8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Meb Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74’deki sorular yukarıdaki resimde ve bu soruların doğru cevapları aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

13. Yandaki daire grafiği, maaşı 1440 TL olan asgari ücretli bir işçinin aylık harcama dağılımını göstermektedir. 8u verilere uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olamaz?

14. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Şubat ayındaki elektrik faturası tutarı, ocak ayı faturasının yarısıdır.
B) Ocak ayının su faturası tutarı, doğal gaz faturası tutarının üç katıdır.
C) Ocak ve şubat aylarının doğal gaz faturalarının toplam tutarı 200 liradır. D) Ocak ve şubat aylarına ait elektrik faturalarının toplam tutarı, su faturalarının toplam tutarından düşüktür.

15. 1, 5, 9,18, 25, 35, 75,100,121 Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi tam kare sayı değildir?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

16. √10 / √2 ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile çarpılırsa sonuç bir doğal sayı olur?

A) √10
B) √20
C) √30
D) √40

17. 1/√0,36 + 1/√0,04 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20/3
B) 5/18
C) 5/12
D) 1

18. Aşağıdaki sayılardan hangisi rasyonel sayı değildir?

A) 9
B) 49
C) 169
D) 200


Yayımlandı

kategorisi