81 sayısının 3 farklı üslü ifade şeklinde yazınız

81 sayısının 3 farklı üslü ifade şekli şöyle yazılabilir:

  1. 3 üssü 4 = 81
  2. 9 üssü 2 = 81
  3. 27 üssü (1/3) = 81

Üslü sayılar nedir ve nasıl yazılır?

Üslü sayılar, matematiksel işlemlerde sıkça kullanılan bir kavramdır. Bir sayının üssü, o sayının kendisi ile kaç kez çarpılacağını gösterir. Örneğin, 2³ ifadesinde 2 sayısı üs, 3 sayısı ise kuvvettir. Bu ifade, 2’nin 3 kez kendisiyle çarpıldığını gösterir.

Üslü sayılar genellikle şu şekilde yazılır:

aⁿ = a x a x a x … x a (n tane a çarpılır)

Burada a, taban sayısıdır ve n, üst sayısıdır. Bu ifade, a’nın n kez kendisiyle çarpılacağını gösterir.

Üslü sayılar ayrıca şu şekilde de yazılabilir:

a⁰ = 1 (herhangi bir sayının 0. kuvveti 1’e eşittir)

a¹ = a (herhangi bir sayının 1. kuvveti kendisine eşittir)

a⁻ⁿ = 1 / aⁿ (herhangi bir sayının negatif kuvveti, o sayının tersiyle pozitif kuvveti çarpılarak elde edilir)

Üslü sayılar, matematikte birçok alanda kullanılır. Örneğin, karmaşık sayılar, mühendislik problemleri, fizikte kinematik ve dinamik problemler, bilgisayar bilimi, veri analizi ve istatistik gibi alanlarda üslü sayılar sıkça kullanılır.


Yayımlandı