Sağlık İle İlgili Atasözleri, Deyimler Ve Anlamları

Hücrelerin ve organların işlevlerini yerine getirerek ve hiçbir hastalığa maruz kalmadan sağlıklı olmak olarak adlandırılmaktadır. Toplumumuzda, sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan “önce sağlık” ifadesi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun süre tahta kalan padişahı olarak, “Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” mısralarıyla sağlık felsefesine uygun bir şekilde yazmıştır. Sağlıkla ilgili en çok kullanılan atasözlerini ve deyimleri anlamlarıyla birlikte listeledik.

Sağlık ile İlgili Tüm Atasözleri, Deyimler ve Anlamları Nelerdir?

Sağlık ile İlgili Atasözleri

1- Sağlık gibi dost, hastalık gibi düşman olmaz:

Sağlık gibi dost, hastalık gibi düşman olmaz sözü, sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu anlatan atasözlerimizden biridir.

2- Sen sağ ben selamet

Anlamı: Ne olursa olsun insan önce yaşadığına sonra da sağlıklı olduğuna şükretmelidir. İnsana bahşedilmiş en büyük iki armağan yaşam ve sağlıktır.

3- Güneş girmeyen eve doktor girer:

Bu atasözünde ise güneşin insan sağlığı için ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu anlatılır.

Sağlık ile İlgili Deyimler

1- Sağlığı bozulmak:

Deyimlerde yer alan kelimelerin tamamı ya da bir tanesi gerçek anlamı dışında kullanılır. Bu deyimde de ”bozulmak” sözcüğü mecazi anlamda kullanılmıştır. Sağlığı bozulmak, hastalanmak anlamına gelir.

2- Sağlığı sıhhati yerinde:

Bazı deyimlerde aynı anlama gelen kelimeler ikileme olarak kullanılır. Bunun nedeni anlatılmak istenen şeyin vurgulanmasıdır. Sağlığı sıhhati yerinde deyimi bedenen ve zihnen sağlıklı olmak demektir.

3- Eski sağlığına kavuşmak

Hastalığı atlatmak deyimiyle eş anlamlı olan eski sağlığına kavuşmak, iyileşmek manasına gelir.

4- Sağlık olsun:

Sağlık olsun deyimi çok fazla istenen bir şey gerçekleşmediğinde teselli mahiyetinde söylenir.

SAĞLIKLA ALAKALI TÜM TÜRK ATASÖZLERİ:

 • Ağacı kurt, insanı dert yer.
 • Arayan belasını da devasını da bulur.
 • Ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut, düşünme derin.
 • Dağ adamı, hasta eder sağ adamı!
 • Derdini saklayan derman bulamaz.
 • Duvarı nem, yiğidi gam yıkar.
 • Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane.
 • Gençlikten kocalığa sağlık saklamalı.
 • Güneş girmeyen eve doktor girer.
 • Güneş giren eve hekim girmez.
 • Hastanın yaşı değil, hastalığın yaşı önemlidir.
 • Hasta olmayan sağlığın değerini (kadrini) bilemez.
 • Hastalık sağlık bizim (insan) için.
 • Hastalık kantarla girer miskalle çıkar.
 • Hasta yatan ölmez eceli yeten ölür.
 • Hasta yatan değil, eceli gelen ölür.
 • Her şeyin başı sağlıktır.  Hekimsiz, hâkimsiz yerde oturma.
 • Hekimden sorma, çekenden sor.
 • İyi olacak hastanın, doktor ayağına gelir.
 • Mide hastalığın evi, perhiz tedavinin başıdır.
 • Neşe sindirimi kolaylaştırır.
 • Ölümü gören, hastalığa razı olur.
 • Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.
 • Sağlık varlıktan yeğdir.
 • Sağlık gibi dost, hastalık gibi düşman, çocuk sevgisi gibi tatlı, açlık gibi acı yoktur.
 • Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir.
 • Sağlığın başı temizliktir.
 • Sağlık, sağlam kişilerin başı üstünde bir taçtır, onu ancak hasta olan görür. Arap Atasözü
 • İyi bir sağlık varlıklı olmaktan değerlidir. İngiliz Atasözü
 • Sağlıklı bir köylü olmak, hasta bir imparator olmaktan iyidir. Alman Atasözü
 • Sağlıklı olmak istiyorsan; az ye, saygın olmak istiyorsan; az konuş. Özbek Atasözü

SAĞLIKLA ALAKALI TÜM TÜRK DEYİMLER:

 •  Ağzına sağlık
 • Ayağına sağlık
 • Baş sağlığı, dünya varlığı
 • Can sağlığı
 • Diline sağlık
 • Eline (elinize / ellerinize) sağlık
 • Kanlı canlı
 • Nur topu (gibi)
 • Sağlık olsun
 • Turp gibi

Sağlık ile İlgili Atasözleri- Sağlıkla İlgili Deyimler, Özdeyişler, Atasözleri ve Anlamları

Geçmişten günümüze, sağlığın ne kadar önemli olduğunu gösteren sağlıkla ilgili atasözleri bulunmaktadır. Bireyin kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için sağlıklı bir beden ve ruha sahip olması son derece kritiktir. Dilimizde yaygın olarak kullanılan “her şeyden önce sağlık” sözü de sağlığın ne kadar önemsendiğini vurgulamaktadır.

Sağlıkla ilgili atasözleri kadar, deyimler ve özdeyişler de bu konuda sıkça kullanılmaktadır. Sağlık temalı sözler, geçmişteki atalarımızın da dikkatini çekmiş ve bu nedenle de hala önemini koruyan değerli sözlerdir. Sağlıkla ilgili atasözlerine ek olarak, deyimler ve özdeyişler de sağlıkla ilgili söylemler sunmaktadır. Bu tür sözler arasında, daha önce duymadığımız atasözleri ve deyimleri de bulunmaktadır. Sağlıkla ilgili atasözlerinin anlamlarına ve detaylarına yazımızın ilerleyen bölümlerinde yer verdik.

Sağlık ile İlgili Atasözleri

Toplumumuzda sağlık son derece önemlidir ve bu önemi sık sık dile getiririz. Sağlık temalı sözler de sıkça kullanılan ifadelerdir ve sağlığın değerini vurgularlar. Sağlıkla ilgili atasözleri de günlük hayatta sıkça duyduğumuz, ancak bazen anlamını tam olarak bilemediğimiz sözlerdir. Atalarımızın geçmişte söylediği bu sözler, günümüze kadar ulaşmış ve büyük değer taşımaktadır. Sağlıkla ilgili atasözleri ve anlamları ise şunlardır:

 • Güneş girmeyen eve doktor girer. (Bu atasözünde güneşin insan sağlığına ne derece faydalı olduğu dile getirilmiştir.)
 • Sen sağ ben selamet. (Bu atasözünde insanın öncelikle yaşadığına ve sonra da sağlıklı bir bedene sahip olduğuna şükretmelidir.)
 • Ağacı kurt, insanı dert öldürür. (Bu atasözü dert ve tasanın insana, tıpkı kurdun ağacı içten öldürmesi gibi zarar verdiğini anlatmıştır.)
 • Can boğazdan gelir. (Bu atasözünde insanın en önemli kaynağı olan beslenmenin can sağlığı açısından gerekli olduğu vurgulanmıştır.)
 • Hasta olmayan, sağlığın kadrini bilmez. (İnsanlar sağlığının değerini hasta olduğu zaman anlar. Bu atasözü de sağlığın öneminden bahseder.)
 • Ak gün ağartır, kara gün karartır. (Mutlu bir yaşam insanı dinç ve sağlıklı yapar. Bunun aksine üzüntülü yaşayış kişiyi yıpratır.)

Sağlıkla İlgili Deyimler

Gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız deyimler, sağlık konusundaki önemimizi vurgulamaktadır. Sağlıkla ilgili deyimler, dilimize yerleşmiştir ve sıklıkla duyduğumuz ifadelerdir. Sağlıkla ilgili deyimler şu şekildedir:

 • Eski sağlığına kavuşmak
 • Sağlığı sıhhati yerinde
 • Sağlık olsun
 • Ayağına sağlık
 • Her işin başı sağlık

Sağlıkla İlgili Özdeyişler

Sağlıkla ilgili özdeyişler, sıklıkla duyulmayan ancak zaman zaman karşılaştığımız sözlerdir. Toplumumuzda, geçmişten bugüne sağlığın önemi vurgulanmış ve “her işin başı sağlık” sözüyle değeri sıkça dile getirilmiştir. Bazı ünlü kişilerin de sağlıkla ilgili söylediği özdeyişler şu şekildedir:

 • İyi bir sağlık varlıklı olmaktan değerlidir.
 • Hasta olmayan, sağlığın kıymetini bilmez.
 • Sağlıklı bir köylü olmak, hasta bir imparator olmaktan iyidir.
 • Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
 • Sağlık bir beden işi değil, bir kafa işidir.

Sağlıkla İlgili Atasözleri

 • Sağlık varlıktan yeğdir: Bir insan için en büyük zenginlik sağlıktır.
 • Hasta yatan ölmez eceli yeten ölür: Hasta yatan, eceli gelmemişse ölmez de, sapasağlam biri, eceli gelmişse gezip dolaşırken ölüverir.
 • Sağ baş yastık istemez: “sağlığı yerinde olan insan durup dururken yatmak istemez, yatıyorsa herhalde hastadır” anlamında söylenir.
 • Başın sağlığı, dünyanın varlığı: Sağlık, dünyanın en büyük zenginliğidir. Dünyada sağlıklı olmaktan daha değerli zenginlik yoktur.
 • Güneş girmeyen eve doktor girer: “güneşsiz evde hastalık eksik olmaz” anlamında kullanılan bir söz.
 • Hekimden sorma, çekenden sor: “bir sıkıntının acısını ancak onu çeken bilir” anlamında kullanılan bir söz.

Sağlıkla İlgili Deyimler

 •  turp gibi olmak: sağlığı yerinde olmak
 •  kanlı canlı olmak: sağlıklı, sapasağlam, vücut sağlığı yüzünden belli ol
 •  can sağlığı: insanın sağ ve sağlıklı olması
 •  sağlık olsun: üzücü bir durum veya bir zarar karşısında avunma sözü olarak söylenen bir söz
 •  ağzına sağlık: bir sözü yerinde söyleyen kişilere söylenen bir beğenme sözü
 •  ayağına sağlık: “gelmen çok memnun etti” anlamında kullanılan bir söz
 •  eline sağlık: “yaptığın yemekler çok lezzetliydi” anlamında kullanılan bir söz

Sağlıkla İlgili Özlü Sözler

 • İki nimet vardır ki, insanların çoğu onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler: onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir. Hz. Muhammed
 • Korkusuz (emniyetli) yaşamak ve sağlıklı olmak iki büyük nimettir ki, insanlardan pek çoğu bu iki nimetten mahrumdur. Hz. Muhammed
 • Birçok hastalığın gerçek sebebi çok yemektir. Hz. Muhammed
 • Hiç kimseye, imandan sonra, sağlıktan daha üstün bir nimet verilmemiştir. Hz. Ebubekir
 • İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik. Hz. Ali
 • Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman
 • Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir. George Sand
 • Dört şey vardır ki, en azını dahi hor görmemek gerekir: Yangın, hastalık, düşman ve borç. Beydeba
 • Hastalık hissedilir de, sağlık hissedilmez. Thomas Fuller
 • Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Eflatun
 • Hastalanmaya karşı geliniz. Kimseye hasta olduğunuzu söylemeyiniz. Onu istemezseniz o da sizi istemez. Bulwer Lytonn
 • Hastalıklar, kötü zevklerin ücretidir. Thomas Fuller
 • İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını korumak için paralarını harcarlar. Goethe
 • Kendini sağlam bilen hastanın tedavisi yoktur. Eddy Fisher
 • Sağlığın başlangıcı hastalığı tanımaktır. Miquel Cervantes
 • Hastalık da sağlık da insan içindir.
 • Hastalık dediğin şey atla gelir, yaya gider. Paul Heyse
 • Sağlıklı olmak, hayat kavgasında başarının birinci şartıdır. Ahmet Mithad Efendi
 • Bedenimizde görülen bazı hastalıklar, ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdır. Nathaniel Hawthorne
 • Çok yemek, hastalık mayasıdır. Ferüdiddin Attar
 • Sağlık, hiç kimsenin kesin olarak güvenemeyeceği bir nimettir. Bertrand Russell
 • Sağlık bir beden işi değil, bir kafa işidir. Seneca
 • Bedenimizi hasta eden, ruhumuzun baskısıdır. Sigmund Freud
 • Hastalığa tutulmamak, hasta olup da iyileşmekten daha iyidir. Erasmus
 • Gücün ve mutluluğun temeli sağlıktır. Benjamin Disraeli
 • Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir. George Sand

Sağlık ile İlgili Atasözleri

 • “Atasözü olarak kullanılan ‘Sağlık gibi dost, hastalık gibi düşman olmaz’ sözüyle atalarımız, sağlığımızın bizim en kıymetli varlığımız olduğunu ve sağlığımızın bizim dostumuz olduğunu vurgulamışlardır. Hastalık ise insanın en büyük düşmanıdır.
 • ‘Her işin başı sağlık’ sözü, insanın bir işi yapabilmesi için sağlıklı olmasının en temel gereksinim olduğunu vurgular. Sağlıklı olmayan bir insan çalışamaz ve başka işlerle de uğraşamaz. Bu nedenle, atalarımız her işin başının sağlık olduğunu söylemişlerdir.
 • ‘Güneş girmeyen eve doktor girer’ atasözüyle atalarımız, güneşin insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu ifade etmiştir. Güneş ışığı, insan sağlığı için hayati öneme sahiptir. Yeterli miktarda güneş ışığı almayan insanlar hastalıklara yakalanabilirler.
 • ‘Hasta olmayan sağlığın kıymetini bilemez’ sözüyle sağlıklı bir insan, sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu ancak hasta olduktan sonra anlayabilir. Yani, insanlar sağlıklı oldukları sürece sağlıklarının kıymetini anlayamazlar.

Sağlık ile ilgili sağlık hakkında atasözleri nelerdir?
Sağlıklı sağlıklı yaşa atasözünün anlamı nedir?
En çok kullanılan atasözleri nelerdir?
Ne ile başlayan atasözleri?
Sağlıkla ilgili atasözü ve anlamı
Sağlıkla ilgili 3 tane atasözü
Sağlıkla ilgili 5 tane atasözü ve anlamı
Sağlıkla ilgili Atasözleri ve anlamları 10 tane
Sağlıkla ilgili Deyimler ve anlamları
Temizlik ile ilgili atasözleri
Sağlıkla İlgili Deyimler
eğitim ile ilgili atasözleri


Yayımlandı

kategorisi