olarak hüküm sürerken, Meclis-i Umumi yasama organı olarak halkın temsil edildiği yapıda yer almıştır. Bu dönemde geçerli olan anayasa Kanun-ı Esasi’dir.

1. Meşrutiyetin sebepleri, özellikleri ve sonuçları


Bu sayfada aşağıdakine benzer tüm sorularınızın cevapları kısa ve öz bir şekilde verilmiştir:

 • 1 Meşrutiyet neden ilan edildi?
 • 31 Mart olayı nedir kısa bilgi?
 • 31 Mart olayından sonra ne oldu?
 • 2 meşrutiyet sonuçları nelerdir?
 • 2 meşrutiyet kim tarafından ilan edilmiştir?
 • 2 Meşrutiyet döneminde neler oldu?Meşrutiyet neyi savunur?
 • Meşrutiyeti ilan etmek ne demek?
 • 2 meşrutiyet sonuçları nelerdir?
 • II meşrutiyet i hazırlayan sebepler nelerdir?
 • Meşrutiyet Nedir kısaca
 • Monarşi nedir
 • 1. meşrutiyet kısaca
 • Meşrutiyet dönemi
 • Meşrutiyet yönetimi nedir
 • 2. meşrutiyet dönemi
 • 1. meşrutiyet nedir
 • 1. ve 2. meşrutiyet dönemi özellikleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir