MEB 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 46-47-48-49-50-51 cevapları Bayrağımızın Altında

8. Sınıf Türkçe Bayrağımızın Altında Metni Cevapları (MEB Yayınları)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 46 Cevabı

HAZIRLIK

1. “Bayrak” sözcüğü size neleri çağrıştırıyor? Anlatınız.

 • Cevap: Bayrak benim için bağımsızlık demektir. Bu ülkede bayrağımız dalgalandığı sürece bizler özgür ve bağımsız olarak güven ve huzur içinde yaşayabiliriz. Bayrak demek bana şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahraman ordumuzu çağrıştırıyor.

2. Özgürlük ne demektir? Özgür yaşamak neden önemlidir?

 • Cevap: Özgürlük köleliğin yada tutsaklığın tersidir. Özgür düşünmek için özgür yaşamak gerekir. Birilerinin boyunduruğu altında yaşayan insanlar özgür hissedemediği için özgür düşünemez böylece istediği ve hak ettiği bir hayatı yaşayamaz.

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 48 Cevabı

Metinde geçen sözcüklerle ilgili etkinliği ipuçlarından yola çıkarak örnekteki gibi çözünüz. Sarı renkli kutucuktaki harfleri numara sırasına göre birleştirip gizli sözcüğü bulunuz.

Cevap:

 1. Muhacir
 2. Murat
 3. Kıymetli
 4. Halk
 5. Olgunluk
 6. Bandıra
 7. Ümit
 8. Ziyan
 9. Kösele
 10. Yıkıntı

Örnek cümleleri kendiniz kolayca düşünüp yazabilirsiniz.

 • Sarı renkleri birleştirince: Cumhuriyet

2. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 49 Cevabı

Bayrağımızın Altında” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Yazar, Hatice Nine’yi niçin unutamıyor olabilir?

 • Cevap: Yaşananlardan dolayı Salihli’de diğer kadınların yüzlerinde endişe ve korku varken, Hatice Nine’nin yüzünde bu korku ve endişe bulunmamaktadır.

2. Hatice Nine “bayrak sevgisi” uğruna nelere katlanmıştır?

 • Cevap: 5 defa sürgün etmiş, bayrak uğruna birçok kez yollara düşerek ölümü göze almış ve çok cefa çekmiştir.

3. Hatice Nine, bayrak sevgisini hangi sözleriyle dile getiriyor?

 • Cevap: Bayrağım nerede dalgalanırsa orada ölmek orada gömülmek istiyorum. Bayrağımız nereden çıktı ise ben de oradan çıktım.

4. Hatice Nine için yaşamda önemli olan nedir?

 • Cevap: Ölünce cesedinin düşman işgali altında değil kendi özgür vatanında kalması onun için yeterlidir.

5. Okuduklarınızdan yola çıkarak “bayrak sevgisi” ile “güven duygusu” arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: Bir insan ancak ve ancak özgür vatanında kendi bayrağının özgürce dalgalandığı topraklarda kendisini özgür ve güvende hissedebilir. Sömürge ve kukla haline getirilmiş ülkelerdeki insanlar kendilerini yeteri kadar güvende ve özgür hissedemez.

6. Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç nedir?

 • Cevap: Bir insan vatanını sevmeli ve bayrağını önemsemelidir. Vatanını seven ve bayrağının özgürce dalgalanması için gerekirse canını verebilen halkar özgür ve güvende yaşayabilir.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin hikâye haritasını çıkarınız.

Kahramanlar: Salihli’deki kadınlar ve Hatice Nine
Başkahramanın Kişilik Özellikleri: Bayrağını ve vatanını seven ve bu uğurda rahatlıkla canını verebilecek birisi.

Başkahramanın Fiziksel Özellikleri: Salihli’deki kadınlar içinde en yaşlı, en takatsiz ve en fakir olan kişi.
Olayın Geçtiği Yer: Salihli
Olayın Geçtiği Zaman: Bağımsızlık savaşı.

4. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 50 Cevabı

“Bayrağımızın Altında” adlı metinden “örneklendirme, benzetme ve karşılaştırma” cümlelerini bularak örnekteki gibi yazınız.

 • Cevap:

örneklendirme:

benzetme: Çocuklar gibi.

karşılaştırma: en fakiri, en halsizi, en ihtiyarı.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen zarf-fiilleri (bağ-fiil) bulunuz. Zarf-fiillerin aldığı eki örnekteki gibi karşılarına yazınız.

 • Cevap:

Ortalık ağarıyor, hâlâ kadınlar gelip gidiyor. (-ip)
Hâlâ birbirimizin boynuna sarılıp koklaşıyoruz. (-ıp)
Yerini yurdunu kaybedince Hatice Nine endişelenmedi. (-ince)
Evvelsi gün ümidi kesince bir tek oğlumu aldım, bizim bayrağa kaçtım. (-ince)
Sürüne sürüne size kaçmaya karar verdim. (-ma)
Her gün buradan kaçıp size gelmek istiyordum. (-ıp)
Oğlum, askerlerden bir eşek alarak beni buraya getirdi. (-arak)
Giderken döndü ve sıkı sıkı bir daha boynuma sarıldı. (-ken)

6. ETKİNLİK

Bayrak bir milletin özgürlük alametidir. Düşmanının da olsa hürmet lazımdır.” (Mustafa Kemal ATATÜRK) sözünden anladıklarınızı ifade eden bir konuşma yapınız.

 • Cevap: Her devletin ve milletin bir bayrağı vardır ve bu bayrağın göklerde özgürce dalgalanması o milletin özgürlüğünü semboilize eder.
 • Dolayısıyla biz Türkler nasıl ki kendi bayrağımıza aşıksak ve ölümüne koruyorsak, başka milletlerin de bayrağına aynı özeni ve dikkati göstermeli ve saygısızlık etmemeliyiz.
 • Çünkü biz başka milletlerin bayrağına saygısızlık edersek, onlar da buna karşılık bizim bayrağımıza saygısızlık edebilir.

7. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 51 Cevabı

Aşağıdaki temalardan istediğinizi seçerek bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz.

 • Cevap:

Vatanı sevmek kuru lafla olmaz

Vatanını seven savaştan kaçmaz

Vatan için çalışmayı ibadet olarak görür

Gerekirse vatanı için seve seve ölür

Gelecek Derse Hazırlık

Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmaları araştırınız.

 • Cevap:

TDK’yı kuran kişi Atatürk’tür.

Latin alfabesine geçerek okuma ve yazmayı kolaylaştıran büyük adımı atmıştır.

Geometri kitabı yazan Atatürk bugün hala kullandığımız bir çok geometri terimini bizzat kendisi Türkçeleştirmiştir.


Yayımlandı

kategorisi