Adaletin önemini vurgulayan bir slogan yazınız (30 örnek)

 1. Adalet mülkün temelidir.
 2. Devletin dini olmaz adaleti olur.
 3. Adalet herkes için eşit olmalıdır.
 4. Adalet olmadan toplum huzurlu olamaz.
 5. Adalet, barışın temelidir.
 6. Adalet, insan haklarının korunmasıdır.
 7. Adalet, demokrasinin vazgeçilmezidir.
 8. Adalet, insanların eşit muamele görmesi demektir.
 9. Adalet, toplumda güven duygusunun sağlanmasıdır.
 10. Adalet, toplumsal adaletsizlikleri ortadan kaldırır.
 11. Adalet, insanların haklarına saygı duymaktır.
 12. Adalet, insanların dürüstlük ve doğruluk değerlerini korumaktır.
 13. Adalet, insanların suçlu ve suçsuz ayrımı yapmadan yargılanmasıdır.
 14. Adalet, insanların temel haklarına saygı gösterilmesidir.
 15. Adalet, haklının haklılığını, haksızın haksızlığını gözetir.
 16. Adalet, suçluların cezalandırılmasını, masumların korunmasını sağlar.
 17. Adalet, insanların özgürlüklerinin korunmasıdır.
 18. Adalet, insanların adaletsizliğe karşı mücadele etmesidir.
 19. Adalet, insanların eşit fırsatlara sahip olması demektir.
 20. Adalet, insanların hukukun üstünlüğüne inanmasıdır.
 21. Adalet, insanların demokratik bir toplumda yaşamasını sağlar.
 22. Adalet, insanların insanlık onuruna yakışır bir şekilde yaşamasını sağlar.
 23. Adalet, toplumda dürüstlüğün ve güvenin temelidir.
 24. Adalet, insanların haklarının korunmasını sağlar.
 25. Adalet, hukukun üstünlüğünü korur.
 26. Adalet, insanların özgürlüklerini ve adaletli bir düzeni sağlar.
 27. Adalet, insanların toplumsal dayanışma ve adaletli paylaşımına hizmet eder.
 28. Adalet, insanların haklarının ihlal edilmesine karşı mücadele eder.
 29. Adalet, suçluların adaletli bir şekilde cezalandırılmasını sağlar.
 30. Adalet, insanların birbirine karşı dürüst, saygılı ve adil davranmasını teşvik eder.
 31. Adalet, toplumsal barışın korunması ve sürdürülmesinde önemlidir.
 32. Adalet, insanların insan haklarına saygı göstermesini sağlar.

Yayımlandı