8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Meb Yayınları

Kitabın 35.sayfasında yer alan 14 adet sorunun bütün doğru cevapları yukarıdaki ekran görüntüsünde gösterilmiştir.

16. x = 1, y = -1 ise (x-y)x-y / x-y ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) -2
B) –1
C) 1
D) 2

17. 72 + (33 + 1) . 4 – ( 26 +52) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0
B) 72
C) 89
D) 178

18. 15 · (104 · 103 ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15 · 106
B) 15 · 105
C) 1,5 · 107
D) 15 · 107

19. (43 – 32) / (32-22) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15
B) 13
C) 11
D) 9

20. Uranüs gezegeninin Güneş’e uzaklığı yaklaşık 2 871 000 000 km’dir. Bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2871.106km
B) 287,1.107km
C) 2,871.108km
D) 2,871.109km

21. Altuğ’un aklından tuttuğu sayının asal çarpanlarının en küçüğü 5, en büyüğü 11’dir. Buna göre Altuğ’un aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 110
B) 165
C) 180
D) 275

22. Bir merdivenin basamakları üçer üçer veya dörder dörder inildiğinde her seferinde 1 basamak artıyor. Buna göre bu merdiven en az kaç basamaklıdır?

A) 11
B) 13
C) 23
D) 25

23. 12 ve 18 sayılarına bölündüğünde 5 kalanını veren üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

A) 103
B) 113
C) 115
D) 125

24. x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere A = 2x · 5y dir. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 20
B) 40
C) 50
D) 60

25. 3a iki basamaklı bir sayıdır 3a ve 6 sayıları aralarında asal sayılar olduğuna göre a’nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 19
B) 15
C) 13
D) 12

26. 1/1024 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) (-4)5
B) 5-4
C) 2-9
D) 4-5

27. 312 adet cevizi 9 kardeş aralarında eşit olarak paylaşırsa her bir kardeşe kaç adet ceviz düşer?

A) 314
B) 310
C) 39
D) 36

28. 1/6-2 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 1/36
B) 1/21
C) 12
D) 36

29. 5-4 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 0,0005
B) 0,0002
C) 0,0016
D) 0,0025

  • Cevap:

Yayımlandı

kategorisi