8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları Meb Yayınları

Sekizinci sınıf matematik kitabının 36.sayfasında bulunan ünite değerlendirmeye ait 4 adet sorunun doğru cevapları üstteki görselde gösterilmiştir.

30. Emir Bey, atölyesinde ürettiği kalemlerden sekizde birini her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtmak için ayırmaktadır. Atölyede her yıl 62,24 · 104 tane kalem üretilmektedir. Bu durumda 3 yılda öğrencilere dağıtacağı kalem sayısının bilimsel gösterimini aşağıdaki boşluğa yazınız.

31. 46,58 ondalık ifadesi için aşağıdaki verilen basamak değerlerinin eşitlerini 10’un kuvvetlerini kullanarak yanlarındaki boşluklara yazınız.

4 sayısının basamak değeri 4 · …
6 sayısının basamak değeri 6 · …
5 sayısının basamak değeri 5 · …
8 sayısının basamak değeri 8 · …

32. Aşağıda numaralandırılmış ifadelerin eşitlerini yanlarında harflerle verilmiş sayılarla eşleştiriniz.

1. 44 sayısının asal çarpanları → a) 3 ve 5
2. 65 sayısının asal çarpanları → b) 2 ve 3
3. 54 sayısının asal çarpanları → c) 3 ve 25
4. 75 sayısının asal çarpanları → d) 5 ve 13, e) 2 ve 11

33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D” ve yanlış olanların başına “Y” yazınız.

() 1 ile tüm pozitif tam sayılar aralarında asaldır.
() Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır.
() Ardışık çift doğal sayılar aralarında asaldır.
() 15 ile 16 aralarında asaldır

  • Cevaplar: Tüm doğru cevaplar yukarıdaki resimde verilmiştir.

Yayımlandı

kategorisi