Tutumluluk İle İlgili Atasözleri, Deyimler Ve Anlamları

Tutumlulukla ilgili atasözleri, insanların her alanda tutumlu olmalarının ne kadar önemli olduğunu vurgulayan sözlerdir ve geçmişten günümüze kullanılmaktadır. Tasarruf ve tutumlulukla ilgili deyimler ve özdeyişler sadece maddi açıdan değil, birçok alanda da geçerli olan ifadelerdir. Bu sebeple, sosyal medyada en çok paylaşılan sözler arasında yer almaktadırlar.

Atasözleri ve deyimler arasında, tasarruf ve tutumlulukla ilgili en bilindik ve bilinmeyen sözler de bulunmaktadır. Bu sözler, insanlar için önemli bir bilgi kaynağıdır ve okul kitaplarında ve gündelik konuşmalarda sık sık kullanılırlar. Tasarruf ve tutumlulukla ilgili en sık kullanılan ve bilinmeyen atasözleri ve deyimler, yazımızın devamında yer almaktadır.

Tutumluluk İle İlgili Atasözleri

Tutumlulukla ilgili birçok söz mevcuttur ve insanlar bazen savurgan insanları eleştirmek ya da bir şeyler biriktirmenin önemini vurgulamak için sözler söylemektedirler. Bu sözler, zaman içinde insanların hayatlarında önemli bir yer edinmiştir. Aynı şekilde, insanların ihtiyaç duydukları şeyleri satın almak istemeleri karşısında da bu sözler sıklıkla kullanılmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan tutumluluk atasözleri şunlardır:

 • Sakla samanı gelir zamanı.
 • Bol bol yiyen, bel bel bakar.
 • Ayağını yorganına göre uzat.
 • İşten artmaz, dişten artar.

“Atasözleri arasında en yaygın kullanılanlar tutumluluk ile ilgili olanlardır. Ancak, az bilinen diğer atasözleri de bulunmaktadır. Bu atasözleri, tutumlu olmanın önemini daha ayrıntılı bir şekilde tartışmak için kullanılabilir.”

Tutumlu Olmanın Önemi İle İlgili Atasözleri

İnsan hayatının her döneminde tutumlu olmak oldukça önemlidir. Mal ve para biriktirmek herkesin dikkat etmesi gereken konular arasındadır. Bu nedenle, tutumlulukla ilgili birçok atasözü mevcuttur. Bu atasözleri arasında şunlar bulunur:

 • Güvenme varlığa, düşersin darlığa,
 • Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.
 • Çoğu zarar, azı karar.
 • Atlını saklamak değil, kuruşu saklamak hünerdir.

En Çok Kullanılan ve Bilinmeyen, Tasarruf ve Tutumlu Olmakla İlgili Atasözü ve Deyimler

Genellikle en çok kullanılan atasözleri, çocukluk yıllarından itibaren duyduğumuz sözlerdir. Tutumluluk ve tasarruf kavramlarının çocuklara öğretilmesinde büyük bir öneme sahip olan sözler olarak da nitelendirilebilirler.

Tutumluluk ile ilgili atasözleri

Tutumluluk, insanların parayı, malı ve zamanı doğru şekilde kullanmalarını ifade eder. Bu şekilde biriktirilen paranın bir kısmı harcanarak, geriye kalanı ise biriktirilir. Tutumlu insanlar, eşyalarını doğru şekilde kullanarak israf etmezler. Ayrıca, zamanlarını da doğru şekilde değerlendirirler ve sağlıklarını korurlar. Tutumlu insanlar, başkalarından yardım almak zorunda kalmazlar ve her zaman hazırlıklıdırlar. Ayrıca, aileleri, toplumları ve ülkeleri için faydalıdırlar.

Tutumluluk, aşırı harcama yapmaktan kaçınmak ve tasarruf etmek anlamına gelir.

Tutumluluk, bir başka deyişle tasarruf, elimizdeki maddi ve mülkiyet imkanlarını dikkatli bir şekilde kullanarak israf etmemektir. Tutumlu insanlar, sahip oldukları imkanları iyi değerlendirir ve geleceği düşünürler.

Cimrilik ve tutumluluk birbirine karıştırılmamalıdır. Tutumlu insanlar, hayati ve zorunlu ihtiyaçları için para harcamaktan çekinmezler. Cimri ve pinti insanlar ise, yaşamları ve sağlıkları için bile para harcamaktan kaçınırlar. Bu insanlar, hastalandıklarında bile doktora gitmekten kaçınır ve ilaç almazlar. Tutumlu insanlar, para kazanmak için çalışır ve kazandıkları parayı biriktirirler.

Ak akçe kara gün içindir.
Emek vererek, alın teri dökerek kazandığımız para, sıkıntılı anlarımız ve zor günlerimiz içindir; bizi darlıktan bu para çekip kurtarır, rahata erdirir. Dara düşülen günlerimizde bu parayı harcamaktan da geri durmamalı, çekinmemeliyiz.

Ayağını yorganına göre uzat.
Dengeli yaşamak isteyen insan mutlaka gelirini, giderine göre ayarlamalıdır. Harcamalar geliri aşmamalı, imkânlar zorlanmamalıdır. Aksine bir hareket bütçeyi sarsar, dengeyi bozar, insanı sıkıntıya sokup rahatsız eder.

Bol bol yiyen, bel bel bakar.
Bugünün yarını da vardır. Savurganlık yapıp elindekini bol bol harcayan, düşünceli davranıp ilerisi için bir şey bırakmayan kimse, yarın geçimini temin edecek bir şey bulamaz. Başkalarına muhtaç olur, onun bunun eline bakar.

Çoğu zarar, azı karar.
Her şeyin bir ölçüsü ve bir sınırı vardır. Bunları ihlâl eden, aşan, aşırıya kaçan insan zararla karşılaşır. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için en uygun ölçü olan karar sınırında kalınmalı, öteye gidilmemelidir.

İşten artmaz, dişten artar.
Kazanç ne kadar çok olursa olsun, tutumlu davranılmazsa para biriktirilemez. Tasarruf, savurganlık yapmamak, tüketimi kısmakla mümkündür ancak.

Güvenme varlığa, düşersin darlığa
Varlıklarına güvenerek ölçüsüz harcamalarda bulunanlar daha sonraları sıkıntıya düşebilirler.

Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti
Ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından korkulmamalıdır.

Sakla samanı, gelir zamanı
Gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir.

Altını saklamak değil, kuruşu saklamak hünerdir
tutumluluk değersiz görünen şeyleri değerlendirmekle olur.

Tutumluluk İle İlgili Atasözleri, Deyimler Ve Anlamları Nelerdir?

Tutumluluk ile ilgili atasözleri sıkça kullanılan sözler arasındadır. Bu atasözleri arasında en çok kullanılanlar, günlük hayatta sıklıkla kullanılan sözlerdir. Tutumluluk ile ilgili deyimler de benzer şekilde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tutumluluk ve cimrilik kavramları sık sık karıştırılan kavramlardır. Tutumluluk, gereksiz harcamalardan kaçınmak ve tasarruflu olmak anlamına gelirken, cimrilik ihtiyaç duyulan şeyler için bile para harcamaktan kaçınmayı ifade eder.

Tutumluluk ile ilgili atasözleri arasında “ak akçe kara gün içindir”, “sakla samanı gelir zamanı”, “işten artmaz dişten artar” gibi sözler yer alır.

Tutumluluk deyimleri arasında ise “dişinden tırnağından artırmak”, “hesap kitap bilmek”, “kemer sıkmak” gibi sözler sıkça kullanılmaktadır. Bu deyimlerin ortak anlamı ise tasarruflu olmak ve yeteri kadar harcamak anlamına gelir.

Tutumlulukla İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • Ak akçe kara gün içindir.
  (Emek vererek, alın teri dökerek kazandığımız para, sıkıntılı anlarımız ve zor günlerimiz içindir; bizi darlıktan bu para çekip kurtarır, rahata erdirir. Dara düşülen günlerimizde bu parayı harcamaktan da geri durmamalı, çekinmemeliyiz.)
 • Ayağını yorganına göre uzat.
  (Dengeli yaşamak isteyen insan mutlaka gelirini, giderine göre ayarlamalıdır. Harcamalar geliri aşmamalı, imkânlar zorlanmamalıdır. Aksine bir hareket bütçeyi sarsar, dengeyi bozar, insanı sıkıntıya sokup rahatsız eder.)
 • Bol bol yiyen, bel bel bakar.
  (Bugünün yarını da vardır. Savurganlık yapıp elindekini bol bol harcayan, düşünceli davranıp ilerisi için bir şey bırakmayan kimse, yarın geçimini temin edecek bir şey bulamaz. Başkalarına muhtaç olur, onun bunun eline bakar.)
 • Çoğu zarar, azı karar.
  (Her şeyin bir ölçüsü ve bir sınırı vardır. Bunları ihlâl eden, aşan, aşırıya kaçan insan zararla karşılaşır. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için en uygun ölçü olan karar sınırında kalınmalı, öteye gidilmemelidir.
 • İşten artmaz, dişten artar.)
  (Kazanç ne kadar çok olursa olsun, tutumlu davranılmazsa para biriktirilemez. Tasarruf, savurganlık yapmamak, tüketimi kısmakla mümkündür ancak.)
 • Güvenme varlığa, düşersin darlığa
  (Varlıklarına güvenerek ölçüsüz harcamalarda bulunanlar daha sonraları sıkıntıya düşebilirler.)
 • Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti
  (Ucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından korkulmamalıdır.)
 • Sakla samanı, gelir zamanı
  (Gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir.)
 • Altını saklamak değil, kuruşu saklamak hünerdir
  (tutumluluk değersiz görünen şeyleri değerlendirmekle olur.)

Tutumlulukla İlgili Deyimler ve Anlamları

 • Dişinden tırnağından artırmak: Tutumlu davranmak anlamına gelen bir deyimdir.
 • Eli sıkı olmak: Çok zor harcamak, harcamalarda cimri davranmak anlamına gelen bir deyimdir.
 • Hesabını bilmek: Boş yere para harcamamak, tutumlu olmak anlamına gelen bir deyimdir.
 • İdare etmek: Yetinmek, elindekiyle geçinmek anlamına gelen bir deyimdir.
 • Kemerleri sıkmak: Tutumlu olmak anlamına gelen bir deyimdir.
 • Gırtlağından kesmek: Tutumlu olarak yaşamak için az yemek az içmek anlamına gelen bir deyimdir.
 • Tutumlu davranmak: İsraftan sakınmak anlamına gelen bir deyimdir.
 • Çeki çevirmek: Bir yeri kontrol altına almak adına yönetmek anlamına gelen bir deyimdir.
 • Hesap kitap bilmemek: Tutumlu davranmayı bilmemek anlamına gelen bir deyimdir.
 • Hesabını bilmemek: Tasarrufu ve israfı bilmemek, gelişi güzel harcamalar yapmak anlamına gelen bir deyimdir.

Tutumluluk ile ilgili atasözleri ve anlamı

 • Ak akçe kara gün içindir : Kazanmakla mutluluk duyduğumuz para, dar zamanımızda bizi sıkıntıdan kurtarır. Böyle durumlarda parayı harcamaktan çekinmemeliyiz.
 • Ayağını yorganına göre uzat : Giderini gelirine uygun olarak yap. Harcamaların gelirini aşmaması. Ödeyemeyeceğin borcun altına girme. Tedbirli hareket et.
 •  Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz : Çoklar, azların birikmesi ile meydana gelir. Küçük şeylere önem vermeyenler, büyük şeyleri hiç bulamazlar. Devamlı fırsatı kaçırırlar.
 •  Bol bol yiyen bel bel bakar : Kazandığını düşüncesizce harcayan kişi, parasız kaldığı zaman acıklı duruma düşer.
 •  Arpacıya borç eden, ahırını tez satar : Borç para ile yürütülen iş, az zaman sonra, yürütülemez olur.

Tutumlu olmanın önemi ve faydaları ile ilgili kompozisyon

Tutumlu olmak, eldeki kaynakları akıllıca kullanarak gereksiz harcamalardan kaçınmak demektir. Bu, para, zaman, enerji, kaynaklar gibi birçok alanda uygulanabilir. Tutumlu olmanın birçok faydası vardır.

Öncelikle, tutumlu olmak kişinin maddi açıdan daha güvende hissetmesini sağlar. Para biriktirerek, acil durumlarda kullanılmak üzere bir yedek fon oluşturulabilir. Ayrıca, tasarruf edilen para gelecekteki yatırımlar için de kullanılabilir.

Tutumlu olmak aynı zamanda kişinin daha disiplinli olmasını sağlar. Kişi harcamalarını kontrol altında tutarak daha bilinçli bir tüketici olur. Bu, gereksiz alışverişlerden kaçınarak, ihtiyaçlarını belirleyip ona göre alışveriş yaparak daha verimli bir şekilde kaynakları kullanmayı öğrenir.

Tutumlu olmak ayrıca, çevre dostu bir davranıştır. Kaynakları boşa harcamamak, gereksiz tüketim alışkanlıklarından kaçınmak çevrenin korunmasına yardımcı olur. Böylece, doğal kaynakların daha uzun süre dayanmasına ve gelecek nesillerin de bu kaynakları kullanabilmesine yardımcı olunur.

Tutumlu olmak, kişinin kendisine ve ailesine fayda sağlamasının yanı sıra, topluma da fayda sağlar. Kişi kaynakları daha verimli kullanarak toplumda daha az kaynak israfı oluşmasına katkı sağlar. Böylece, kaynakların daha adil bir şekilde dağıtılmasına ve toplumun daha sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olunur.

Sonuç olarak, tutumlu olmak kişinin hayatını birçok açıdan daha iyi hale getirir. Para biriktirerek daha güvende hissetmek, disiplinli bir tüketici olmak, çevre dostu olmak ve topluma katkıda bulunmak tutumlu olmanın faydaları arasındadır. Bu nedenle, tutumlu bir yaşam tarzı benimsemek, herkesin hayatında önemli bir yere sahip olmalıdır.


Tutumlu olmanın atasözü nedir?
Sağlıklı Ye Sağlıklı Yaşa atasözünün anlamı nedir?
Eğitim atasözü nedir?
Çalışkanlık kelimesinin atasözü nedir?
Tutumluluk ile ilgili atasözleri eodev
Tasarruf ve tutumluluk ile ilgili atasözleri
Tutumlulukla ilgili Atasözleri ve deyimler
Tutumlulukla ilgili atasözleri 5 tane
Tutumlulukla ilgili atasözleri 10 tane
Tutumlulukla ilgili resimli atasözleri
acelecilik ile ilgili atasözleri
Tutumlulukla ilgili atasözleri ve Anlamları


Yayımlandı

kategorisi