Search
Generic filters

Ünlü türemesi örnekleri

38501 Img 6398Dd49280F2 1

Bir ünlü türemesi örneği olarak, “başarılı” kelimesini verebilirim. Bu kelime, “başarı” sözcüğünden türetilmiştir ve “başarmak” fiilinden gelir. Örneğin, “O başarılı bir öğrencidir” cümlesinde, “başarılı” kelimesi “başarmak” fiilinden türetilmiştir ve “başarı” anlamına gelir.

38501 Img 6398Dd4Ca9Ef6 3

38501 Img 6398Dd4Ed8Bf5 5

38501 Img 6398Dd5109329 7

  • Bazı fiiller “-yor” şimdiki zaman eki aldıklarında ek ile fiil arasına ünlü harf gelir. Fakat burada ünlü türemesi olayı yoktur. …
  • az –cık → azıcık.
  • bir –cik → biricik.
  • dar –cık → daracık.
  • genç –cik → gencecik.
  • gel –dur → geledur.
  • kal –kaldım → kalakaldım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir