Search
Generic filters

Kaymakam ne iş yapar? Görevleri nelerdir ve maaşı ne kadar? 2023

Kaymakam, bir ilçedeki yerel yönetimi yöneten bir yöneticidir. Kaymakam, ilçedeki yerel yönetim, eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, ulaşım ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili kararları alır ve bu kararların uygulanmasını sağlar. Kaymakam, ayrıca ilçedeki yerel yönetim organlarının çalışmalarını denetler ve ilçedeki toplumun sorunlarını çözmeye çalışır.

Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır.

Kaymakamın görevleri arasında şunlar yer alır:

 1. Yerel yönetim organlarının çalışmalarını yönetmek ve denetlemek: Kaymakam, ilçedeki belediyesi, muhtarlıkları ve diğer yerel yönetim organlarının çalışmalarını yönetir ve denetler.
 2. İlçedeki eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, ulaşım ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili kararları almak: Kaymakam, ilçedeki eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, ulaşım ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili kararları alır ve bu kararların uygulanmasını sağlar.
 3. İlçedeki toplumun sorunlarını çözmeye çalışmak: Kaymakam, ilçedeki toplumun sorunlarını çözmeye çalışır ve bu sorunları çözmek için gerekli önlemleri alır.
 4. İlçedeki yerel yönetim bütçesi ile ilgili kararları almak: Kaymakam, ilçedeki yerel yönetim bütçesi ile ilgili kararları alır ve bütçeyi yönetir.
 5. İlçedeki yerel yönetim organlarının çalışmalarını denetlemek: Kaymakam, ilçedeki yerel yönetim organlarının çalışmalarını denetler ve gerektiğinde gerekli düzeltmeleri yapar.
EN DÜŞÜK ORTALAMA EN YÜKSEK
Kaymakam 33,000 42,000 95,000

Kaymakamlıkta hangi işler yapılır?

 • Başvuruların alınması ve sonlandırılması .
 • Temsil ve Kutlamalar.
 • Ruhsatlar
 • Kurullar
 • Adli ve Askeri Teşkilat Dışında o ilçede bulunan Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler.
 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun : Afetlerin meydana gelmesinden sonra Kendilerinden yardım istenilen afet bölgesi civarındaki vali ve kaymakamlar yetkilerini kullanarak bütün imkan ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir