Ünlü türemesi örnekleri

Bir ünlü türemesi örneği olarak, “başarılı” kelimesini verebilirim. Bu kelime, “başarı” sözcüğünden türetilmiştir ve “başarmak” fiilinden gelir. Örneğin, “O başarılı bir öğrencidir” cümlesinde, “başarılı” kelimesi “başarmak” fiilinden türetilmiştir ve “başarı” anlamına gelir.

  • Bazı fiiller “-yor” şimdiki zaman eki aldıklarında ek ile fiil arasına ünlü harf gelir. Fakat burada ünlü türemesi olayı yoktur. …
  • az –cık → azıcık.
  • bir –cik → biricik.
  • dar –cık → daracık.
  • genç –cik → gencecik.
  • gel –dur → geledur.
  • kal –kaldım → kalakaldım.

Yayımlandı

kategorisi