8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları

34. sayfadaki 15 adet sorunun tüm doğru cevapları yukarıdaki resimde gösterilmiştir.

Aşağıda verilen sayılardan hangileri aralarında asaldır?

A) 25 ve 34 B) 22 ve 66 C) 24 ve 45 D) 12 ve 63

2. 420 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

3. Kenar uzunlukları 30 m ve 40 m olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin etrafına ve içine eşit aralıklarla gül fidanı dikilecektir. Köşelere de birer gül fidanı gelecek şekilde en az kaç gül fidanı gerekmektedir?
A) 7 B) 14 C) 20 D) 28

4… işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 8 D) 16

5…. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,2 B) 2 C) 1 D) 20

6. Bir çiçekçi, dükkanındaki papatyaları dörderli ve altışarlı demetler yaptığında her seferinde 2 papatya artıyor. Dükkandaki papatyaların sayısının 80’den fazla olduğu bilindiğine göre tüm papatyaların sayısı en az aşağıdakilerden hangisidir?

A)72 B) 74 O 84 D) 86

…ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Aşağıdaki sayılardan hangisi farklıdır?
A) 0,00000036•İO5 B) 3600000•10 * C) 0,036 10″ D)36 102

9. .. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

…..olduğuna göre ab işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 64 B) 125 C) -64 D)-125

11. 6 10 +2 10‘ + 4 102 +7 103 şeklinde çözümlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 602,47 B) 62,47 C) 62,047 D) 60,247

12…… işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

13. 210 nanometrenin kaç milimetre olduğunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2,1-103 B) 2,110* C)2,l-105 D) 2,1-106

x • 10 7 = 1,23 • 104 * ifadesine göre x aşağıdakiler- den hangisidir?
A) 1,23 B) 12,3 O 123 D) 1230

… işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinin sonucuyla aynıdır?

  • Cevap:

Yayımlandı

kategorisi