Yardım ve Yardımlaşma İle İlgili Tüm Atasözleri ve Anlamları

Yardım ve yardımlaşma, insanlık tarihi boyunca var olan en temel değerlerden biridir. İnsanlar, birbirlerine yardım ederek yaşamlarını daha kolay hale getirirler. Bu yardımlaşma, hayatta kalma mücadelesi veren insanların varoluşlarından beri var olmuştur. İşte bu nedenle, Türkiye’nin atasözleri de yardım ve yardımlaşma ile ilgili konuları sıklıkla ele almaktadır. Bu makalede, Türkiye’nin atasözleri arasında yer alan yardım ve yardımlaşma ile ilgili sözleri ele alacak ve açıklayacağız.

 • El el ile, değirmen yel ile.
 • Veren eli herkes öper.
 • Bir elin nesi var iki elin sesi var.
 • Birlikten kuvvet doğar.
 • Nerede birlik orada dirlik.
 • Yalnız öküz çifte koşulmaz.
 • Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.
 • Yalnız taş duvar olmaz.
 • Damlaya damlaya göl olur.
 • Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış
 • İyilik eden iyilik bulur.
 • Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
 • Ne verirsen elinle o gelir seninle.
 • Dost kara günde belli olur.
 • Ekmeğini yalnız yiyen yükünü dişiyle kaldırır.
 • Az veren candan, çok veren maldan.
 • El eli yıkar, iki el de yüzü.
 1. “El elin eşeğini türkü çağırarak çeker.” Birinci Anlamı: Bize yardım ediyormuş gibi görünürken kaybımıza içten içe sevinen sinsi insanları tanımlamak için kullanılır. İkinci Anlamı: Birinin kaybından sonra sevdikleri ve dostları o kişiyi teselli edebilir.
 2. “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” Bu atasözü, birçok insanın bir araya geldiğinde daha güçlü olduklarını ve birbirlerine yardım ederek daha büyük işler başarabileceklerini ifade eder. İnsanların birbirleriyle işbirliği yapması, başarılı olmalarını sağlayabilir.
 3. “Yardım sevene Allah yardım eder.” Bu atasözü, insanların birbirlerine yardım etmelerinin önemini vurgular. Yardım seven kişilerin Allah’ın yardımını alacaklarını ifade eder. İnsanlar, başkalarına yardım etmeleriyle hem kendilerine hem de başkalarına fayda sağlarlar.
 4. “Yardımcı olmadıkça, dost sayılmazsın.” Bu atasözü, dostluğun birbirine yardım etmekten geçtiğini ifade eder. İnsanlar, birbirlerine yardım ederek dostluklarını pekiştirebilirler. Ancak yardım etmeden sadece sözde dost olmak mümkün değildir.
 5. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” Bu atasözü, komşulara yardım etmenin önemini vurgular. Komşular arasındaki ilişkilerin önemli olduğu düşünülür ve bir komşunun ihtiyacı olduğunda yardım etmek önemlidir. İnsanlar, komşularına yardım ederek hem toplumsal bağları güçlendirebilirler hem de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmiş olurlar.
 6. “Bir elin verdiğini öbür elin görmesin” Bu atasözü, insanların yardım etmelerinin ardından bunu başkalarına anlatmaması gerektiğini ifade eder. Yardım etmek bir insanın görevi olmalıdır ve bunu yaparken başka insanların takdirini kazanmak için değil, vicdanının sesini dinleyerek yapmalıdır.
 7. “Başkasının çukuruna düşmek, kendi çukurunu kazmaktan iyidir.” Bu atasözü, başkalarına yardım etmenin önemini vurgular. İnsanlar, başkalarına yardım ederek kendi hayatlarına da fayda sağlayabilirler. Bu yardım sayesinde, insanlar kendi zor durumlarında da başkalarından yardım alabilirler.
 8. “Yiğit adam, dostunun derdine düşer.” Bu atasözü, dostluğun birbirine yardım etmekten geçtiğini ifade eder. İnsanlar, dostlarının zor zamanlarında onların yanında olmalı ve onlara yardım etmelidirler. Dostlar arasındaki bağ, birbirlerine yardım etmekle daha da güçlenir.
 9. “Bir çivi, bir nalı kurtarır; bir nal, bir atı kurtarır; bir at, bir savaşı kurtarır.” Bu atasözü, küçük bir yardımın bile büyük sonuçlar doğurabileceğini ifade eder. Küçük bir yardım, büyük bir felaketi engelleyebilir veya büyük bir başarıya yol açabilir. İnsanların birbirlerine küçük yardımlar yapması, toplumda büyük bir değişim yaratabilir.
 10. “Bir elin nesi var, iki elin birbirini tutarsa dağları deler.” Bu atasözü, birlik ve dayanışmanın önemini vurgular. İnsanlar, birbirleriyle birlikte hareket ettiğinde daha güçlü olurlar ve zor işleri başarabilirler. Birbirlerine yardım ederek birlikte hareket etmek, insanların hayatta karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir.
 11. “Dost acı söyler” Bu atasözü, insanların gerçek dostlarının kendilerine dürüst davranacaklarını ifade eder. Gerçek dostlar, insanların hatalarını açıkça söyler ve onların gelişmelerine yardımcı olurlar. Düşmanlar ise insanların hatalarını saklamak için çaba harcarlar.
 12. “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allaha havale et.” Bu atasözü, insanların önceden tedbir almalarının önemini vurgular. İnsanlar, önlem almadan yardım istediklerinde daha zor duruma düşebilirler. Bu nedenle, insanların önceden tedbir alarak kendilerini güvence altına almaları önemlidir.
