8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Meb Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73’deki sorular yukarıdaki resimde ve bu soruların doğru cevapları aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

1. √105 sayısı aşağıdaki hangi tam sayılar arasındadır?

A) 9 ile 10
B) 10 ile 11
C) 11 ile 12
D) 12 ile 13

√45 sayısı hangi doğal sayıya daha yakındır?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

3. 3√3 . 2√6 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 186
B) 66
C) 182
D) 362

4. Alanı 60 cm2 olan bir karenin çevresi kaç cm’dir?

A) 2√15
B) 4√6
C) 8√15
D) 16√6

5. √19 ile √149 arasında kaç tane tam sayı vardır?

A) 8
B) 9
C) 10
D) 11

6. 7√2 – 4√2 + 3√2 – 2 işleminin sonucu aşağıda- kilerden hangisidir?

A) 3√2
B) 4√2
C) 5√2
D) 6√2

7. √58 + √40 – √11 + √25 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 8
B) 9
C) 10
D) 11

8. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yaklaşık değeri bilinirse √47 nin yaklaşık değeri bulunabilir?

A) √2
B) √3
C) √5
D) √7

9. 3, 6/7, 7/0, √1, √5, 15, π, 0 sayılarından kaç tanesi irrasyonel sayıdır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

10. √120 ÷ √6 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4
B) 20
C) 2√6
D) 2√5

Bir şehrin her ayın l’inde ölçülmek üzere beş aylık hava sıcaklığındaki değişim yukarıdaki grafikte verilmiştir. 11. ve 12. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

11. Verilen grafiğe göre 2. ay ile 3. ay arasındaki sıcaklık farkı kaç derecedir?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

12. Verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Havanın en sıcak olduğu ay 5. aydır.
B) Havanın en soğuk olduğu ay 3. aydır.
C) 4. aydan sonra sıcaklık artmaya devam etmiştir.
D) 2. ay ile 3. ay arasında sıcaklık azalmıştır.


Yayımlandı

kategorisi