8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Meb Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72’deki sorular yukarıdaki resimde ve bu soruların doğru cevapları aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

Sıra sizde 4’ün cevabı:

Grafiğe göre toplam doğru sayısı hepsini tek tek toplarsak 90 çıkıyor.

5. testteki doğru sayısı ise 16 çıkıyor.

Dolayısıyla 90’da 16 ise 360 derecede kaç derece diye doğru orantı yaparsak:

Cevap: 360 x (16/90) = 64 derece çıkar.

Sıra sizde 5’in cevabı:

Sıra Sizde 4

Bir öğrencinin 20 soruluk 6 tane matematik testinden yaptığı doğru sayıları yandaki grafikte gösterilmiştir.
Bu veriler, daire grafiği ile gösterildiğinde öğrencinin 5. testten yaptığı doğru cevap sayılarına ait daire diliminin merkez açısının kaç derece olduğunu bulunuz.

Sıra Sizde 5

Bir anaokuluna dört ay içerisinde kaydı yapılan kız ve erkek öğrenci sayıları yandaki tabloda gösterilmiştir. Sütun veya çizgi grafiğinden uygun olanını çiziniz.

Kız → 20, 30, 30, 40
Erkek → 25, 25, 30, 35


Yayımlandı

kategorisi