Search
Generic filters

Sınavları kim buldu? Sınav ilk ne zaman kim tarafından icat edildi?

Mustafa Ozan Özkale 🇹🇷 On Twitter: &Quot;Cehennemin 7. Katı Kimin Olacak? Ebu  Cehil Vs William Farish Https://T.co/Lhm06Pewxr&Quot; / Twitter

Not verme sistemini yani sınavı bulan adam: William Farish.

Yazılı sınavı yapan ilk kişi olmanın yanı sıra eğitime not sistemini getiren kişi olarak da biliniyor.

Sınavı Bulan Adama Ne Söylemek Istersiniz 😠😠? - Kizlarsoruyor

Sınavlar, tarihin çok eski zamanlarından beri var olmuştur. İnsanlar, eğitim ve mesleki başarılarını ölçmek amacıyla sınavlar kullanmışlardır. Tarihsel olarak, farklı uygarlıkların ve kültürlerin eğitim sistemleri, farklı sınav türlerini ortaya çıkarmıştır. Bu yazıda, sınavların tarihi, türleri ve gelişimi hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Sınavların kökeni, antik çağlara kadar uzanmaktadır. Örneğin, Çin’de MÖ 2200 yılında yapılan imparatorluk sınavları, insanların devlet memuru olarak atanmaları için kullanılmıştır. Benzer şekilde, Antik Yunanistan’da da, genç erkeklerin yurttaşlık haklarını kazanmak için sınavlara girdiği bilinmektedir.

Orta Çağ döneminde, din adamlarının eğitiminde kullanılan sınavlar da yaygın hale geldi. Kilise, okuma, yazma ve hesaplama becerilerine dayanan sınavları yürütmüştür. Bu sınavlar, daha sonra üniversitelerin kurulmasıyla birlikte, orta çağ eğitim sisteminin temelini oluşturmuştur. 16. yüzyılda, İngiltere’de Cambridge ve Oxford üniversiteleri, geleneksel olarak sınavlarla öğrencilerin başarısını ölçmüşlerdir.

Sınavların modern dönemi ise, 19. yüzyılda başlamıştır. Sanayi Devrimi’nin etkisiyle, endüstriyel toplumların ihtiyaçlarına uygun eğitim sistemleri oluşturma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, özellikle İngiltere ve Fransa’da, sınavlar kullanılarak mesleki başarı ölçümleri yapılmıştır. Aynı dönemde, ABD’de de sınavlar, okullar arasındaki eşitliği sağlama amacıyla yaygınlaşmıştır.

Bugün ise, sınavlar dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Okullar, üniversiteler, mesleki kuruluşlar ve hükümetler, çeşitli sınavlar kullanarak öğrencilerin ve profesyonellerin beceri ve bilgilerini ölçmektedirler. Örneğin, okul sınavları, standartlaştırılmış testler, üniversite giriş sınavları, dil sınavları, mesleki yeterlilik sınavları, kamu hizmeti sınavları ve daha birçok türde sınav vardır.

Sınavların tarihi ve gelişimi, teknolojik gelişmeler ve eğitim sistemlerindeki değişimlerle birlikte sürekli olarak evrim geçirmektedir. Örneğin, bilgisayar teknolojisi ve internet, sınavların yapısını ve uygulamasını değiştirmiştir. Bilgisayar destekli sınavlar, sınavların hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamıştır. Ayrıca, internet sayesinde, öğrencilerin sınav sonuçlarını anında görebilmeleri ve geri bildirim alabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

Sınavların kullanımı, eğitim sistemlerindeki değişimlerle de birlikte gelişmiştir. Özellikle son yıllarda, eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği ve iletişim gibi becerilerin önemi artmıştır. Bu nedenle, sınavlar da bu becerileri ölçmek için farklı yöntemler kullanmaktadır. Örneğin, proje tabanlı sınavlar, öğrencilerin bir sorunu çözmeleri veya bir projeyi tamamlamaları için verilen zamanı kullanarak, onların eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini ölçmektedir.

Ancak, sınavların bazı eleştirilere maruz kaldığı da bir gerçektir. Örneğin, sınavların öğrencilerin gerçek becerilerini yansıtmayabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, sınavların stres yaratabileceği ve öğrencilerin kaygı düzeylerini artırabileceği de bir diğer eleştiri konusudur. Bu nedenle, bazı eğitim sistemleri, alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanarak sınavların dezavantajlarını en aza indirmeye çalışmaktadır.

Sonuç olarak, sınavlar tarihin eski çağlarından bu yana var olan bir ölçme ve değerlendirme aracıdır. Gelişen teknoloji ve değişen eğitim sistemleri ile birlikte sürekli olarak evrim geçirmektedir. Bugün, sınavlar dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılmakta ve eğitim, mesleki yeterlilik ve kamu hizmetleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ancak, sınavların bazı eleştirilere maruz kaldığı da bir gerçektir ve eğitim sistemleri, bu eleştirileri dikkate alarak alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanmaya çalışmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir