Çalışmak İle İlgili Atasözleri, Deyimler Ve Anlamları

Bir insanın çalışması sadece maddi açıdan değil, manevi açıdan da faydalıdır. Çalışan insanlar bilgi ve deneyim sahibi olarak kendilerini geliştirirler. Ayrıca, çalışarak sorumluluklarını yerine getiren bireyler toplumda saygınlık kazanır. Bu nedenle, her toplumda çalışan kesim önemlidir. Çalışma ile ilgili sözler ise geçmişten günümüze varlığını sürdürmektedir.

Atasözleri ve deyimler aracılığıyla çalışma konusunda birçok öğüt ve tavsiye verilmiştir. Örneğin, “Emek olmadan yemek olmaz” veya “Çalışmadan, yorulmadan rahat yaşamanın yolu yoktur” gibi atasözleri insanların çalışmanın önemini vurgular. “İşin ustası işini sevmezmiş” veya “El emeği, göz nuru” gibi deyimler ise çalışmanın kalitesinin önemine dikkat çeker.

Ayrıca, “Her şeyin başı sağlık, sağlık için çalışmak gerek” sözü ise insanların sağlıklı bir şekilde çalışarak hayatlarını devam ettirmelerinin önemini ifade eder. “Zahmetli işlerin başına er geç akıllı insanlar geçer” ise zorlu işlerin bile aklı başında insanlar tarafından yapılması gerektiğini belirtir.

Sonuç olarak, çalışmak sadece maddi açıdan değil, manevi açıdan da faydalıdır. Atasözleri ve deyimler aracılığıyla çalışmanın önemi ve değeri insanlara hatırlatılmaktadır. Bu sözlerden aldığımız öğütleri hayatımıza uygulayarak daha başarılı ve mutlu bir yaşam sürebiliriz.

Çalışma ile ilgili atasözleri, deyimler ve anlamları nelerdir?

 • Yazın çalışan, kışın gülüşür: Yaz aylarının bereketiyle durmadan çalışan kişi, kış ayında zorluk çekmez, rahat eder.
 • Yazın başı pişen kimsenin, kışın aşı pişer: Bu atasözü için iki anlam çıkartılabilir: 1) Yaz güneşi altında durmadan çalışan kişinin, kışlık erzağı olur böylece ihtiyaçlarını tamamlar, kış vaktinde aç kalmaz 2) Gençlik zamanlarında çok çalışan kimseler varlık edinir. Hastalığında ya da ihtiyarlığında zorluk çekmez, rahat eder.
 • Fakirlik ayıp değil ama tem​​​​​bellik ayıp: İnsan yaşamında yoksulluk utanılacak bir durum değildir ancak hiçbir engeli olmamasına rağmen çalışmamak en büyük ayıptır.
 • Yazın gölge hoş gelir, kışın çuval boş gelir; bu atasözü iki farklı şekilde yorumlanabilir: 1) Yazın keyifli yerlerde çalışmadan tembel tembel oturan kişi, kışın yiyecek bulamaz, zorluk çeker. 2) Gençlik vaktinde kazanç peşinde koşmayıp zevk uğruna boş gezen kimseler, hastalığında veya yaşlılık döneminde perişan olur, rahat edemez.
 • Zahmetsiz rahmet olmaz: Emek vermeden, çalışmadan bir şey kazanılmaz. Ekmek için emek vermek gerekir.
 • Arı kovanı gibi çalışmak: Bu bir deyimdir ve mekanın çok işlek olduğunu belirtir.
 • Irgat gibi çalışmak: Çok zor bir işte zahmet vererek çalışmak anlamına gelir.

Çalışmakla İlgili Atasözleri

 • İşleyen demir pas tutmaz.
 • Akan su yosun tutmaz.
 • Açık ağız aç kalmaz.
 • Emek olmadan, yemek olmaz.
 • Yazın çalışan kışın gülüşür.
 • Boş gezmektense bedava çalışmak yeğdir.
 • Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
 • Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
 • Yazın sıcakta terleyen, kışın soğukta üşümez.
 • Er olan ekmeğini taştan çıkarır.
 • Emek olmadan yemek olmaz.
 • Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp.

Çalışmakla İlgili Deyimler

 • geceyi gündüze katmak
 • ekmeğini taştan çıkarmak
 • ekmeğini kazanmak
 • ırgat gibi çalışmak

Çalışmakla İlgili Özlü Sözler

 • Hiç kimse, kendi el emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Hz. Muhammed
 • Hiç bir şeye ihtiyacınız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Mustafa Kemal Atatürk
 • En büyük makam, en büyük hak, çalışanlara ait olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk
 • Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak gerekir. Necip Fazıl Kısakürek
 • Yoksulun tek silahı çalışmaktır. Tembellerin ise çalışma günü yarındır. Aziz Nesin
 • Çalışmak, her şeyi fetheder. Virgilius
 • Çalışmak bizi şu üç beladan kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk. Voltaire
 • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır. Balzac
 • Ölümsüzlük, bitmeyen sonsuz bir işte çalışmaktır. Ernest Renan
 • Ne kadar çok çalışırsan, o kadar mesut olursun. Charles Dickens
 • Çalışmak, en soylu iştir. Thomas Carlyle
 • Hiçbir başarımı tesadüfe borçlu değilim, buluşlarım da tesadüfün değil çalışmalarımın eseridir. Thomas Edison
 • Çalışmak; sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır. Andre Maurois
 • Çalışmak hayatın en önemli sarayıdır, insanlık mutluluğa ancak bununla ulaşabilecektir. Tolstoy
 • Dertler için tek bir deva vardır; dünyanın bütün ilaçlarından iyidir, çalışmak. Dale Carnagie
 • Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır. Victor Hugo
 • Çalışmadaki devamlılık, her güçlüğü yener. Anthony Trollope
 • Başarı yalnız sözlüklerde çalışmadan önce gelir. Rod Whitaker
 • Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. J. Keth Moorhead
 • İnsanoğlu için en kutsal ibadet; çalışmak, doğruluk ve insan sevgisidir. Hacı Bektaş-i Veli
 • Tanıdığım tek mutlu insanlar, önemli gördükleri bir şeyde iyi çalışanlardır. Abraham Maslow

Çalışmak ile İlgili Atasözleri – Çalışkanlıkla ve Çalışmanın Önemiyle İlgili Atasözleri ve Deyimler

Atalarımızın yaşamlarında çalışmanın önemi ile ilgili birçok söz söyledikleri ve bu sözlerin günümüze kadar ulaştığı görülmüştür. Çalışmanın toplumsal bir değer olduğu ve bir insanın kendisini geliştirmesi, toplumuna ve ailesine fayda sağlaması için önemli olduğu anlatılmıştır. Bu nedenle çalışmak ile ilgili atasözleri ve deyimler, toplumun çalışmaya verdiği önemi yansıtmaktadır. Atasözleri ve deyimler arasında “Emek olmadan yemek olmaz”, “Kazanmak için çalışmak gerekir”, “Çalışmadan yemek yemek, taşa çatlamak gibidir” gibi sözler yer almaktadır.

Çalışmak ile ilgili deyimler ise günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin “El emeği, göz nuru”, “Sırtını yere getirme”, “Kolları sıvamak”, “Çalışkanın şansı yaver gider” gibi deyimler çalışmanın önemini vurgulamaktadır. Çalışma ile ilgili deyimler genellikle bir işin yapılması, sorumluluk üstlenilmesi, emek verilmesi gibi durumlarda kullanılır.

Sonuç olarak, çalışmanın toplumumuzda büyük bir önemi vardır ve atalarımızın da bu konuda söyledikleri sözler bu önemi yansıtmaktadır. Çalışmak ile ilgili atasözleri ve deyimler, çalışmanın faydalarını anlatırken aynı zamanda insanların emeğine saygı duyma ve çalışmayı teşvik etme amacı taşımaktadır.

ÇALIŞMA İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ

Atalarımızın yıllar önce ortaya koyduğu ve hala günümüzde kullanılan atasözleri arasında çalışmanın önemine değinen pek çok söz yer almaktadır. Bu sözler arasında en sık kullanılanlar şunlardır:

 • Yazın başı pişen kimsenin, kışın aşı pişer. (Gençlik döneminde çalışan kişinin bundan fayda sağlayacağını ve yaşlanınca rahat edeceğini ifade eder.)
 • Yazın başı pişen kimsenin, kışın aşı pişer (Gençken kazanç peşinde koşmayıp boş vakit geçiren kişinin yaşlanınca bunun zararını çekeceğini ifade eder.)
 • Yazın çalışan, kışın gülüşür (Bu atasözünde yaz aylarında çok çalışan kişinin kışın sıkıntı yaşamayacağını açıklar.)

Çalışmanın Önemi ile İlgili Atasözleri

Atalarımızdan günümüze kadar aktarılan çalışmanın önemi ile ilgili atasözleri, hayatımızın her alanında kullanılan sözlerdir. Çalışmanın bir insan için hem maddi hem de manevi açıdan önemli olduğu düşünülerek birçok atasözü oluşturulmuştur. Bu atasözleri, insanların kendilerine ve topluma faydalı olabilmeleri için çalışmanın gerekliliğini vurgular. İşte çalışmak ile ilgili en sık kullanılan atasözleri şunlardır:

 • Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.
 • Adamın iyisi işbaşında (alışverişte) belli olur
  Sanatı ustadan görmeyen (öğrenmeyen) öğrenmez
 • Ağanın gözü, yiğidin sözü
 • Acele işe şeytan karışır
 • Usta maymun kamçı istemez

Çalışmak ile İlgili Deyimler

Çalışmak ile ilgili deyimler, atasözleri gibi dilimizde sıklıkla kullanılan ifadeler arasındadır. Bu deyimler de çalışmanın önemini vurgular ve insanların kendilerine güvenli bir gelecek hazırlamaları için çalışmaları gerektiğini anlatır. Çalışmak ile ilgili deyimler arasında sık kullanılanlar ise şunlardır:

 • Geceyi gündüze katmak
 • Açık ağız aç kalmaz.
 • Akan su yosun tutmaz.
 • Aç ayı oynamaz.
 • Baş koymak
 • İşleyen demir ışıldar (pas tutmaz).
 • Aç ayı oynamaz.

Çalışmanın önemini anlatan atasözleri nelerdir?
Çalışmak kelimesinin atasözü nedir?
Çalışmak insanı tembellikten kurtarır anlamlı atasözü nedir?
Tasarrufla ilgili atasözleri nelerdir?
Çalışmak ile ilgili atasözleri eodev
Çalışmakla ilgili Atasözleri ve deyimler
Başarı ile ilgili Atasözleri
Ders çalışmak ile ilgili Atasözleri
Çalışmak ile ilgili Atasözleri ve Anlamları
Çalışmak ile ilgili atasözleri ve Anlamları kısa
Çalışmak ile ilgili Deyimler
Üretmek ve çalışmak ile ilgili Deyimler


Yayımlandı

kategorisi