Web Sitesi Kaynak Gösterme Nasıl Yapılır? Örnekler

Bilimsel çalışmalarda, akademik yazılarda, okuldaki proje çalışmalarında veya araştırma yazılarında bir web sitesi kaynak gösterme işlemi nasıl yapılır?

Web sayfalarının kaynakça gösterim şekli nasıl?

Bir web sitesini kaynak olarak gösterecekseniz, aşağıdaki sıraya dikkat ederek kolayca yapabilirsiniz:

Kaynakça Kurum Adı/Site Adı. “Web Sayfa Başlığı”. Erişim: Gün Ay Yıl. Web adresi.

Web sayfalarının kaynak verilmesi ile alakalı bazı örnekler:

Evet, kaynakçaya web sitesi yazılabilir ama dipnot olarak değil yalnızca kaynakça bölümünde yazmak gerekir.

Bir Web Sitesinden / Web Sayfasından alıntı şu şekilde yapılır:

APA formatında önce parantez içinde aralarına virgül konarak yıl, ay ve gün yazılır.
Şayet web sayfası tek bir yazarın adını vermişse, ilk olarak yazarın ismi verilmelidir. Çevrimiçi kaynak bir grup yada kuruluş tarafından kalem alınmışsa, yazar olarak grubun veya kuruluşun ismini kullanın.
Şablon Şu Şekilde Olmalı: Soyadı, F. M. (Yıl, Ay, Gün). Sayfa başlığı. Site adı. URL
Kurum Adı/Site Adı, “Web Sayfa Başlığı”, erişim: Gün Ay Yıl, Web adresi.

Internet sitesinden yapılan alıntı nasıl gösterilir?

Bilimsel çalışmalarda alıntı yaparken, önce makale yazarının soyadı sonra bir virgülle ayrılarak ismi yazılır. Daha sonra sırayla tırnak içinde makalenin ismi, makalenin yayınlandığı veya gözden geçirildiği son tarih ve klasik kitap veya makale kaynakçasında yer alan yayınevi yerine, İnternetteki sitenin adresi gösterilir.

Internet alıntısı metin içinde nasıl gösterilir?

İnternetteki sitelerin yazılarını kaynak gösterirken varsa yazar soyadı ya da kaynak adı, varsa kaynak tarihi ya da erişim tarihi, varsa sayfa numarası ve web sayfasının erişim linki yazılmalıdır.

Güncellenme tarihi olabilir, yeni bir eklemenin yapıldığı tarih olabilir yada sitede yapılan bir değişikliğin tarihi olabilir.

İnternet sitesine erişim tarihi ne kadar yeniyse yani bugüne yakınsa, o kadar güvenilir bilgi sunuyor demektir.

Yayımlandı

kategorisi