PRIMOLUT-N nasıl kullanılır? 2023

PrimolutN - Hekimce

PRIMOLUT-N tableti çocuklar için uygun değildir.

Hemorajik metropati (disfonksiyonel kanamalar) için 10 gün boyunca günde 3 defa 1 tablet kullanılması önerilir.

Kanama genellikle 1-3 gün içinde durdurulur ve tedavinin kesilmesinden sonra 2-4 gün içinde normal menstrüasyona benzeyen bir çekilme kanaması gerçekleşir.

Durumun tekrarlanmasını önlemek için iki siklus boyunca 19. ila 26. günleri arasında günde iki kez bir tablet kullanılması önerilir. Premenstrüel sendrom (adet öncesi mastalji dahil) için siklusun 19. ila 26. günleri arasında günde 1-3 kez alınacak 1 tablet PRIMOLUT-N, baş ağrısı, migren, memelerde gerginlik, su tutulumu, taşikardi ve psikolojik rahatsızlıklar gibi semptomları hafifletebilir.

Tedavi birçok siklus için tekrarlanmalıdır ve durdurulduğunda hastada birkaç ay semptom görülmeyebilir.

Eğer vajinal kanama doğru kullanıma rağmen kesilmezse, organik bir neden ya da ekstra-genital bir faktör (ör. polipler, serviks ya da endometriyum kanseri, miyom, düşüğe ait kalıntı, dış gebelik veya koagülasyon bozuklukları) göz önüne alınmalı, gereken diğer değerlendirmeler yapılmalıdır.

Menstrüel kanamanın ertelenmesi için, günde 3 kez 1 tablet PRIMOLUT-N alınması önerilir. Bu doz, beklenen menstruasyondan 3 gün önce başlanır ve 10 ila 14 günden daha uzun sürmez.
Hasta tablet almayı bıraktıktan 2-3 gün sonra, normal menstruasyon başlar.
Bu yöntem, tedavi siklusu boyunca hamilelik riski olmayan kadınlar için kullanılmalıdır. Endometriyozis tedavisinde, siklusun birinci ve beşinci günleri arasında günde 2 kez 1 tablet PRIMOLUT-N alınmalıdır.
Menoraji (hipermenore) tedavisinde, siklusun 19. ila 26. günleri arasında günde 2-3 kez 1 tablet alınması önerilir. Dismenore tedavisinde ise, 20 gün boyunca günde 3 kez 1 tablet, siklusun 5. gününde başlanarak alınmalıdır. Bu tedavi 3 ila 4 siklus boyunca uygulanmalıdır ve ardından tedavi uygulanmayan sikluslar takip edilmelidir. Semptomlar yeniden görülürse, başka bir tedavi kürü uygulanabilir.

Yayımlandı

kategorisi