8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Meb Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 76’daki sorular yukarıdaki resimde ve bu soruların doğru cevapları aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

30. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başlarına “D”, yanlış olanların başlarına “Y” yazınız.“”

() Farklı cinsten verileri karşılaştırırken sütun grafiği kullanılması daha uygundur.
() Verilerin zaman içerinde değişimlerini göstermek için daire grafiği kullanılır.
() Bir ilin günlere göre hava sıcaklığını göstermek için çizgi grafiği kullanılması daha uygundur.
() Bir okulun öğrencilerinin kız ve erkek öğrenci sayılarını göstermek için daire grafiği daha uygundur.
() Bir bitkinin aylara göre boyundaki uzama miktarlarını göstermek için sütun grafiği daha uygundur.

31. √216 sayısının birbirinden farklı a√b biçiminde ifadelerinde a’nın ve b’nin alabileceği değerleri yanına yazınız. Hangisinin kullanılmasının daha doğru olacağını belirleyiniz.

√216 = 1 . √216 için a = … b = …
√216 = … için a = … b = …
√216 = … için a = …. b = …
√216 = … için a = … b = …


Yayımlandı

kategorisi