Resmi Tatilde 1 Saat Çalışma

Resmi Tatilde 1 Saat Çalışma

Resmi tatiller, ulusal bayramlar ve genel tatiller olarak ikiye ayrılır. Ulusal bayramlar, tarihsel ve toplumsal öneme sahip günlerin kutlandığı günlerdir. Genel tatiller ise, toplumsal hayatın gerekleri ve milli güvenlik bakımından zaruret görülen günlerin kutlandığı günlerdir.

Türkiye’de resmi tatiller, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kurban Bayramı (4,5 gün), Ramazan Bayramı (4,5 gün) ve 1 Ocak (Yılbaşı) olarak belirlenmiştir.

İş Kanunu’nun 47. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılmaması esastır. Ancak, bu günlerde işyerlerinde işin gereği olarak işçi çalıştırılmasını gerektiren hallerde, işçilere ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma karşılığı olarak, bir günlük ücretleri tutarında ilave ücret ödenir.

Bu hüküm uyarınca, resmi tatillerde bir saat dahi çalışan işçiye, o günün ücreti tutarında ilave ücret ödenmesi gerekir. Bu ilave ücret, işçinin normal günlük ücretidir.

Resmi tatillerde yapılan çalışmalar, kural olarak fazla çalışma değildir. Ancak, işçinin haftalık çalışma süresi 45 saati aşacak şekilde resmi tatilde çalışması durumunda, bu fazla çalışma olarak değerlendirilir ve işçiye fazla çalışma ücreti de ödenir.

Resmi tatillerde yapılan çalışmaların fazla çalışma olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, işçinin haftalık çalışma süresinin aşılıp aşılmadığına göre belirlenir. Örneğin, haftalık çalışma süresi 45 saat olan bir işçinin, resmi tatilde 1 saat çalışması, fazla çalışma olarak değerlendirilmez. Ancak, aynı işçinin, resmi tatilde 6 saat çalışması, fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Resmi tatillerde yapılan çalışmaların fazla çalışma olarak değerlendirilmesi durumunda, işçiye, fazla çalışmanın saati başına ödenen ücretin yüzde 50 fazlası oranında fazla çalışma ücreti ödenir.

Resmi Tatilde 1 Saat Çalışmanın İşçiye Sağladığı Haklar

Resmi tatilde bir saat çalışan işçiye, aşağıdaki haklar sağlanır:

  • O günün ücreti tutarında ilave ücret
  • Haftalık çalışma süresi 45 saati aşacak şekilde resmi tatilde çalışması durumunda, fazla çalışma ücreti

Resmi Tatilde 1 Saat Çalışmanın İşverene Sağladığı Hükümler

Resmi tatilde bir saat çalışan işçiye, o günün ücreti tutarında ilave ücret ödenmesi gerekir. Bu ilave ücret, işçinin normal günlük ücretidir.

İşveren, bu ilave ücreti, işçiye resmi tatilin bitiminden itibaren 30 gün içinde ödemek zorundadır.

Resmi Tatilde 1 Saat Çalışmanın Örnek Hesaplaması

Örneğin, haftalık çalışma süresi 45 saat olan bir işçinin, resmi tatilde 1 saat çalışması durumunda, işçiye ödenecek ilave ücret aşağıdaki şekilde hesaplanır:

  • İşçinin normal günlük ücreti: 100 TL
  • İşçinin ilave ücreti: 100 TL

Bu durumda, işçiye ödenecek toplam ücret, 100 TL + 100 TL = 200 TL olacaktır.

Sonuç

Resmi tatillerde bir saat dahi çalışan işçiye, o günün ücreti tutarında ilave ücret ödenmesi gerekir. Bu ilave ücret, işçinin normal günlük ücretidir.

İşveren, bu ilave ücreti, işçiye resmi tatilin bitiminden itibaren 30 gün içinde ödemek zorundadır.


Yayımlandı