MEB 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 52-53-54-55-56-57-58-59 cevapları Atatürk ve Müzik metni

HAZIRLIK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 52 Cevabı

1. Kendinizi bir sanat dalıyla ifade etmek isteseniz hangi sanatı seçerdiniz? Niçin?

 • Cevap: Ben heykel sanatını seçerdim. Örneğin bir taş parçasını yontarak içinden ünlü Davud heykeli gibi bir şaheser çıkarabilirsiniz. Aslında bu heykel tamamen sizin hayal gücünüz ve yaratıcılığınız sonucunda ortaya çıkmıştır. Fakat aynı zamanda büyük bir dikkat, konsantrasyon ve uzun süren bir emeğin ürünüdür.  Bu yüzden heykelciliği seçerdim.

2. Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi sizce neler olabilir?

 • Cevap: Atatürk Osmanlı ordusunda çağdaş ve üst düzey bir eğitim gördü. Bu eğitim içinde sanat dersleri de bulunmaktaydı. Dolayısıyla Atatürk dönemin sanatçılarına ve sanat anlayışlarına hakim biriydi. Ayrıca Atatürk tüm çağdaş medeniyetlerin sanata ve sanatçıya önem verdiğini çok iyi biliyordu ve bir numaralı hedefi Türkiye’yi de çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarmaktı.
 • Sanat ve sanatçılar topluma yol gösterir, yeni fikirlerin gelişmesini sağlar ve estetik güzellikten dolayı toplumu mutlu eder. Sanatçılar insanlara birer rol model oluşturur. Dolayısıyla üst düzey bir sanat ve sanatçılara sahip olan bir toplum bundan büyük fayda görür.
 • Sanat insanların bu hayattan daha fazla keyif almasını sağlar. Haftada bir sinemaya, tiyatroya, müzik konserlerine veya sergilere müzelere giden bir toplumun bireyleri daha mutlu olur. Atatürk de tüm bunların farkında olan ileri görüşlü bir liderdi.

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 56 Cevabı

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

Cevap:

 • Damga vurmak
 • Evrensel
 • Tasdiklemek
 • İhtimam
 • Fasıl
 • Amatör
 • Malum
 • İştirak etmek
 • Nezdinde
 • Nabız yoklamak
 • Enteresan
 • İcat etmek

2. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 57 Cevabı

‘Atatürk ve Müzik” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Musiki inkılabının en büyük hedefi nedir?

 • Cevap: Türklerin çok sesli müziği benimsemesi ve Klasik Türk müziğinin evrensel bir tür olabilmesidir.

2. Atatürk’ün müziğe ilgi duymasında etkili olan kimdir? Nasıl etkili olmuştur?

 • Cevap: Fransız yazar ve filozof Montesque “Kadınların Ruhu” isimli kitabında müzikal bir değişimin ülkedeki tüm ayarlarda değişikliğe neden olacağını yazmış ve Atatürk bu düşünceden etkilendiğini kürsüde anlatmıştır.

3. Atatürk’ün iyi bir müzik bilgisine sahip olmasında neler etkili olmuştur?

 • Cevap: Harp Akademisi yıllarında arkadaşlarıyla özel fasıllar yapmış bazen de bu fasıllarda şarkı söylemiştir. Atatürk’ün müzik bilgisi bundan kaynaklanmaktadır. Bunun haricinde özel bir müzik dersi almamıştır.

4. Atatürk’ün sevdiği türküler nelerdir?

Cevap:

 • Yanık Ömer
 • Kırmızı Gülün Âli Var
 • Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem
 • Çökertmeden Çıktımda Halilim
 • Mehrali Bey Ağıtı (4.06 Mb)
 • Ata Barı (1.73 Mb)
 • Mızıka Çalındı Düğünmü Sandın
 • Köroğlu Solağı

5. Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır? Açıklayınız.

 • Cevap: Müzik eğitimi veren kurumları oluşturmak için büyük çaba harcamıştır. Örneğin 1934 yılında Ankara’da konservatuar açılmış ve buradan büyük müzisyenler yetişmiştir.

6. Siz olsaydınız insanların sanata gereken önemi vermesi için hangi çalışmaları yapardınız?

 • Cevap: TV ekranlarında ve internette halkımızı sanata yönlendirmek için çeşitli organizasyonlar düzenlerdim ve tamamen ücretsiz faydalanmalarını sağlardım.
 • Halkımıza sanat sevgisini kazandırmak için ücretsiz kurslar hatta enstütüler açardım.
 • Bir sanat ile profesyonel anlamda uğraşıp kazanç sağlayan kişilere vergide avantaj sağlardım hatta sanatla uğraşıp geçim sıkıntısı çeken kişilere maddi destek sağlardım.

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki yargılardan okuduğunuz metnin tür özelliklerini yansıtanları işaretleyiniz.

Metinde Atatürk’ün müzik ile ilgili düşünceleri anlatılmıştır. (x)
Metinde öznel yargılar ağır basmaktadır. (x)
Yazar, düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmemiştir. (x)
Yazarın amacı okuyucuyu bilgilendirmektir. (x)
Yazar, alanında uzman kişidir. (x)
Yazar, metni karşılıklı konuşma havasında yazmıştır. (x)

b) Okuduğunuz metnin türü:

 • Cevap: Bu metin bir anı (hatıra) türünde kaleme alınmıştır.

4. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 58 Cevabı

“… esaret ve sefalete terk eder” : Eğitimin önemi

“… yaşatacak olan sizlersiniz” : Yeni nesillerin önemi

“… görmesi şarttır” : Birlik olmanın önemi

“… sanatkar olamazsınız” : Sanatçının önemi.


Aşağıda Atatürk’ün özdeyişleri verilmiştir. Bu özdeyişlerin konusunu örnekteki gibi yazınız.

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”
“Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.”
“Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.”
Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.”
Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi şarttır.”
Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilir- f siniz fakat bir sanatkâr olamazsınız.”

5. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili planlama tablosunu sunumunuzdan önce doldurup sunumunuzu gerçekleştiriniz.

 • Sunumun konusu: dilin önemi
 • Sunumun mesajı: dilini koru
 • Sunumu kimlere yapacaksınız: Sınıfa
 • Sunumu nerede yapacaksınız: Sınıfta
 • Sunum için hangi araçları kullanacaksınız: Projeksiyon aleti ve akıllı tahta
 • Sunum için faydalanacak bilgi kaynakları: İnternet (Google)

6. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 59 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümleri işaretleyiniz.

 • Yönelip: zarf fiil
 • Sevdiği: Sıfat fiil
 • Vermeyi: İsim fiil
 • Kurulması: İsim fiil
 • Getirilen: İsim fiil
 • Çizerek: Zarf fiil

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki matematik ve geometri terimlerini dilimize Atatürk kazandırmıştır. Bu sözcükleri inceleyiniz.

b) “Vatan sevgisi konulu kitabımı başka bir perspektifle yazdım. Objektif bir değerlendirme yapılırsa trend kitaplar arasında yer alacağına inanıyorum.”
Yukarıdaki cümlelerde geçen yabancı sözcüklerin altını çiziniz. Bu sözcükleri ve Türkçe karşılıklarını alttaki boşluklara yazınız.

 • Perspektif: bakış açısı.
 • Objektif: Tarafsız.
 • Trend: Çok beğenilen.

Yayımlandı

kategorisi