 13. “Gülme komşuna, gelir başına.” Bu atasözü, başkalarının zor durumda olduğunda onlara yardım etmenin önemini vurgular. İnsanlar, başkalarına yardım ederek kendilerine de fayda sağlayabilirler. Yardımlaşma, insanların hayatını daha anlamlı kılar.
 14. “Paylaşmak, çoğalmaktır.” Bu atasözü, insanların birbirleriyle paylaşarak daha güçlü hale gelebileceklerini ifade eder. İnsanlar, birbirleriyle paylaşarak zor zamanları daha kolay atlatabilirler. Paylaşım, insanların hayatını daha anlamlı kılar.
 15. “Yardımın en güzeli, öğretmektir.” Bu atasözü, insanların birbirlerine yardım etmek için bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarının önemini vurgular. İnsanlar, birbirlerine öğretmek suretiyle birlikte daha güçlü hale gelebilirler.
 16. “Dost kazığı yememek için, dostu kazıklamayacaksın.” Bu atasözü, insanların birbirlerine güvenmek için dürüst davranmalarının önemini vurgular. İnsanlar, birbirlerine güvenerek daha yakın ilişkiler kurabilirler. Dürüstlük, insanların hayatını daha anlamlı kılar.
 17. “Yardım eden, sevap kazanır.” Bu atasözü, insanların birbirlerine yardım etmelerinin önemini vurgular. İnsanlar, yardım etmek suretiyle başkalarına fayda sağlarlar ve bu sayede sevap kazanabilirler. Yardım etmek, insanların hayatını daha anlamlı kılar.
 18. “İyilik yap, denize at; balık bilmezse Halik bilir.” Bu atasözü, insanların yaptıkları iyiliklerin önemini vurgular. İnsanlar, yaptıkları iyilikleri başkalarının takdir etmesi için değil, vicdanlarının sesini dinleyerek yapmalıdırlar. Yaptıkları iyiliklerin karşılığını Allah’tan alacaklarına inanabilirler.
 19. “Komşusunu aç yatan, Müslüman değildir.” Bu atasözü, insanların komşularına yardım etmelerinin önemini vurgular. İnsanlar, komşularının ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle toplumsal bağları güçlendirebilirler. Komşular arasındaki ilişkiler, insanların hayatını daha anlamlı kılar.
 1. “Bir koyup bin almak.” Bu atasözü, insanların birbirlerine küçük yardımlarının bile büyük sonuçlar doğurabileceğini ifade eder. İnsanlar, küçük bir şey yaparak büyük sonuçlar elde edebilirler.
 2. “Dost kara günde belli olur.” Bu atasözü, insanların zor zamanlarda gerçek dostlarının kim olduğunu anlayabileceklerini ifade eder. Gerçek dostlar, zor zamanlarda yanlarında olacak ve yardım etmek için çaba harcayacaklardır.
 3. “Yüreği geniş olanın cebi de geniştir.” Bu atasözü, insanların yüreklerinin geniş olması halinde başkalarına yardım etmekten çekinmeyeceklerini ifade eder. Yüreği geniş olan insanlar, başkalarına yardım etmek suretiyle kendilerine de fayda sağlarlar.
 4. “El elden üstündür.” Bu atasözü, insanların birbirleriyle birlikte hareket ederek daha güçlü hale gelebileceklerini ifade eder. İnsanlar, birbirlerine yardım ederek birlikte daha büyük işleri başarabilirler.
 5. “Dostluk inci tanesi gibidir, bir kere kaybedersen geri getiremezsin.” Bu atasözü, insanların dostluklarını korumalarının önemini vurgular. Dostluklar kaybedildikten sonra geri getirilmesi zor olabilir. İnsanlar, dostluklarını korumak için birbirlerine yardım etmeli ve birlikte hareket etmelidirler.
 6. “Gönülden seven, gönüle dokunur.” Bu atasözü, insanların sevgi ve saygıyla yaklaşmalarının önemini vurgular. İnsanlar, sevgiyle yaklaştıklarında başkalarının kalplerine dokunabilirler ve onlara yardım etmek için fırsat yaratabilirler.
 7. “Akraba, ağaçtır; gölgesi serin, meyvesi tatlıdır.” Bu atasözü, insanların akrabalarına yardım etmelerinin önemini vurgular. Akrabalar arasındaki ilişkiler, insanların hayatlarını daha anlamlı kılar ve birbirlerine yardım etmek için fırsat yaratabilir.
 8. “Yalnız kurt, güçlü olamaz.” Bu atasözü, insanların birbirleriyle birlikte hareket etmelerinin önemini vurgular. İnsanlar, birbirleriyle yardımlaşarak birlikte daha güçlü hale gelebilirler ve daha büyük işleri başarabilirler.
 9. “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” Bu atasözü, insanların birbirleriyle birlikte hareket etmelerinin önemini vurgular. İnsanlar, birbirlerine yardım ederek birlikte daha güçlü hale gelebilirler ve daha büyük işleri başarabilirler.
 10. “Bir dost, bin düşmana bedeldir.” Bu atasözü, gerçek dostların önemini vurgular. Gerçek dostlar, insanların hayatını daha anlamlı kılar ve zor zamanlarda yanlarında olacaklardır.
 11. “Dost acı söyler.” Bu atasözü, gerçek dostların insanların hatalarını açıkça söyleyecek kadar dürüst olacaklarını ifade eder. Gerçek dostlar, insanların gelişmelerine yardımcı olmak için doğru yolu gösterirler.

Yardım ve yardımlaşma, insanlık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu değerler, insanların birbirleriyle bağlantı kurmasını ve toplumsal bağların güçlenmesini sağlar. Türkiye’de de pek çok atasözü, yardım ve yardımlaşmanın önemini vurgular.

İnsanlar, birbirlerine yardım ederek sevap kazanabilirler ve hayatlarını daha anlamlı kılabilirler. Yardım etmek, insanların hayatını daha güzel ve anlamlı hale getirir. Aynı zamanda, yardım edilen kişilerin de hayatlarında olumlu değişikliklere yol açar.

Bu makalede, Türkiye’de kullanılan pek çok atasözü yardım ve yardımlaşmanın önemini vurgular. Bu atasözleri, insanların birbirlerine yardım etmek için harekete geçmeleri gerektiği konusunda fikir verir. İnsanlar, birbirlerine yardım ederek toplumsal bağları güçlendirebilirler ve daha güçlü bir toplum oluşturabilirler.

Sonuç olarak, yardım ve yardımlaşma insanların hayatını daha anlamlı hale getiren değerlerdir. İnsanlar, birbirlerine yardım etmek için ellerinden geleni yapmalı ve toplumsal farklılıkları azaltarak daha güçlü bir toplum oluşturmalıdırlar. Türkiye’de kullanılan atasözleri de bu değerleri vurgulayarak insanların bu konuda farkındalığını arttırmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi