HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI PDF İNDİR 2023

Yukarıda kapak resmini gördüğünüz hayat bilgisi öğretim programını PDF kitap formatında indirmek için bu bağlantıya tıklayınız.


Üstte kapak görselini ve içindekiler kısmını gördüğünüz hayat bilgisi dersi öğretim programı kitabını pdf dosyası şeklinde cihazınıza kaydetmek için buraya tıklayınız.

ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFES:

Son yıllarda, eğitim öğretim faaliyetleri hızlı bir değişim sürecine girdi ve yapılan reformlarla birlikte yeni anlamlar kazandı. Günümüzde, bireylerin bilgiyi anlayarak yeni bilgiler üretmeleri istenmektedir. Çünkü her şeyi bilmek yerine hangi bilgiyi nerede ve nasıl kullanacağını bilen bireyler, hızla çoğalan bilgi karşısında önem kazanmaktadır. Bu nedenle, öğretim programlarının temel felsefesi ve öğretim yöntemleri ayrı bir önem taşımaktadır. Öğrencilerin bilgiyi yapılandırmaları için öğretmenlerin rehberlik etmesi gereklidir. Ayrıca öğrenmenin önceki bilgiler ve yaşantılarla bağlantılı olduğu ve bağlamın öğrenmede etkili olduğu unutulmamalıdır. Bilginin yapılandırılması, kişisel ve sosyal açıdan öznel bir süreçtir ve öğrenme süreci, zihinsel işlem süreci yanı sıra sosyal etkileşimi de gerektirir.

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarını ve bilimsel süreç becerilerini geliştirerek keşfetmelerini, soru sormalarını, sorgulamalarını, üretmelerini ve sorun çözmelerini hedeflemektedir. Ayrıca, toplumsal değerlerin kazandırılması ve kültürel aktarımın gerçekleştirilmesi için de önem verilmektedir. Dersler arası ilişkilendirme yapılarak içerik Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik ile Oyun ve Fizikî Etkinlikler derslerinin ilgili kazanımlarıyla eşleştirilmiştir. Program, öğrenci merkezli öğretim stratejilerinin yanı sıra sürece dayalı ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerinin kullanılmasına fırsat verici bir yapıda hazırlanmıştır. Ayrıca, okul içi ve okul dışı öğrenme faaliyetleri de önemsenmiştir.

ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI:

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı, Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Programın ana amacı, bireylerin temel yaşam becerilerine sahip olmalarını, kendilerini tanımalarını, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmelerini, yaşadıkları toplumun değerlerini özümsemelerini, doğaya ve çevreye duyarlı olmalarını, araştıran, üreten ve ülkesini seven bireyler haline gelmelerini sağlamaktır.

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı kapsamında ilkokul çağındaki öğrenciler; kendilerini ve yaşadıkları çevreyi tanımak, aile ve toplumun temel değerlerine sahip olmak, kişisel gelişimlerini sağlamak, sağlıklı ve güvenli yaşam sürme bilinci edinmek, sosyal katılım becerisi kazanmak, kaynakları verimli kullanma becerisi geliştirmek, öğrenmeyi öğrenme becerisi kazanmak, bilimsel süreç becerilerini öğrenmek, ülkesini ve tarihî-kültürel değerlerini sevmek, doğaya ve çevreye duyarlı olmak ve bilgi ve iletişim teknolojilerini amacına uygun olarak kullanmak gibi kazanımlar elde etmelidir.

Programın genel amaçları, kazanımlarla birlikte değerlendirilerek öğrenme etkinlikleri ve öğretim materyalleri planlanmalıdır.


Yayımlandı

kategorisi